Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Hava Kirliliği Analizi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi Depolama Alanları Örneği

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi and Polat, Mahir Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Hava Kirliliği Analizi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi Depolama Alanları Örneği. Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2014, vol. 01, n. 01. [Journal article (Unpaginated)]

[img]
Preview
Text
45-70.pdf

Download (2MB) | Preview

English abstract

Museum collections and library-archive materials are sensitive to environmental risk factors such as air pollutants, relative humidity, temperature, light, ultraviolet (UV). Therefore, risk assessment studies should maintain periodicaly to avoid deterioration of the cultural heritage objects which are located indoor. National and international conservation standards should ensured which are existed under threshold values for cultural heritage objects (museum colections and library-archive materials that ensure unique knowledge) where in key areas (display, reading, storage etc.) In this study, it is emphasized that both indoor and outdoor oriented air pollutants exposure effects to objects. One of the EU Projects (EU-FP7) MEMORI (Measurement, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets – Innovative Research for Market Transfer) dosimeters (EWO, GSD) are used for exposure measurements. To limit and to eliminate of the indoor and outdoor oriented air pollutant effects preventive measures should be taken and implemented “extensive air pollutants management” at the museum, library and archive institutions. To understand existing air pollution risk monitoring (diagnostic), cleanliness, material selection, filtration such proactive measure methods should be implemented (protection) and it is needs to be addressed on priority basis that precious cultural heritage objects should be transferred for future generations safely.

Turkish abstract

Müze koleksiyonları ile kütüphane ve arşiv binalarında bulunan kütüphane ve arşiv malzemesi hava kirleticileri, bağıl nem, sıcaklık, ışık, ultraviyole (morötesi) gibi çevresel risk faktörlerine duyarlıdır. Bu nedenle iç ortamlarda bulunan eserlerin bozulmaması için periyodik ölçüm ve risk değerlendirme çalışmalarının devam etmesi gerekir. Kültürel miras eserlerinin (müze koleksiyonları ile eşsiz bilgi birikimi sağlayan kütüphane, arşiv malzemesi) korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu tür koleksiyonların bulunduğu önemli alanlardaki (teşhir, okuma, depolama alanları) koşulların ulusal ve uluslararası standartlardaki ideal değerlere getirilmesi sağlanmalıdır. Bu çalışmada da gerek iç ortam gerekse dış ortam kaynaklı hava kirleticilerinin objelere maruziyetinin etkileri vurgulanmıştır. Maruziyet ölçümlerinde bir AB Projesi olan MEMORI’de geliştirilen dozimetreler kullanılmıştır. İç ve dış ortamdaki hava kirletici etkilerinin sınırlandırılması veya elimine edilmesine yönelik tedbirlerin alınması için bünyesinde kültürel miras objeleri barındıran müze, kütüphane ve arşiv kurumlarında kapsamlı bir “hava kirleticileri yönetimi”ne ihtiyaç bulunmaktadır. İç ortamlardaki mevcut hava kirliliğinin anlaşılması için izleme (teşhise yönelik), temizlik, malzeme seçimi, filtrasyon gibi proaktif önlemlerin alındığı (koruma) yöntemlerin uygulanması ile birbirinden kıymetli eserlerin gelecek nesillere güvenle ulaşması öncelikle ele alınması gereken bir konudur.

Item type: Journal article (Unpaginated)
Keywords: air pollution impact on cultural heritage, cultural heritage, air-borne pollutants, risk mitigation measures, preventive; kültürel mirasa hava kirliliği etkileri, kültürel miras, hava kaynaklı kirleticiler, risk azaltma, tedbirleri, önleyici koruma, bilgi ve belge yönetimi conservation, information and document management
Subjects: D. Libraries as physical collections.
D. Libraries as physical collections. > DM. Museums.
K. Housing technologies.
K. Housing technologies. > KB. Library, archive and museum buildings.
K. Housing technologies. > KF. Planning, Design, Removal.
Depositing user: Assoc.Prof Alpaslan Hamdi / AH Kuzucuoglu
Date deposited: 25 Sep 2014 22:01
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23865

References

ABD NATIONAL PARK SERVICE (1999). Museum Hand Book / NPS Müze El Kitabı, Bölüm 4: Museum Colections Environment.

http://www.nps.gov/museum/publications/MHI/CHAPTER4.pdf adresinden 1 Ağustos 2014 tarihinde erişildi.

