Informační chování studentů a zaměstnanců 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Horváth, David Informační chování studentů a zaměstnanců 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ITlib: Informačné technológie a knižnice, 2014, vol. 18, n. 3, pp. 17-26. [Journal article (Paginated)]

[img] Text (e-text)
informacni-chovani-studentu-a-zamestnancu-1.-lekarske-fakulty-univerzity-karlovy-v-praze.html_page_id=2735 - Published version

Download (69kB)

English abstract

Qantitative research, which was done at the First Faculty of Medicine of Charles University in Prague in 2014, April - June, was looking for individual parts of information behaviour of its students and employees, in some cases of employees of General University in Prague. Respondents, who filled out an electronic survey, answered questions about getting specialized information, using electronic information resources and social media. The survey also gave answers about their information literacy and experience with their own retrieval. Finally, the respondents gave feedback which new electronic information resources they need in the faculty library.

Czech abstract

Kvantitativní výzkum provedený na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze zjišťoval jednotlivé složky informačního chování studentů a zaměstnanců fakulty, popř. lékařů Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. U respondentů, kteří vyplnili elektronický dotazník, se sledovaly možnosti, jakými způsoby si opatřují a vyhledávají informace v elektronických zdrojích, jaké sociální sítě používají, které alternativy volí pro zpracování rešerší a které ze služeb centrální knihovny fakulty využívají. Zároveň se zjišťoval zájem o kurzy či samotnou výuku informační gramotnosti na 1. LF UK i zájem o nové elektronické informační zdroje na fakultě.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: služby knihovny - elektronické informační zdroje - informační gramotnost - rešerše - informační chování - studenti - zaměstnanci
Subjects: B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
B. Information use and sociology of information > BH. Information needs and information requirements analysis.
B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability.
C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
D. Libraries as physical collections. > DK. Health libraries, Medical libraries.
G. Industry, profession and education. > GH. Education.
G. Industry, profession and education. > GI. Training.
H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
H. Information sources, supports, channels. > HN. e-journals.
H. Information sources, supports, channels. > HO. e-books.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JA. Acquisitions.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JJ. Document delivery.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JK. Interlibrary loans.
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: David Horvath
Date deposited: 10 Feb 2015 07:45
Last modified: 10 Feb 2015 07:45
URI: http://hdl.handle.net/10760/24555

References

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze [online]. c2006-2014 [cit. 2014-07-14]. Dostupné z: http://www.lf1.cuni.cz/

BENNETT, Nancy L. et al. Family physicians’ information seeking behaviors: A survey comparison with other specialties.BMC Medical Informatics and Decision Making [online]. 2005, 5(1), 9-13 [cit. 2014-07-14]. DOI: 10.1186/1472-6947-5-9. Dostupné z: http://www.biomedcentral.com/1472-6947/5/9

BENNETT, Nancy L. et al. Information-seeking behaviors and reflective practice. Journal of Continuing Education in the Health Professions [online]. 2006, 26(2), 120-127 [cit. 2014-07-14]. DOI: 10.1002/chp.60. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/chp.60

BENNETT, Nancy L. et al. Physicians’ Internet Information-Seeking Behaviors. Journal of Continuing Education in the Health Professions [online]. 2004, 24(1), 31-38 [cit. 2014-07-14]. Dostupné z: http://goo.gl/4FxQwU

CASE, Donald O. Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior. 2. vyd. Londýn: Academic Press, 2007. 423 s. ISBN 0-12-369430-2.

CONNELLY, D. P. et al. Knowledge resource preferences of family physicians. The Journal of Family Practice. 1990, 30(3), 353-359. ISSN 0094-3509.

COUMOU, Herma C. H. a Frans J. MEIJMAN. How do primary care physicians seek answers to clinical questions? A literature review. Journal of the Medical Library Association. 2006, 94(1), 55-60. ISSN 1536-5050.

CULLEN, Rowena J. In search for evidence: family practitioners´ use of the Internet for clinical information. Journal of the Medical Library Association. 2002, 90(4), 370-379. ISSN 1536-5050.

DORSCH, Josephine L. Information needs of rural health professionals: a review of the literature. Bulletin of the Medical Library Association. 2000, 88(4), 346-354. ISSN 0025-7338.

GORMAN, P. N. a M. HELFAND. Information-seeking in primary care: how physicians choose which clinical questions to pursue and which to leave unanswered. Medical Decision Making. 1995, 15(2), 113-119. ISSN 0272-989X.

HAUG, James D. Physicians´ preferences for information sources: a meta-analytic study. Bulletin of the Medical Library Association. 1997, 85(3), 223-232. ISSN 0025-7338.

HORVÁTH, David. Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze. ProInflow [online]. 2014-07-01 [cit. 2014-07-14]. ISSN 1804-2406. Dostupný z: http://pro.inflow.cz/pruzkum-informacniho-chovani-uzivatelu-knihovny-2-lekarske-fakulty-uk-fakultni-nemocnice-motol-v-pra

HORVÁTH, David. Vědecké informace v e-výuce zaměřené na informační zabezpečení v medicíně. In: MEFANET 2011: 5. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů, Brno, 24.-25. listopadu 2011 [online]. 2011 [cit. 2014-07-14]. Dostupné z:http://eprints.rclis.org/16382/

JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Teorie a praxe informačního chování lékařských profesionálů. Disertační práce. Praha, 2008. 149 s. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí disertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D.

KOLLER, Michael, et al. Use of the Internet by medical doctors in Switzerland. Swiss Medical Weekly. 2001, 131, 251-254. ISSN 1424-7860.

KRATOCHVÍL, Jiří. Evaluation of e-learning course, Information Literacy, for medical students. Electronic Library [online]. 2013, 31(1), 55-69 [cit. 2014-07-14]. ISSN 0264-0473. Dostupné z: http://is.muni.cz/repo/1085321/cs/Kratochvil/Evaluation-of-e-learning-course-Information-Literacy-for-medical-students

LESENKOVÁ, Eva. Informační chování lékařských povolání ve vztahu k moderním knihovnicko-informačním službám ve zdravotnictví. Disertační práce. Praha, 2010. 142 s. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí disertační práce doc. MUDr. Milan Špála, CSc.

MURRAY, JaN., Esther CAREY a Suzanne WALKER. The information needs and information seeking behaviour of medical research staff. Health Library Review. 1999, 16(1), 46-49. ISSN 0265-6647.

SKÁLOVÁ, Hana. Ústav vědeckých informací 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Lékařská knihovna [online]. 2010, 15(3-4) [cit. 2014-07-14]. Dostupné z: http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2010/lk2010-3-4/uvi-1-lf-uk-a-vfn-v-praze

THOMPSON, Margaret L. Characteristics of information resources preferred by primary care physicians. Bulletin of the Medical Library Association. 1997, 85(2), 187-192. ISSN 0025-7338. Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN [online]. c2009-2014 [cit. 2014-07-14]. Dostupné z: http://uvi.lf1.cuni.cz/

VERHOEVEN, A. A. H., E. J. Boerma a B. MEYBOOM-DE JONG. Use of information sources by family physicians: a literature survey. Bulletin of the Medical Library Association. 1995, 83(1), 85-90. ISSN 0025-7338. Výroční zpráva 2012: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Praha: Galén. 173 s.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item