Arşiv Binalarında Risklere Yönelik Koruma Çalışmaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşivleri Örneği

KUZUCUOGLU, Alpaslan Hamdi Arşiv Binalarında Risklere Yönelik Koruma Çalışmaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşivleri Örneği. Arşiv Dünyası, 2014, n. 16-17, pp. 6-15. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
Alpaslan H. KUZUCUOĞLU_SON.pdf

Download (2MB)

English abstract

Archives are institutions which embodies the historical development of society building ideas, ideals, events, official records / evidence. These resources are being used today and being a basement for the benefit of future generations. However, archives which are unique knowledge must be protected against threats and all types of risks. If adequate measures are not taken for the short, medium and long-term, these hazards grew further and bring result of severe damage for archives. Archive documents which has not taken their digital copies, when face the likely disaster it cause irreplaceable losses. The data (important source of information) protection responsibility should be addressed as a priority, not only archive experts , but also administrative charge, academicians should work together on a platform for devoloping preventive conservation strategies of possible deterioration and damage. In this study is emphasized Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Archives efforts to protect archives and importance of these studies.

Turkish abstract

Arşiv binaları toplumun tarihsel gelişmesini içeren fikirleri, idealleri, olayları, resmi kayıt/delilleri bünyesinde barındıran kurumlardır. Bu kaynaklar hem günümüzde kullanılmakta hem de gelecek nesillerin istifadesi için altyapı olmaktadır. Ancak gelecek nesillere bu eşsiz bilgi birikimin eriştirilebilmesi için arşivlerin her türlü tehlike ve tehdit unsuruna karşı korunması gerekir. Bu tehlikeler için yeterli önlem alınmadığı takdirde kısa, orta ve uzun vadede daha da büyüyerek arşivlerin yok olması ve ağır hasar almasıyla sonuçlanacak riskler meydana gelebilir. Dijital kopyası alınmadan saklanan arşiv malzemelerinin olası bir acil durum/afet durumunda ağır hasar görmesi/ya da restorasyonu yapılamayacak şekilde kayba uğraması söz konusudur. Önemli bilgi kaynağı olan bu verilerin korunması sorumluluğu öncelikli olarak ele alınmalı; sadece arşiv sorumluları değil, idari sorumlular, akademisyenler, uzmanlar ortak çalışma platformlarıyla olası bozulma ve hasarları önleyici koruma stratejileri geliştirmelidir. Bu çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşiv Müdürlüğü’nde arşivlerin korunmasına yönelik çalışmalar ve bu çalışmaların önemi vurgulanmıştır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Arşiv ve Kütüphanelerin Korunması, İç Konfor Koşulları, Afet Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği.
Subjects: K. Housing technologies.
K. Housing technologies. > KB. Library, archive and museum buildings.
K. Housing technologies. > KF. Planning, Design, Removal.
K. Housing technologies. > KH. Disaster planning.
Depositing user: Assoc.Prof Alpaslan Hamdi / AH Kuzucuoglu
Date deposited: 31 Oct 2014 10:03
Last modified: 31 Oct 2014 10:03
URI: http://hdl.handle.net/10760/24029

References

Adcock E., (1998). IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material, International Federation of Library Associations and Institutions

Core Programme on Preservation and Conservation and Council on Library and Information Resources, Paris

Alahakoon, Champa, (2008). Care of the collection in University of Peradeniya library: Strategic planning for the preventive conservation, Journal of the University Librarians Association of Sri Lanka. Vol. 12.

Benoit, G. ve Neirinc, D., (1990). Endüstriyel ve Tropikal Ülkelerin Arşiv Binalarında En Ekonomik Korunma Metot ve Vasıtaları, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 8, Ankara.

Cassar M., (2013). Environmental Management: Guidelines for Museums and Galleries. Routledge.

Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi Ankara, Nobel.

Kuzucuoğlu A., Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri, İÜ. Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2011

TS 18001- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü (2008).

3473 sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun”

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile ilgili Mevzuatı


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item