Співробітництво освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу

Лобановська, Інна Співробітництво освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу., 2014 . In Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору, Київ (Україна), 21-23 жовтня 2014. [Conference paper]

[img] Text
Lobanovskay.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (301kB)

English abstract

The author of the article analyses the forms of interlibrary cooperation and integration of library resources and services.

Russian abstract

Проанализированы формы взаимодействия и интегрирования библиотечных ресурсов и сервисов.

Ukrainian abstract

Проаналізовано форми міжбібліотечної взаємодії та інтегрування бібліотечних ресурсів і сервісів.

Item type: Conference paper
Keywords: взаємодія, централізація, кооперація, координація, корпорація, інтеграція, interaction, centralization, cooperation, coordination, corporation, integration, integrated branch information resource (IBIR), educational libraries, cataloging, інтегрований галузевий інформаційний ресурс, ІГІР, освітянські бібліотеки, каталогізація
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management. > FA. Co-operation.
Depositing user: Інна Георгіївна Лобановська
Date deposited: 13 Feb 2015 08:32
Last modified: 13 Feb 2015 08:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/24573

References

1. Башун О. В. Глобальна бібліотечна кооперація: історія та сучасність / О. Башун // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 29–30.

2. Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2007. – С. 615.

3. Білоус В. С. Корпоративна каталогізація в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Білоус В. С., Наугольних С. Г. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/bilous.pdf. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.10.2013.

4. Васильченко М. П. Взаємодія бібліотек у рамках створення єдиної інформаційно-бібліотечної системи „Бібліотека – ХХІ” / Микола Васильченко // Бібл. форум України. – 2012. – № 1. – С. 8–9.

5. Васильченко Н. П. Координация как этап взаимодействия библиотек / Николай Васильченко // Бібл. форум України. – 2010. – № 1 (29). – С. 15–16.

6. Вилегжаніна Т. І. До питання створення центру корпоративної каталогізації: підходи і перспективи / Т. Вилегжаніна, Є. Одинець // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 15–18.

7. Дубовий В. М. Вища школа і бібліотека: встановлення корпоративних відносин //В. Дубовий, А. Безмощук // Бібл. планета. – 2006. – № 2. – С. 26–27.

8. Информация для всех [Електронний ресурс] : программа : офиц. перевод на рус. яз. офиц. текста Программы / ЮНЕСКО ; пер. Евгений Альтовский. – М. : МОО ВПП ЮНЕСКО „Информация для всех”, 2005. – Режим доступу: http://www.ifap.ru/ofdocs/unesco/programr.pdf. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.10.2013.

9. Ільганаєва В. О. Корпоративний рух в Українi: стан та перспективи розвитку /В. Iльганаєва // Бiбл. форум України. – 2006. – № 2. – С. 13–15.

10. Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / [Рогова П. І., Артемов Ю. І., Вараксіна Н. В., Лобановська І. Г. ; наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : [б. в.], 2012. – 23 с.

11. Корнілова Є. О. Корпоративні технології у наукових бібліотеках / Є. Корнілова // Бібл. вісн. – 2007. – № 4. – С. 7–12.

12. Красник У. О. Корпоративна діяльність бібліотек як складова формування інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Красник Уляна Орестівна // cучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2012 р. / Нац. ун-т „Львівська політехніка”. – Львів, 2012. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16593/1/52-506-512.pdf. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.10.2013.

13. Кузнєцова М. М. Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ / Марина Кузнєцова // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 8. – С. 25–29.

14. Лобузіна К. В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 34–41.

15. Мар’їна О. Ю. Розвиток корпоративних бібліотечний проектів в Україні / О. Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 1. – С. 22–25.

16. Племнек А. И. Интеграция и корпоративность электронных библиотек / А. И. Племнек, Н. В. Соколова // Университет. кн. – 2010. – № 12. – С. 45–49 : ил. – Библиогр.: с. 49 (5 назв.).

17. Положение о централизации государственных массовых библиотек : утв. Мин. культ. СССР // Руководящие материалы по биб. делу : справочник / под ред. В. В. Серова. – М. : Книга, 1975. – С. 82–87.

18. Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України : затв. спільн. наказом М-ва освіти і науки України та Акад. пед. наук України від 30.05.2003 р. № 334/31 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 21. – С. 27–32.

19. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 25 січ. 1995 р. № 32/95-ВР // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 7. – Ст. 45.

20. Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи „Бібліотека – XXI” [Електронний ресурс] : пост. Каб. Мін. України від 17 серп. 2011 р. № 956. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-%D0%BF. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.10.2013.

21. Рогова П. І. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Том 38. – № 6. – С. 217–230. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/937/700#.U14KE1V_scc. – Дата доступу 1.12.2013.

22. Щербан Р. М. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система // Бібл. форум України. – 2007. – № 2. – С. 2–4.

23. Ярошенко Т. О. Бібліотечні консорціуми: перспективи розвитку / Т. Ярошенко // Бібл. форум України. – № 4. – 2006. – С. 7–11.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item