ADCOCK, E., (1998). Kütüphane Malzemesinin Bakım ve Kullanımında IFLA İlkeleri, International Federation of Library Associations and Institutions Core Programme on Preservation and Conservation and Council on Library and Information Resources.

ALCANTARA, R., (2002). Standarts in Preventive Conservation: Meanings and Applications, ICCROM.

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KENTAIR (2013). Ankara Hava Kalitesi Değerlendirme Raporu, Kentlerde Hava Kalitesi Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi.

APARICIO, S., GRONTOFT, T., DAHLIN, E., (2010). Air Quality Assessment In Cultural Heritage Institutions Using EWO Dosimeters, E- Preservation Science, E-PS, 2010/7.

BECKOFF OTOMASYON SİSTEMLERİ (2006). Berlin Charlottenburg Sarayı İklimlendirmesi. http://www.pc-control.net/pdf/012006/pcc_0106_e.pdf adresinden

20 Temmuz 2014 tarihinde erişildi.

AVRUPA ÇEVRE KOMİSYONU HAVA KALİTESİ RAPORU (2012). Air Quality In Europe - EEA Report No:4/2012

www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2012/download adresinden 30 Temmuz 2014 tarihinde tarihinde erişildi.

AVRUPA KOMİSYONU 7. ÇERÇEVE PROGRAMI KATALOĞU (2011). Catalogue Of EU Funded Projects In Environmental Research 2007- 2011 - FP7 - Theme 6 – Environment (Including Climate Change) European Commission Directorate General For Research And Innovation Environment Directorate.

http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/fp7_catalogue.pdf adresinden 15 Temmuz 2014 tarihinde tarihinde erişildi.

HENDERSON, J., (2013). Managing The Library and Archive Environment, The Preservation Advisory Centre.

İBB ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ VERİSİ (2013).

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü Hava Kalitesi web sitesi.

http://www.ibb.gov.tr/sites/CevreKoruma/HavaKalitesi/Sayfalar/HavaKalitesiAgimiz.aspx

http://www.ibb.gov.tr/sites/CevreKoruma/HavaKalitesi/Documents/LimitDegerler.pdf

adresinden 12 Temmuz 2014 tarihinde erişildi.

İBB HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ VERİSİ (2013). Şehir Rehberi Web Sitesi. http://sehirrehberi.ibb.gov.tr/map.aspx

KARACA, F. vd., (2009). IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Sempozyum Bildirisi: Bir Derleme Çalışması: İç Ortam Hava Kalitesinin Müzeler ve Tarihi Bina Envanterinde Bulunan Eserlere Etkilerinin Araştırılması, Risk Değerlendirmesi ve Uygun Kontrol Sistemlerinin Önerilmesi.

KARASAR, N., (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık.

MEMORI PROJESİ (2013). Measurement, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets – Innovative Research for Market Transfer- EU FP7 Project: 265132 broşür ve sonuç raporu.

http://www.memoriproject.eu/uploads/media/MEMORI__Final_project_reportpublishable_1.pdf adresinden 10 Ağustos 2014 tarihinde erişildi

MEMORI DOZİMETRESİ (2013). Dozimetrenin tanıtımı, bilimsel yöntemi ve değerlendirme çalışması ile ilgili web sitesi.

http://memori.nilu.no/Evaluatio n adresinden 15 Ağustos 2014 tarihinde erişildi.

MULLER, C., (2002). Practical Applications of Reactivity Monitoring in Museums and Archives- Considerations for Monitoring and Classification Of Gaseous Pollutants- Purofil, Inc.

SACCHI, E., ve MULLER, C., (2005). Air Quality Monitoring At Historic Sites, Redefining An Environmental Classification System For Gaseous Pollution- ASHRAE Journal.

TS 13212 STANDARTI (2006). Türk Standartlarındaki Arşiv Mekânlarının Düzenlenmesi Genel Kurallar.

VAKIFLAR GENEL MD.LÜĞÜ (2014). Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi Web Sayfası.http://www.vgm.gov.tr/icerikdetay.aspx?Id=32 adresinden 15 Temmuz 2014 tarihinde erişildi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item