Vysokoškolské kvalifikační práce (dizertace), jejich současná evidence a elektronické zpřístupňování a s tím spojené technické, administrativní a právní otázky = University theses and dissertations, contemporary methods of accounting, availability in the electronic form, and related administrative, technical and legal questions

Špála, Milan and Bratková, Eva Vysokoškolské kvalifikační práce (dizertace), jejich současná evidence a elektronické zpřístupňování a s tím spojené technické, administrativní a právní otázky = University theses and dissertations, contemporary methods of accounting, availability in the electronic form, and related administrative, technical and legal questions. Časopis lékařů českých (ISSN 0008-7335), 2004, vol. 143, n. 3, pp. 202-204. [Journal article (Paginated)]

[img] Text (Article)
Spala_Bratkova_2004.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB)

English abstract

Many countries (USA, Australia, Canada, Latin America, Spain, France, Germany) have national or international systems (e.g. Networked Digital Library of Theses and Dissertations – NDLTD), which openly (NDLTD) or commercially (University Microfilm International – UMI/ProQuest) present up to 50 % of master dissertations and doctoral theses in a full text form. Such systems are in agreement with legal regulations of the given country and the author is the only holder of the work – of the dissertation. Authors are at the same time informed that dissertation represents a university document, which presents results of the given scientific community and it should be therefore distributed free of charge. Presentation is also the matter of honour of the author and his university. In the contemporary Czech Author Law (No. 121/2000 Sb.) dissertation is considered as not fully defined „Educational work“ and from the practical point the duration of necessary storage is not solved. For the contemporary worldwide conversion to electronically presented dissertations, the necessary technical and library standards has been prepared with the first positive experience. The supplement of the Author and University Law appears to be necessary. It is inevitable to be prepared for that situation before the Czech Republic will join EU.

Czech abstract

V současné době existují v řadě zemí (USA, Austrálie, Kanada, Latinská Amerika, Španělsko, Francie, SRN) národní i mezinárodní systémy (např. Networked Digital Library of Theses and Dissertations – NDLTD), jež veřejně (NDLTD) nebo komerčně (University Microfilm International – UMI (ProQuest) zpřístupňují až 50 % obhájených magisterských dizertací a doktorských tezí v jejich plném znění. Tyto systémy jsou v souladu s platnými právními předpisy daných zemí a autor je výsadním vlastníkem práv ke svému dílu, tj. k dizertaci. Současně je na autory apelováno, že dizertace jsou také vysokoškolské administrativní dokumenty, které prezentují výsledky výzkumu dané vědecké komunity, a jež by měly být šířeny zdarma a jejich zveřejňování je také otázkou cti a prestiže autorů i univerzit. V současném českém autorském zákonu (č. 121/2000 Sb.) je dizertace chápána jako blíže nedefinovaný pojem „školní dílo“ a z praktického hlediska není vyřešena doba nutná pro její archivaci. Pro současný celosvětový přechod na elektronické zpřístupňování dizertací jsou u nás připraveny potřebné technické i knihovnické standardy, o čemž svědčí první velmi dobré domácí zkušenosti. Proto je třeba v tomto smyslu doplnit autorský i vysokoškolský zákon. Tím spíše, že se vstupem ČR do EU je třeba se na tuto situaci včas připravit.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: electronic theses and dissertations (ETDs), accounting and electronic presentation, technical, administrative and legal issues, elektronické tese a dizertace, evidence a elektronické zpřístupňování, technické, administrativní a právní otázky
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HB. Gray literature.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
I. Information treatment for information services
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 08 Oct 2014 07:28
Last modified: 08 Oct 2014 07:28
URI: http://hdl.handle.net/10760/23931

References

1. Celostátní porada vysokoškolských knihoven ČR, Hradec Králové, 19.-20. 11. 2003 [online]. Hradec Králové, 2003-11-20 [cit. 2003-12-18]. Dostupný z: http://lib.uhk.cz/cpvsk2003/.

2. BRATKOVÁ, E. Systémy pro rozšiřování a zpřístupňování elektronických disertačních prací: analýza současného stavu v zahraniční [online]. Praha, 2003-10-31, poslední aktualizace 2004-02-22 [cit. 2003-12-18]. 59 s. Zpráva. Dostupná z: http://www.evskp.cz/Dokumentyver/systemy-analyza.pdf.

3. BRATKOVÁ, Eva. Elektronické disertace a projekty a systémy jejich zpřístupňování. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 4, s. 268-287. ISSN 0862-7487 (Print). ISSN 1214-0678 (Online). Dostupný také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0204/0204268.html.

4. Inforum 2003: 9. konference o profesionálních informačních zdrojích, 27.-29. 5. 2003 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2003 [cit. 2003-12-18]. Sekce 8, Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnosti koexistence a hranice využívání. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2003/sekce.asp-CisloSekce=8.htm.

5. BOHÁČEK, Martin. Možnosti zpřístupňování vysokoškolských prací z hlediska autorského práva. In: Celostátní porada vysokoškolských knihoven ČR, Hradec Králové, 19.-20. 11. 2003 [online]. Hradec Králové, 2003-11-20 [cit. 2003-12-18]. Dostupný z: http://lib.uhk.cz/cpvsk2003/index.php?id=bohacek.

6. Commission of the European Cummunities. The role of the universities in the Europe of knowledge [online]. Brussels, 05. 02. 2003. 23 s. Communication from the Commission, COM(2003), 58 Final. Dostupný také z: http://www.tempus.ac.rs/uploads/documents/EC%20role%20of%20universities%20in%20the%20Europe%20of%20knowledge.pdf.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item