Стан і перспективи розвитку галузевого реферативного ресурсу на веб-порталі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Коваленко, Інга and Кропочева, Наталія Стан і перспективи розвитку галузевого реферативного ресурсу на веб-порталі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 2014, vol. 40, pp. 182-192. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
стаття_Коваленко.pdf - Published version

Download (1MB)

English abstract

The joint work of the Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine network and educational libraries in Ukraine on the problem nationwide filing abstracts database «Ukrainіka Naukova» its paper version URZ «Dzherelo» and Industry Review databases posted on the web portal of Sukhomlynskyi GNPB Ukraine, materials on pedagogy, psychology and education are considered.

Russian abstract

Рассмотрена совместная работа Государственной научно-педагогической библиотеки Украины имени. В. А. Сухомлинского и сети образовательных библиотек Украины над проблемой наполнения общегосударственной реферативной базы данных «Україніка наукова», ее бумажного варианта УРЖ «Джерело» и отраслевой реферативной базы данных, размещенной на веб-портале ГНПБ Украины им. В. А. Сухомлинского, материалами по вопросам педагогики, психологии и образования.

Ukrainian abstract

Розглянуто спільну роботу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського й мережі освітянських бібліотек України над проблемою поповнення загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова», її паперового варіанту УРЖ «Джерело» та галузевої реферативної бази даних, розміщеної на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, матеріалами з питань педагогіки, психології та освіти.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: інформаційні потоки, реферативна інформація, мережа освітянських бібліотек, галузевий реферативний ресурс
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HR. Portals.
Depositing user: Інга Йосипівна Коваленко
Date deposited: 27 Jan 2015 07:04
Last modified: 27 Jan 2015 07:04
URI: http://hdl.handle.net/10760/24484

References

1. Букшина Т. Відображення галузевої науково-реферативної інформації в УРЖ «Джерело»: кооперативна взаємодія освітянських бібліотек / Т. Букшина // Вісник Книжкової палати. – 2012. – №12. – 5 с.

2. Вараксіна Н. В. Створення галузевої наукової електронної бібліотеки у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://festival21.org/stati-i-publikacii/varaksina-natalia-volodimirivna/ – Назва з екрана.

3. Васильченко Н. Координация как этап взаимодействия библиотек / Н. Васильченко // Бібліотечний форум. – 2010. – № 3. – С. 15–16.

4. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Бібліотечно-інформаційна діяльність: наукове забезпечення / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 2. Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К.: Педагогічна думка, 2010. – С. 28–35.

5. Зайченко Н. Я. Загальнодержавна реферативна БД «Україніка наукова» як інформаційна складова порталу «Наукова періодика України» / Н. Я. Зайченко // Матеріали міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства» (Львів, 7–9 жовтня 2009 р.). – Л., 2009. – С. 50–55.

6. Кириленко С. Е. Архітектура та технологія наповнення реферативної бази даних «Україніка наукова» / С. Е. Кириленко // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 3. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 99–108.

7. Коваленко І. Й. Реферативна інформація з питань педагогіки і психології у задоволенні інформаційних потреб освітян / І. Й. Коваленко // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 3. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 125–133.

8. Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / [уклад. О. М. Яценко; наук. ред. П. І. Рогова]; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2011. – 27 с.

9. Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / [Рогова П. І., Артемов Ю. І., Вараксіна Н. В., Лобановська І. Г. ; наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : [б. в.], 2012. – 23 с.

10. Костенко Л. Й. Реферативна база даних «Україніка наукова» : стан та перспективи наукового реферування: матеріали між нар. семінару-практикуму.– К., 2009. – С. 53–57.

11. Лутовинова В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації: практ. посіб. / В. І. Лутовинова. – К.: Четверта хвиля, 2007. – 72 с. – (Сер. «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»; вип. 4).

12. Мар’їна О. Сучасні форми інформаційно-комунікаційної взаємодії в регіональних бібліотечних системах / О. Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 2. – С. 20–23.

13. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи / П. І. Рогова, Ю. І. Артемьєв. – К, 2012. – С. 9–21.

14. Рогова П. І. Стан і перспективи розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічної науки та освіти в Україні в контексті інформатизації // Наук. пр. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2012.– Вип. 3. – С. 9–21.

15. Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б. Сорока; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2002. –209 с.

16. Яценко О. М. Державна науково-педагогічаї бібліотека України імені В. О. Сухомлинського у становленні системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / О. М. Яценко // Наук. пр. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вип. 3. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – К., 2012. – С. 21–41.

17. Яценко О. М. Укладання оглядових документів: практ. посібник / О. М. Яценко; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К.: Нілан-ЛТД, 2011. – 84 с.: табл. – (Сер. «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»; вип. 7).


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item