Бібліотечна систематизація як інструмент дослідження книжкових колекцій

Перенесієнко, Ігор Бібліотечна систематизація як інструмент дослідження книжкових колекцій., 2013 . In П’ята міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів (Україна), 11-12 вересня . [Conference paper]

[img]
Preview
Text
perenesienko.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (217kB) | Preview

English abstract

The usage of systematization in the sphere of book science researches is important and actual due to its unconventional ways of scientific search and justification of research results. Via methodical tools of this science, collection repertoires of libraries can be considered not only as content of its components, but also as a logic system of knowledge, expression of an outlook or manifestation of their creators’ civic attitude.

Ukrainian abstract

Використання систематизації в площині книгознавчих досліджень є важливим і актуальним з огляду на продуковану нестандартність підходу до наукового пошуку та виправданість отримуваних результатів. За допомогою методичного інструментарію цієї науки можливо розглядати репертуар колекцій бібліотек не лише в площині змісту окремих їхніх складових, але й як логічну систему знань, вираз форми світогляду, прояв громадянської позиції їхніх упорядників.

Item type: Conference paper
Keywords: library systematisation, book collections, library science and book science researches, rubricator of Vernadsky National Library of Ukraine, бібліотечна систематизація, книжкові колекції, бібліотечні та книгознавчі дослідження, рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DB. National libraries.
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
Depositing user: Serhii Nazarovets
Date deposited: 01 Sep 2014 08:44
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23685

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

1. Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / С. П. Бибик, Г. М. Сюта; за ред. С. Я. Єрмоленко; худож.-оформлювач О. С. Юхтман. – Харків: Фоліо, 2012. – 623 с.

2. Библиотечно-библиографическая классификация. Таблицы для научных библиотек. Выпуск XIX. – М.: Изд-во. «Книга», 1965. – 326 с.

3. Гаррисон Г. Робот, который хотел все знать[Электронный ресурс]. – Режим доступа: //http://lib.rus.ec/b/18324. – Загл. с экрана. – Дата просмотра: 10 мая 2013 г.

4. Муха Л .В. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: походження, історія, реконструкція. – К., 1997. – 52 с.

5. Некрасова Т. С. Персоналія в систематическом каталоге. Принципы отражения. Проблемы систематизации и поиска / Т. С. Некрасова // Систематизация и систематический каталог: Сб. науч. тр./Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. Отд. сист. и предм. каталогов; Редкол.: Э.Р. Сукиасян (отв. ред.). – М., 1987. – С. 123–130.

6. Перенесієнко І. Антоніо Мальябеккі – внесок у справу систематизації книжкових зібрань / І. Перенесієнко // Бібліотечний вісник. – 2012. – №2. – С. 34–39.

7. Рабчун О. С. Приватна бібліотека як джерело для вивчення історико-культурних процесів ХІХ-початку ХХ ст. (на прикладі родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських із фондів Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2232/. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 14 трав. 2013 р.

8. Сербін О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку/ НАН України. Нац. Б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2009. – 139 с.

9. Сербін О., Галицька С. Специфіка процесів систематизації в контексті сучасних вимог інформаційного пошуку / О. Сербін, С. Галицька // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття» (Київ, 9-10 жовтня 2012 р.): додаток до зб. наук. пр. «Наукові праці НБУВ». Вип. 33 / НАН України, НБУВ, Асом. б-к. України. – К., 2012. – С.118–122.

10. Систематический каталог: Практ. пособие / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина; Сост. Э.Р. Сукіасян. – М.: Кн. палата, 1990. – 182 с.

11. Сукиасян Э. Р. Школа индексирования: практ. пособие / Э. Р. Сукиасян. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005. – 144 с.

12. «Таблиці територіальних типових поділів» / І. І. Багрій, А. Г. Бровкін (кер.), Л. В. Головіна, І. А. Зарічняк (відп. за вип.), О. К. Коваленко; НАН України. НБУВ; Голов. ред. О. С. Онищенко. – К.: НБУВ, 2004. – 769 с.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item