Приоритеты стратегического, коммуникационного и ресурсного развития библиотечно-информационной деятельности в монографических и диссертационных исследованиях украинских ученых в период социальных трансформаций конца ХХ – начала ХХІ ст.

Воскобойникова-Гузева, Елена Приоритеты стратегического, коммуникационного и ресурсного развития библиотечно-информационной деятельности в монографических и диссертационных исследованиях украинских ученых в период социальных трансформаций конца ХХ – начала ХХІ ст. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития, 2013, vol. 11, pp. 82-99. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
Воскобойникова-Гузева.pdf - Submitted version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (141kB) | Preview

English abstract

Аnalysis of conceptual ideas about the models of development of library and prospects of library-informative activity in modern library science uere represented by the author.

Russian abstract

Автором представлен анализ концептуальных представлений о моделях развития библиотеки и перспективах библиотечно-информационной деятельности в современном библиотековедении.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: library, library-informative activity, library science, библиотека, библиотечно-информационная деятельность, библиотековедение
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
Depositing user: Елена Владимировна Воскобойникова-Гузева
Date deposited: 06 Jul 2014 18:05
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23449

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

1. Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій / М. С. Слободяник ; ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К., 1995. – 268 с.

2. Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в період освоєння інформаційних технологій : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 05.25.03 / Слободяник Михайло Семенович ; НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К., 1995. – 39 с.

3. Кириленко О. Г. Еволюція наукових уявлень про бібліотечну технологію в Україні (80–90-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Кириленко Олександр Григорович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1996. – 23 с.

4. Башун О. В. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Башун Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 18 с.

5. Саприкін Г. А. Маркетинговий підхід в управлінні діяльністю бібліотеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Саприкін Георгій Анатолієвич ; Київ. держ. ун-т культури і мистецтв. – К., 1997. – 17 с.

6. Соловйова М. В. Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах ринкової економіки України : автореф. дис. … канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Соловйова Марія Володимирівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2009. – 20 с.

7. Петрова Л. Бібліотека в умовах суспільно-економічних змін : монографія / Л. Петрова. – К., 2003. – 301 с.

8. Петрова Л. Г. Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України у сучасних умовах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 07.00.08 / Петрова Людмила Григорівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2006. – 45 с.

9. Давидова І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві : монографія / І. О. Давидова. – Х. : ХДАК, 2005. – 295 с.

10. Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України : зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : автореф. дис. … д-ра наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Давидова Ірина Олександрівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2008. – 51 с.

11. Тавальбех А. Х. Стратегическое управление деятельностью библиотеки : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Тавальбех Али Халид Али ; Харьк. гос. акад. культуры. – Х., 2001. – 186 л.

12. Апшай Н. І. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в умовах реформування освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Апшай Надія Іванівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2005. – 21 с.

1 3. Лін Чжао. Національна бібліотека в стратегіях подолання цифрової нерівності : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Чжао Лін ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2008. – 20 с.

14. Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства : монографія / В. М. Горовий. – К. : НБУВ, 2005. – 300 с.

15. Горовий В. М. Соціальні інформаційні бази і розвиток бібліотечного інформаційного потенціалу (1991–2006 р.р.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.08 / Горовий Валерій Микитович ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2006. – 35 с.

16. Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 481 с.

17. Гранчак Т. Ю. Бібліотека в системі політичної комунікації : автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Гранчак Тетяна Юріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 35 с.

18. Мар’їна О. Ю. Інформаційно-комунікаційна взаємодія як фактор розвитку регіональних бібліотечних систем : автореф. дис. … канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Мар’їна Олена Юріївна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2011. – 20 с.

19. Колесникова Т. О. Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Колесникова Тетяна Олександрівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2012. – 22 с.

20. Соловяненко Д. В. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Соловяненко Денис Володимирович; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 20 с.

21. Ісаєнко О. О. Розвиток інноваційних бібліотечних технологій інформаційного обслуговування в Україні (1980–2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Ісаєнко Олександр Олександрович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2009. – 20 с.

22. Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія / О. Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 158 с.

23. Медведєва В. М. Еволюція дистантних форм бібліотечної роботи як спосіб розширення доступу користувачів до бібліотечних фондів (1990–2009) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Медведєва Валентина Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 18 с.

24. Кононученко Л. І. Діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України по забезпеченню інформаційних потреб користувачів (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Людмила Іванівна Кононученко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2011. – 19 с.

25. Симоненко Т. В. Мережеве інформаційно-бібліотечне забезпечення наукових досліджень : автореф. дис. ... канд. наук із соц. Комунікацій : 27.00.03 / Симоненко Тетяна Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 18 с.

26. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій: монографія / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2008. – 289 c.

27. Шемаєва Г. В. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку [рукопис] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Шемаєва Ганна Василівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2009. – 446 с.

28. Соляник А. А. Система документопостачання документних фондів: закономірності розвитку : монографія / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2005. – 230 с.

29. Стрішенець Н. В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна термінологія: бібліотекознавчий аспект : монографія / Н. В. Стрішенець; НАН України, Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 501 с.

30. Стрішенець Н. В. Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 27.00.03. / Стрішенець Надія Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 39 с.

31. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 252 с.

32. Павлуша Т. П. Совершенствование библиотечно-библиографического обслуживания на основе электронных каталогов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 / Павлуша Татьяна Петровна ; Моск. гос. ун-т культуры. – М., 1992. – 16 с.

33. Антоненко І. П. Авторитетний контроль найменувань установ та організацій в інформаційних системах бібліографічного та археографічного типу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 05.25.03 / Антоненко Ірина Петрівна ; ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К., 1994. – 23 с.

34. Филиппова Л. Я. Библиографические системы Украины в информационно-компьютерном пространстве: теория, организация, технология [рукопись] : дис. ... д-ра пед. наук: 07.00.08 / Филиппова Людмила Яковлевна ; Харьк. гос. акад. культуры. – Х., 1999. – 436 л.

35. Сорока М. Б. Становлення та розвиток системи реферування української наукової літератури (1991–2000 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Сорока Марина Борисівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2001. – 19 с.

36. Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б. Сорока ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2002. – 209 с.

37. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Наукові видання в структурі фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918–1999 рр.) як об’єкт бібліотекознавчого дослідження : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – 19 с.

38. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / О. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. О. С. Онищенко. – К., 2004. – 179 с.

39. Павлуша І. А. Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Павлуша Ірина Анатоліївна ; НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2002. – 18 с.

40. Копанєва В. О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст. – поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Копанєва Вікторія Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 20 с.

41. Копанєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія / В. Копанєва. – К. : НБУВ, 2009. – 198 с.

42. Костенко Л. Бібліотека суспільства знань: концептуальна модель / Л. Костенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 1. – С. 23–28.

43. Самохіна Н. Ф. Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Самохіна Наталія Федорівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – 18 с.

44. Самохіна Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу документів, рівнева організація / Н. Ф. Самохіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 167 с.

45. Ярошенко Т. О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ – початок ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Ярошенко Тетяна Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 20 с.

46. Ярошенко Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : монографія / Т. О. Ярошенко. – К. : Знання, 2010. – 215 с.

47. Горова С. В. Періодичні електронні видання в системі бібліотечних інформаційних ресурсів (на базі аналізу інтернет-видань кінця ХХ – початку ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Горова Світлана Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 19 с.

48. Петрова М. В. Управління формуванням електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Петрова Мілена Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 20 с.

49. Кузнєцова М. М. Системне формування краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек як складової соціально-комунікаційного простору регіону : автореф. дис. … канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Кузнєцова Марина Миколаївна ; Харк. держ. акад. культури. – ХДАК, 2011. – 21 с.

50. Баркова О. В. Технологічні засади формування інформаційних ресурсів універсальної електронної бібліотеки : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Баркова Ольга Валентинівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 25 с.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item