Otazníky nad dosud neznámým prvotiskem českého překladu Petrarkovy encyklopedie 1494

Voit, Petr . Otazníky nad dosud neznámým prvotiskem českého překladu Petrarkovy encyklopedie 1494., 2013 In: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti: Pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Královská kanonie premonstrátů na Strahově, pp. 347-352. [Book chapter]

[img]
Preview
Text (Study)
Petrarca_Translation_to_CZE.pdf - Published version

Download (354kB) | Preview

English abstract

Few questions about unknown incunabula edition of Czech translation of Petrarca’s Encyclopedia 1494. -- This article reveals the existence of the first, so far unknown edition of Czech translation of Petrarca’s encyclopedia of ancient wisdom De remediis utriusque fortunae. This edition was published 1494 in Prague. Book was translated by Řehoř Hrubý z Jelení. Not a single copy was preserved till present days. The single testimony of its existence is based on auction item in auction catalogue of Prague publisher and bookseller Jan Herrl from the years 1793-1818. Only the second edition published in Prague 1501 is preserved in several copies. -- ISBN 978-80-260-3820-7.

Czech abstract

Stať pojednává o existenci prvního, dosud neznámého vydání českého překladu Petrarkovy encyklopedie antické moudrosti De remediis utriusque fortunae. Toto vydání bylo pořízeno v Praze roku 1494. Překladatelem byl Řehoř Hrubý z Jelení. Z tohoto vydání se však nedochoval žádný exemplář. O jeho existenci svědčí pouze aukční položka v katalogu pražského nakladatele a knihkupce Jana Herrla z blíže neznámé doby 1793-1818. Větším počtem exemplářů je dochováno až druhé vydání pořízené v Praze 1501.¨-- ISBN 978-80-260-3820-7.

Item type: Book chapter
Keywords: Bohemia, De remediis utriusque fortunae, Herrl, Jan (Johannes), Hrubý z Jelení, Řehoř, Humanism, Incunable, Petrarca, Francesco, Prague, Printer of the 1488 Bible, Typography, Utraquism, Čechy, De remediis utriusque fortunae, Herrl, Jan (Johannes), Hrubý z Jelení, Řehoř, Humanismus, Knihtisk, Petrarca, Francesco, Praha, Prvotisk, Tiskař Pražské bible 1488, Utrakvismus
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
E. Publishing and legal issues. > EZ. None of these, but in this section.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
H. Information sources, supports, channels. > HE. Print materials.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 22 Apr 2014 09:16
Last modified: 02 Oct 2014 12:31
URI: http://hdl.handle.net/10760/22912

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

HERRL, Jan. Verzeichniss von seltenen und grösstentheils kostbaren alten Werken, welche in der Herrlischen Buchhandlung in Prag in der Jesuitengasse, Nro. 498. zu haben sind. … [Praha: s. t. 1793-1818]. – In: Praha: Strahovská knihovna, sign. EA IX 17/7 neúpl.

KRISTELLER, Paul. Die Strassbourger Bücherillustration im 15. und im Anfang des 16. Jahrhunderts. Leipzig, 1888.

KUNZE, Horst. Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Frankfurt/M.-Leipzig, 1993.

MOLNÁR, Amedeo. Acta reformationem Bohemicam illustrantia: Příspěvky k dějinám utrakvismu. Praha, 1978.

NEDVĚDOVÁ, Milada, ed. Češka, Jan: Řeči a naučení hlubokých mudrců. Předmluva Milada Nedvědová, recte Josef Macek. Praha, 1982.

PELÁN, Jiří. Petrarkův spis De remediis a jeho česká recepce. In: Česká literatura. 2006, roč. 54, č. 5, s. 1-19.

PRAŽÁK, Emil. Český překlad Platonovy Politeie z 15. století. In: Listy filologické. 1961, roč. 84, č. 1, s. 102-108. Dostupné komerčně z JSTOR: http://www.jstor.org/stable/23463012

PRAŽÁK, Emil. Řehoř Hrubý z Jelení. Praha, 1964.

TRUHLÁŘ, Josef (ed.). Listář Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Praha, 1893.

TRUHLÁŘ, Josef. Humanismus a humanisté v Čechách za krále Vladislava II. Praha, 1894.

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557. Praha: KLP, Koniash Latin Press, 2013. 463 s. ISBN 978-80-86791-98-2. ISBN 80-86791-98-X.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 2. ISBN 978-80-7277-312-1. ISBN 80-7277-312-7.

VOIT, Petr. Nálezová zpráva o fragmentech tří pozdněantických próz tištěných česky počátkem 16. století: (Gesta Romanorum, Asenech, Kronika o Apolloniovi). In: Česká literatura. 2012, roč. 60, č. 1, s. 55-75. ISSN 0009-0468. Uloženo také v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/17975/.

VOIT, Petr. Vliv české pozdně gotické typografie na konstituování čtenářské obce. In: Studia Bibliographica Posoniensia. 2012, roč. 7, s. 42-51. ISBN 978-80-89303-35-9. ISSN 1317-0723. Uloženo také v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/18094/.

VOLF, Josef. Dějiny veřejných půjčoven knih v Čechách do r. 1848. Praha, 1931.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item