Розділ «П Сільське господарство» робочих таблиць класифікації: адаптація змісту в умовах розвитку аграрної науки

Медвідь, Тетяна Розділ «П Сільське господарство» робочих таблиць класифікації: адаптація змісту в умовах розвитку аграрної науки. Вісник Книжкової палати, 2014, n. 9, pp. 20-23. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
medvid_2014.pdf - Accepted version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (514kB)

English abstract

The article deals adaptation of content of NLUV classification worksheets section «P Agriculture» and its role in the context of agricultural science development in general. Creating of new categories was justified and there are given examples of their use.

Ukrainian abstract

У статті йдеться про адаптацію змісту робочих таблиць класифікації НБУВ розділу «П Сільське господарство» та її роль в контексті розвитку сільськогосподарської науки в цілому. Обґрунтовано причини створення нових рубрик та наведено приклади їх застосування.

Russian abstract

В данной статье речь идет об адаптации содержания рабочих таблиц классификации НБУВ раздела «П Сельское хозяйство» и ее роли в контексте развития сельскохозяйственной науки в целом. Обоснованно причины создания новых рубрик и приведены примеры их применения.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: classification worksheets, Rubricator of NLUV, systematization, аgriculture
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DB. National libraries.
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
Depositing user: Serhii Nazarovets
Date deposited: 05 Nov 2014 09:23
Last modified: 05 Nov 2014 09:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/24099

References

1. Біотехнологія [Електронний ресурс]. Режим доступу: ULR: http://www.km.ru/referats/C352D57EF614469CBE33924C7ECBF769# – Назва з екрану. Дата перегляду 15 травня 2014 р.

2. Библиотечно-библиографическая классификация: Рабоч. табл. для масс. б-к. – М.:Либерия, 1997. – С. 3–6.

3. Библиотечно-библиографическая классификация: Средние таблицы: практическое пособие / Вып. 3 4/5 П/Р Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки. Здравоохранение. Медицинские науки // Рос. гос. б-ка, Рос. Нац б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. – М.: Издательство «ЛИБЕРИЯ-БИБИФОРМ», 2007. С 5–19.

4. Библиотечно-библиографическая классификация [Текст] : табл. для науч. б-к. Вып ХII «П сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки» / сост. Ю. Б. Азарова [и др.] ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина [и др.]. – М., 1961. – 203 с.

5. Білецький Б. Ф. Основи наукових досліджень: категорії, поняття, терміни, нормативні документи [Текст] : навч. посіб.-довід. / Б. Білецький, О. Добржанський. – Чернівці : Технодрук, 2010. С. 13–18.

6. Волощук М.Д., Якимів М.М. Наукові і практичні аспекти відновлення родючості деградованих земель Карпатського регіону // Матеріали Міжнародної конференції «Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні». – Київ, 13–14 квітня 2006.– С. 136–140.

7. Дерлеменко В. В. Розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації [текст] // В. В. Дерлеменко. – К.: ІФЕ УААН, 1999. – 410 с.

8. До питань оптимізації інформаційного та довідково-бібліографічного забезпечення науковців та фахівців АПК України в умовах глобальної інформатизації суспільства /В. В. Дерлеменко // Сучасні проблеми бібліотечно-бібліографічної справи на Україні: Тези доп. та ін форм. матеріали до обговорення на І Всеукр. конгресі бібліотекарів, К., 9 – 11 червня 1992 р. / РНСГБ УААН. – К., 1992. – С. 19–26.

9. Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации: Табл. для науч. б-к. Вып. ХІІ П Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки. Инструкт.-метод. рекомендации №3 /Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина и др. – М., 1986. – 20 с.

10. Кропивко М. Ф. Інформаційне забезпечення агропромислового виробництва України в ринкових умовах [Текст] / М. Ф. Кропивко. – К. : [б.в.], 1996. – 159 с.

11. Сербін О. О. Використання бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : сучасний стан та тенденції розвитку / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – № 19. – С. 77–83. – с. 79-80.

12. Сербін О. О. Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2012. – № 4. – С. 3-12, с. 11-12.

13. Сербін О. О. «Рубрикатор НБУВ»: історія започаткування та структурний аналіз / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 1. – С. 17–20., с. 17-18.

14. Формування сучасних інформаційних ресурсів з питань сільського господарства в Україні / В. В. Дерлеменко // Проблеми інформатизації агропромислового виробництва України в умовах ринкових відносин: матеріали наук.-вироб. конф., Київ, 6 – 7 червня, 1995 р. / М-во сільсь. госп-ва і продовольства України, УААН, Ін-т аграрної економіка [та ін]. – К., 1995. – С. 27–28.

15. Шемаєва Г. В. Роль бібліотеки в системі науки / Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VI Всеукр. Конф. Молодих учених та спеціалістів, 27 трав. 2011., м. Київ / НААН, ДНСГБ ; редкол : В. А. Вергунов та ін. – К., 2011. – С.258–259.

16. Юлевич, О. І. Біотехнологія [Текст] : навч. посіб. / [О. І. Юлевич, С. І. Ковтун, М. І. Гиль] ; за ред. М. І. Гиль. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – С. 3–10.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item