Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів

Сербін, Олег Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів. Вісник Книжкової палати, 2014, n. 10, pp. 13-15. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
serbin_vkp.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (286kB)

English abstract

This publication provides an analytical review of the Universal modular classification as attempts to implement of a new philosophy of information resources. It established that the classification based on industry lines has a number of structural features. Advantages and disadvantages of this classification at the theoretical level are determined. It is concluded that the practical, experimenta use of this classification are necessary for further equitable comparison with the existing classical classification systems.

Ukrainian abstract

В публікації представлено аналітичний огляд Універсальної модульної класифікації як спроби втілення нової філософії організації інформаційних ресурсів. Встановлено, що дана класифікація побудована за галузевим принципом, має низку структурних особливостей. Визначено переваги та недоліки даної класифікації на теоретичному рівні. Зроблено висновок, що є необхідним прикладне, експериментальне використання даної класифікації для здійснення подальшого рівноцінного порівняння з існуючими класичними класифікаційними системами.

Russian abstract

В публикации представлен аналитический обзор Универсальной модульной классификации как попытки воплащения новой философии организации информационных ресурсов. Установлено, что данная классификация построена по отраслевому принципу, имеет ряд структурных особенностей. Определены преимущества и недостатки данной классификации на теоретическом уровне. Сделан вывод, что необходимо прикладное, экспериментальное использование данной классификации для осуществления дальнейшего равноценного сравнения с существующими классическими классификационным системами.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Universal modular classification, UMC, systematization, types of activities, Універсальна модульна класифікація, УМК, систематизація, типи діяльності
Subjects: B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
Depositing user: Serhii Nazarovets
Date deposited: 10 Dec 2014 09:50
Last modified: 10 Dec 2014 09:50
URI: http://hdl.handle.net/10760/24224

References

Калитич Г. І. Науково-технологічний та інноваційний розвиток: концепції, моделі, рішення / Г. І. Калитич, К. М. Коржавін. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 268 с. + дод. CD-Rom.

Сербін О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / О. С. Онищенко (наук.ред.). – К. : НБУВ, 2009. – 139 с.

Сербін О. Використання бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : сучасний стан та тенденції розвитку / О. Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – № 19. – С. 77–83.

Сербін О. Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого / О. Сербін // Бібл. вісн. – 2012. – № 4. – С. 3-12.

Сербін О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації / О. Сербін // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 3–10.

Сербін О. Систематичність та систематизаційність організації інформації як основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки / О. Сербін // Бібл. вісн. – 2012. – № 2. – С. 3-10.

Шамурин Е. И. Очерки истории библиотечно-библиографической классификации / Е. И. Шамурин. – М., 1955. – Т. 1. – 399 с.

Шамурин Е. И. Очерки истории библиотечно-библиографической классификации / Е. И. Шамурин. – М., 1959. – Т. 2. – 563 с.

Эйдельман Б. Ю. Библиотечная классификация и система-тический каталог: учеб. пособие для библ. фак. ин-тов культуры, пед ин-тов и ун-тов / Б. Ю. Эйдельман. – М. : Книга, 1977. – 311 с.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item