Публічні бібліотеки та їхня роль у забезпеченні інформаційних потреб громади

Богза, Надія Публічні бібліотеки та їхня роль у забезпеченні інформаційних потреб громади. Бібліотечна практика: різноманітність і дієвість, 2011, vol. 11, pp. 3-17. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
Bogza.pdf - Published version

Download (179kB) | Preview

English abstract

Present developed countries characterized by rapid advances in technology, the proliferation of channels, the possibility of instant information from anywhere in the world. This has led to processes of globalization of information society in which the main role is played by aspects of ensuring equal access to information, culture and e-networking, freedom of sourcing, obtaining and disseminating knowledge and availability of information as the most important criterion for its effective use.

Ukrainian abstract

Сьогодення розвинених країн характеризується стрімким розвитком технологій, поширенням каналів зв’язку, можливістю миттєвого обміну інформацією з будь-якою точкою світу. Все це призвело до процесів глобалізації інформаційного суспільства, в якому головну роль відіграють аспекти подолання нерівності у доступі до інформації, електронної культури та мережевої взаємодії, свободи пошуку ресурсів, отримання та розповсюдження знань, доступності інформації як найбільш важливого критерію її ефективного використання.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: публічна бібілотека, інформаційна потреба, інформаційна послуга, інформаціний продукт, користувач
Subjects: B. Information use and sociology of information
D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
Depositing user: Н. Ф. Богза
Date deposited: 01 Aug 2014 20:48
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23576

References

1. Берестова, Т. Ф. Библиотека как элемент информационного пространства (к разработке концепции) / Т. Ф. Берестова // Библиотековедение. – 2004. - № 6. – С. 43-51.

2. Богатырёва, Т. Г. Культурная политика в условиях социокультурных изменений / Т. Г. Богатырёва // Библиотековедение. – 2007. - № 6. – С. 14 17.

3. Гендина, Н. И. Высшая библиотечно-информационная школа в динамично меняющемся мире: факторы повышения конкурентоспособности выпускников / Н. И. Гендина [Электронный ресурс].- режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/cd/205.pdf.- Загл. с экрана.

4. Головко, С. И. Социально-культурные функции библиотечной профессии / С. И. Головко // Библиотековедение. – 2004. - № 6. – С. 32 38.

5. Горовий, В. Бібліотеки: погляд у завтра / В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. - № 5. – С. 3-7.

6. Горовий, В. Бібліотеки як соціальні інформаційні бази сучасного суспільства: інформологічні аспекти / В. Горовий // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2006. - № 2. - С. 43-46.

7. Давидова, І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві : моногр. / І. О. Давидова. - Х. : ХДАК, 2005. – 295 с.

8. Давыдова, И. А. Библиотека как участник информационного производства / И. А. Давыдова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2003/trud/tom1/sec/Doc52.HTML.- Загл. с экрана.

9. Дворкина, М. Я. Библиотечно-информационная деятельность как система / М. Я. Дворкина // Научные и технические библиотеки. – 2008. № 1. – С. 81 88.

10. Дворкина, М. Я. Сущность и структура библиотечно-информационной деятельности / М. Я. Дворкина // Научные и технические библиотеки. – 2008. № 5. – С. 5 20.

11. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. – М., 2000. – 48 с.

12. Животовська, В. Г. Бібліотечно-інформаційні послуги та продукти в контексті взаємодії бібліотеки і користувача / В. Г. Животовська [Электронный ресурс].- режим доступа: http://library.kr.ua/conference/zhivotovska.html. -Загл. с экрана.

13. Забелина, Н. А. Библиотека нового тысячелетия: принципы и формы работы / Н. А. Забелина [Электронный ресурс].- режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2000/doc/tom2/s10/Doc3.HTML. -Загл. с экрана.

14. Земсков, А. И. Электронная информация и электронные ресурсы: публикации и документы, фонды и библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг ; под ред. Л.А. Казаченковой. – М. : ФАИР, 2007. – 528 с. : ил.

15. Ісаєнко, О. О. Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів сучасної бібліотеки / О. О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. № 2. – С. 38 44.

16. Каліберда, Н. Бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах розвитку електронного середовища / Н. Каліберда, А. Бровкін // Бібліотечний вісник. – 2007. - № 6. – С. 20 23.

17. Карауш, А. С. Развитие информационных технологий в библиотеках: взгляд в будущее / А. С. Карауш, А. С. Макаревич [Электронный ресурс].- режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/cd/90.pdf.- Загл. с экрана.

18. Кастельс, М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М. : ГУВШЭ, 2000. – 608 с.

19. Кузнєцова, Т. Я. Кадровое обеспечение национальных библиотечных программ: новые задачи непрерывного профессионального образования / Т. Я. Кузнецова // Научные и технические библиотеки. – 2008. № 2. – С. 18 24.

20. Линден, И. Л. Новый инструмент оценки качества библиотечного обслуживания – SERVQUAL / LibQUAL / И. Л. Линден // Научные и технические библиотеки. – 2008. № 4. – С. 45 54.

21. Литвин, В. Глобальне науково-інформаційне середовище і електронні ресурси бібліотек / В. Литвин // Бібліотечний вісник. – 2007. - № 6. – С. 48 53.

22. Манифест ИФЛА о поликультурной библиотеке [Электронный ресурс] .- режим доступа : http://www.rsl.ru/upload/files/folder_466/manifest_IFLA.pdf.- Загл. с экрана.

23. Откидач, Е.В. Библиотека и специалист XXI века: взаимосвязь новых требований к профессиональному уровню библиотекаря и формированию информационной культуры пользователя / Откидач Е.В., Краковская О.В. [Электронный ресурс] .- режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea99/prog/prog12.html.- Загл. с экрана.

24. Публичные библиотеки в век цифровой информации : рекомендации проекта PULMAN Европ. Комис. М., 2004. - 416 с.

25. Савельєва, Л. Д. Универсальная научная библиотека на рынке информационных услуг: проблемы позиционирования / Л. Д. Савельева [Электронный ресурс] .- режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-еvents/crimea2002/trud/sec1114/Doc41.HTML.- Загл. с экрана.

26. Самохіна, Н.Ф. Адаптація інформаційно-бібліотечного сервісу до потреб користувачів / Н. Ф. Самохіна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 трав. 2004 р. — К., 2004. — С. 111 113.

27. Свіркова, Л. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: нові тенденції і проблеми / Л. Свіркова // Бібліотечний форум України. – 2008. - № 1. – С. 22 25.

28. Слободяник, М. С. Библиотека в условиях информатизации общества: концептуальная модель развития / М. С. Слодобяник [Электронный ресурс] .- режим доступа: http://www.aonb.ru/depart/sik/doc/Tikunova.doc.- Загл. с экрана.

29. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр-212 // Научные и технические библиотеки. – 2008. № 4. – С.5-16.

30. «Формирование единого культурного пространства России в условиях глобализации» : науч. конф. в Рос. Гос. б-ке // Библиотековедение. – 2007. № 6. – С. 13.

31. Харыбина, Т. Н. Комплексная методика изучения информационных потребностей пользователей / Т. Н. Харыбина, Н. А. Слащева, Ю. В. Мохначева // Научные и технические библиотеки . – 2008. № 4. – С. 62 71.

32. Шевченко И. А. Библиотека в системе информационного обеспечения региональной политики / И. А. Шевченко [Электронный ресурс] .- режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sem2/Doc24.HTML.- Загл. с экрана.

33. Шрайберг, Я. Л. Автоматизация библиотек сегодня: оценка и осмысление подходов и проблем / Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки .– 1999.– № 2.– С. 4–18.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item