Kültürel Miras Sektöründe Risk Transferi

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi Kültürel Miras Sektöründe Risk Transferi. Akademik Bakış, 2014, n. 44. [Journal article (Paginated)]

This is the latest version of this item.

[img] Text
kulturel-miras-sektorunde-risk-transferi201407.pdf

Download (2MB)

English abstract

Natural disasters, man-made disasters and inappropriate environmental conditions cause loss of life and economic losses as well as destruction of cultural heritage. Disasters such as earthquakes occur suddenly without any warning and due to their uncontrolled characteristic great destruction become on historical monuments / artifacts by resulting serious damage or completely demolish. However, before a potential disaster or emergency situation occurs, potential dangers and likely risks can be reduce with proactive mitigation plans. To make a successful risk mitigation plan for the museum, library and archive buildings which contain cultural heritage collections, to make the determination of risks initially and subsequently resources are needed in the organization are essential. To reduce the risk effects due to buildings, objects (collections, library / archival materials), the staff, the beneficiaries (visitors, students, guests, etc.) could face likely risks, insurance activities (transferring or sharing the risk) needs to be addressed is an issue primarily. It is emphasized in this study that to provide resources against the risks on staff and cultural heritage by transferring the risk method and to minimize impacts of the potential damage in terms of the institution's budget.

Turkish abstract

Doğal afetler, insan kaynaklı afetler ve uygun olmayan çevresel koşullar can kaybı ve ekonomik kayıplara sebep olduğu gibi kültürel mirasın da tahribatına neden olur. Deprem gibi afetler herhangi bir uyarı olmaksızın aniden geliştiği ve şiddeti kontrol edilemediği için, oluşturduğu büyük hasarlar nedeniyle tarihi eserler çok ciddi hasar görmekte ya da tamamen yok olmaktadır. Ancak olası bir afet ya da acil durum meydana gelmeden önce yapılacak proaktif zarar azaltma planlarıyla potansiyel tehlikeler ve olası riskler en aza indirgenebilir. Kültürel miras koleksiyonlarını bünyelerinde barındıran müze, kütüphane, arşiv binalarına yönelik başarılı bir zarar azaltma planı yapabilmek için öncelikle risklerin tespitine ve akabinde kaynakların organizasyonuna ihtiyaç bulunmaktadır. Binaların, objelerin (koleksiyonlar, kütüphane / arşiv malzemesi), personelin, faydalanıcıların (ziyaretçi, öğrenci vb.) karşılaşabileceği olası risklerin etkilerinin azaltılmasına yönelik sigortalama (Riskin transferi / paylaşılması) çalışmaları da öncelikle ele alınması gereken bir konudur. Çalışmada riskin transferi metodu ile çalışanlar ve kültürel mirası tehdit eden risklere karşı kaynak sağlanması ve olası hasarın etkilerinin kurum bütçeleri açısından minimize edilmesi konusu vurgulanmıştır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Insuring cultural heritage, transferring the risk, information and documentation management, risk management; kültürel mirasın sigortalanması, risk transferi, bilgi ve belge yönetimi, risk yönetimi
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HC. Archival materials.
K. Housing technologies. > KB. Library, archive and museum buildings.
K. Housing technologies. > KG. Safety.
K. Housing technologies. > KH. Disaster planning.
Depositing user: Assoc.Prof Alpaslan Hamdi / AH Kuzucuoglu
Date deposited: 19 Aug 2014 08:16
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23649

Available Versions of this Item

  • Kültürel Miras Sektöründe Risk Transferi. (deposited 19 Aug 2014 08:16) [Currently Displayed]

References

Akmut, Ö., (1980). Hayat Sigortası Teori ve Türkiye'deki Uygulama, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 447

Algantürk Light, D., (2012). Sigorta Sözleşmesi Süresi İçinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2.

Baştürk, F., Dimitriyadis, İ., Yardımcı, İ., Taçyıldız E., (2012). Sanat Eserleri ve Müze Sigortaları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27 / 2012

Bayer, J. L., ve Vari, A., (2007). Afet Sigortasının Tasarımında Model Temelli Bir Sosyal Paydaş Yaklaşımı, Afet Risk Yönetimi: Risk Azaltma ve Yerel Yönetimler, Dünya Bankası, Marmara Üniversitesi, Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arş. Ens., (2005). Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) El Kitabı.

Cannon, A. (2003). Risk Management in Matthews, G. & Feather, J., (Editors), Disaster Management for Libraries and Archives. Hampshire, England: Ashgate Publishing.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2011-2012). ÇASGEM Eğitim Notları.

Çelik, A., (2012). Tazminat ve Alacaklarda Sorumluluk ve Zaman Aşımı, Bilge Yayınları, Ankara.

Dewe, M., (2006). Planning Public Library Buildings: Concepts and Issues for the Librarian, Ashgate Publishing.

Dimitriyadis, İ., Hayırsever Baştürk, F., Yardımcı, İ., Taçyıldız, E., (2011). The Economics of Insurance and Cultural Heritage in a Changing World, International Conference on Applied Economics - ICOAE

Erbay, F., (2000). Doğal Afetler ve Müzeler, 5. Müzecilik Semineri Bildirileri, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul

FEMA (2011). Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage: A Practical Guide- Behavior of Nonstructral Components. (FEMA E-74).

FEMA (2012). The Risk Mapping, Assessment and Planning - Risk MAP)Projesi, http://www.fema.gov/risk- mapping-assessment-planning adresinden 01.07.2014 tarihinde erişildi.

Fierro, E., Freeman, S., Perry, C., (1994). A Practical Guide, Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage, FEMA.

Haack, A. (2009). Construction of the North-South-Metro Line in Cologne and the accident on March 3rd, 2009, International Symposium on Social Management Systems (SSMS).

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: (6331 sayılı 30 Haz 2012 - Resmî Gazete. Sayı : 28339) ve ilgili mevzuatı.

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın, 26. Baskı.

Kuzucuoglu, A., (2012). Kentsel Riskler ve Japonya Modeli. Konya Japon Kultur Merkezi Kultur Sanat Yayinlari, Konya.

Ogden, B. (2004). Collection Preservation in Library Building Design, U.S. Institute of Museum and Library Services Yayını.

Petal, M., (2003). Causes of Deaths and Injuries in the August 17th, 1999 3:02 a.m. M=7.4 Kocaeli Earthquake, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Raporu, CENDIM, Istanbul.

Wise, C., (2003). Flood prevention and recovery. In Matthews, G., & Feather, J. (Editors), Disaster management for libraries and archives. Hampshire, England: Ashgate Publishing Limited.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item