Бібліотечна діяльність у структурі регіональних бібліотекознавчих досліджень

Апшай, Марія Бібліотечна діяльність у структурі регіональних бібліотекознавчих досліджень. Вісник Харківської державної академії культури , 2013, vol. 39, pp. 101-108. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
Апшай.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (61kB) | Preview

English abstract

In the article are considered directions of library activity as a library science problem. Theoretical and practical aspects of the regional library science are defined.

Ukrainian abstract

Розглядаються напрями діяльності бібліотек як бібліотеко знавча проблема. Визначаються теоретичні та практичні аспекти регіонального бібліотекознавства в Україні.

Russian abstract

Рассматриваются направления деятельности библиотек как библиотековедческая проблема. Определяются теоретические и практические аспекты регионального библиотековедения Украины.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: бібліотека, напрями діяльності, регіональне бібліотекознавство, завдання розвитку, библиотека, направления деятельности, региональное библиотековедение, задания развития, library, directions of the activity, region library science, tasks of development
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AB. Information theory and library theory.
F. Management. > FA. Co-operation.
Depositing user: Маріна В. Апшай
Date deposited: 03 Jul 2014 11:31
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23427

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

1. Ільганаєва В. Бібліотечна освіта в контексті еволюції системи соціальних комунікацій : дис... д-ра іст. наук: 07.00.08 / Ільганаєва В. О. ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К., 1996. — 409 с.

2. Татаренко Т. М. Регіональний фактор у політичному житті України: політико-правові аспекти: монографія / Т. М. Татаренко. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля. — 2005. — 415 с.

3. Карташов Н. С. Региональное библиотековедение как наука / Н. С. Карташов // Библиотековедение. — 2005. — № 5. — С. 110–121.

4. Карташов С. М. Региональное библиотековедение : науч.-практ. пособие / Н. С. Карташов. — М. : Либерея, 2004. — 224 с.

5. Осипова И. П. Проектная деятельность библиотек: общие проблемы. Региональный опыт // Библиотечное дело. ХХI век: науч. и практ. сб. Вып. 26. — 2003. — С. 243–269.

6. Давидова І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві / І. О. Давидова ; Харківська держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2005. — 295 с.

7. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2008. — 289 с.

8. Петрова Л. Г. Бібліотека в умовах соціально-економічних змін : монографія / Л. Г. Петрова. — К. : [б. в.], 2003. — 301 с.

9. Ільганаєва В. Управління інноваційними процесами соціальнокультурного розвитку бібліотек / В. Ільганаєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2004. — Вип. 12. — С. 7–20.

10. Артемьева Е. Б. Библиотечные ре¬сурсы удаленного региона в контексте системных трансформаций социума : монография / Артемьева Е. Б., Данилова Л. Ю. // Сиб. отд-ние Рос. акад. наук. Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; Дальневост. гос. науч. б-ка; науч. ред. И. В. Филаткина. — Новосибирск, 2008. — 255 с.

11. Мар’їна О. Ю. Інформаційно-комунікаційна взаємодія як фактор розвитку регіональних бібліотечних систем: автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / О. Ю. Мар’їна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2011. — 20 с.

12. Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : колект. моногр. — Донецьк : Вид-во Маковецький, 2010. — 200 с.

13. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. –– 2012. –– № 5. — С. 8–19.

14. Кожевникова Л. А. Методы анализа и диагностики региональных библиотечных систем / Л. А. Кожевникова // Вузовская наука — библиотечной практике. — Кемерово, 2007. — С. 48–61.

15. Ярощук В. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека — головна бібліотека регіону / В. Ярощук // Бібліотечний форум України. — 2004. — № 3 (5). — С. 50–54.

16. Щербан Р. Інтернет в сільській бібліотеці — реалії сьогодення / Р. Щербан // Бібліотечний форум України. — 2004. — № 3. — С. 30–32.

17. Петрова Л. Г. Українська бібліотека в інформаційному суспільстві: сучасний стан, перспективи розвитку, проблеми управління / Л. Г. Петрова // Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки: наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 29. — 2011. — C. 14–20.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item