Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności

Derfert-Wolf, Lidia . Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności., 2011 In: III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, pp. 143-161. [Book chapter]

[img]
Preview
Text
derfert_3_Wroclawskie_spotkania.pdf

Download (390kB) | Preview

English abstract

The paper refers to quantitative approach of collecting data on acquisition and use of electronic resources in academic libraries. The issue has been presented both from the viewpoint of international standards and recommendations as well as of practical activities. Key issues like standardized counting of electronic journals, databases, e-books, digitized collections and their use have been discussed based on national statistics (CSO), “Perspektywy” ranking and of the “Analysis of the functioning of research libraries in Poland”. The paper also presents the activities of Team of Statistics of Electronic Resources (StatEL), established at the request of the Executive Council of the KDBASP and Standards Committee for Research Libraries.

Polish abstract

Przedstawiono zagadnienie ilościowego ujęcia gromadzenia i wykorzystania zasobów elektronicznych w bibliotekach akademickich zarówno pod względem międzynarodowych norm i zaleceń, jak i działań praktycznych. Kluczowe kwestie – ujednoliconego zliczania czasopism elektronicznych, baz danych, książek elektronicznych, zbiorów zdigitalizowanych oraz podawania miarodajnego stopnia ich wykorzystania omówiono na podstawie statystyki bibliotecznej GUS, rankingu Perspektyw oraz projektu „Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce”. Przedstawiono również prace Zespołu ds. Statystyki Źródeł Elektronicznych (StatEL), powołanego na wniosek Rady Wykonawczej KDBASP oraz Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych.

Item type: Book chapter
Keywords: electronic resources, academic libraries, statistics, international standards, electronic journals, databases, e-books, digitized collections, national statistics, Poland, zasoby elektroniczne, biblioteki akademickie, statystyka, normy miedzynarodowe, statystyka krajowa, Polska, czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, bazy danych
Subjects: F. Management. > FZ. None of these, but in this section.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 15 Jul 2014 07:05
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23496

References

[1] ANSI/NISO Z39.7:2004. Information services and use: Metrics & Statistics for libraries and information providers – Data Dictionary.

[2] ANSI/NISO Z39.93:2007. The standardized usage statistics harvesting initiative (SUSHI) protocol.

[3] Conyers A., Building on sand? Using statistical measures to assess the impact of electronic services, Performance Measurement and Metrics, 2006, 7 (1), 37–44.

[4] Conyers, A., E-measures: developing statistical measures for electronic information services. Journal of Information and Knowledge Management Systems, 2004, 34 (4), 148–153.

[5] Derfert-Wolf L., Górski M., Projekt Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) jako narzędzie oceny efektywności i jakości działań biblioteczno-informacyjnych, [w]: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych, III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 25–27 czerwca 2008 r., Łódź, 2008, s. 41–65.

[6] Ellis S. Heaney M., Meunier P., Poll R., Global library statistics, IFLA Journal [online] 2009, 35 (2), 123–130 [dostęp 1.07. 2011 r.]. Dostępny w Internecie: <http://www.ifla.org/files/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-35-2_2009.pdf>.

[7] Głowacka E., Nowa edycja ISO 11620:2008: Information and Documentation – Library Performance Indicators. Analiza przyczyn i źródeł nowelizacji normy. Przegląd Biblioteczny, 2011 (1), 7–20.

[8] ISO 11620:2008. Information and documentation – Library performance iindicators.

[9] ISO 2789:2006. Information and documentation – International library statistics.

[10] Maciejewska Ł., Niemiec H., Wolańska A. Model gromadzenia i udostępniania czasopism w bibliotece akademickiej uczelni technicznej, [w]: Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia, 8. II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych, Wrocław, 2010, 121–138.

[11] Modrzewska M., Omilian-Mucharska M., Grygorowicz A., Kraszewska E., Jakie są granice inwestowania w dostęp do wiedzy? Analiza kosztów zakupu i statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2003–2007, [w]: Forum Bibliotek Medycznych [online] 2009, R. 2, nr 2 (4), 472–493 [dostęp 1.07.2011 r.]. Dostępny w Internecie: <http://bg.umed.lodz.pl/images/stories/wydawnictwa/forum/ForumNr4.pdf>.

[12] Pesh O., Usage statistics: About COUNTER and SUSHI, Information Services and Use, 2007, 27, (4), 207–213.

[13] Shepherd P.T., COUNTER: usage statistics for performance measurement, Performance Measurement and Metrics, 2006, 7 (3), 142–152.

[14] Wojtasik U.A. Statystyki wykorzystania zagranicznych książek elektronicznych – potrzeba standaryzacji, [w]: Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych, Wrocław, 4–6 lipca 2007 r. [online]. Materiały konferencyjne EBIB nr 17 [dostęp 1.07.2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.nowyebib.info/publikacje/matkonf/mat17/wojtasik.php.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item