Бібліотека як документальна комунікаційна система

Швецова-Водка, Галина Бібліотека як документальна комунікаційна система. Бібліотечний вісник, 2011, n. 6, pp. 3-7. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
bv_2011_6_1.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (283kB) | Preview

English abstract

A library role as a documentary communication system is examined from the point of view of theory of documentology. A library is described not only as a terminal system but also as a genesic and transit documentary communication system. The generalized description of activity of library, sent to providing of informative queries of users, related to the use of published printed and electronic documents is offered. It is marked on general lines and differences in activity of traditional and electronic library.

Ukrainian abstract

У статті розглянуто роль бібліотеки як документальної комунікаційної системи з погляду теорії документології. Бібліотеку охарактеризовано не тільки як термінальну, але й як генеративну і транзитну документальну комунікаційну систему. Пропонується узагальнена характеристика діяльності бібліотеки, спрямованої на задоволення інформаційних запитів користувачів, пов’язаних із використанням опублікованих документів, друкованих і електронних. Наголошується на спільних рисах і відмінностях у діяльності традиційної та електронної бібліотеки.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: бібліотека, документальна система, комунікація, електронна бібліотека, library, documentary system, communication, e-library
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AB. Information theory and library theory.
Depositing user: Г. М. Швецова-Водка
Date deposited: 31 Jul 2014 11:52
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23570

References

1. Давидова І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві : монографія / І. О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2005. – 294 с.

2. Зайцева Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : учеб.-метод. пособие / Т. А. Зайцева. – М. : Либерея, 2004. – 126 с. – (Библиотекарь и время ; вып. 3).

3. Коршунов О. П. Еще раз о терминологии / О. П. Коршунов // Библиография. – 1999. – № 5. – С. 156–157.

4. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» : Закон України від 21 трав. 2009 р. № 1388-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2009. – № 39. – Ст. 557; Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

5. Соколов А. В. Социальные коммуникации : учеб.- метод. пособие. Ч. 1. / А. В. Соколов. – М. : Профиздат, 2001. – 222 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 16).

6. Соляник А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2000. – 109 с.

7. Столяров Ю. Н. Глубже исследовать терминологию / Ю. Н. Столяров //библиография. – 1999. – № 2. – С. 151–152.

8. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Ю. Н. Столяров. – М. : Либерея, 2009. – 223 с. – (Спец. серия «Профессион. практикум»).

9. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Ю. Н. Столяров. – М. : Либерея, 2001. – 149 с.

10. Столяров Ю. Н. Развитие документологической терминологии / Ю. Н. Столяров // Науч.-техн. информ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. – 2004. – № 8. – С. 67–79.

11. Швецова-Водка Г. Документальні чи документні? / Г. Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 10–11.

12. Швецова-Водка Г. М. Термінологічні аспекти документальної комунікації / Г. М. Швецова-Водка // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–27 трав. 2010 р. / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. – К., 2010. – С. 77–79.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item