Термінологічний словник «Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології»

Зозуля, Світлана Термінологічний словник «Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології». Бібліотечна планета, 2014, n. 2, pp. 38-40. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
zozula.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (72kB)
Alternative locations: http://profy.nplu.org/file/lp-64.pdf

English abstract

In the article the general approaches to compilation of terminological dictionaries are analyzed. The conception and the stages of preparation of the terminological dictionary «Informative resources. Dictionary of legislative and standardized terminology», compiled by leading specialists of the V. O. Suchomlynskyi State and Scientific Pedagogical Library of Ukraine, are reflected. The prospects of its usage in further research and introduction into practice of educational establishments are defined of Ukraine. The value of term is specified terminological dictionary.

Ukrainian abstract

У статті охарактеризовано загальні підходи до укладання термінологічних словників. Висвітлено концепцію та етапи створення словника «Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології», підготовленого фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Визначено перспективу його використання в подальших дослідженнях і впровадження в практику роботи освітніх закладів України. Уточнено значення терміна «термінологічний словник».

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: library-informative sphere, V. O. Suchomlynskyi State and Scientific Pedagogical Library of Ukraine, informative resources, lexicography, terminological dictionary, бібліотечно-інформаційна сфера, ДНПБ України Сухомлинського, інформаційні ресурси, лексикографія, термінологічний словник
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
Depositing user: Svitlana Zozulia Zozulia
Date deposited: 23 Feb 2015 07:31
Last modified: 23 Feb 2015 07:31
URI: http://hdl.handle.net/10760/24628

References

1. Зозуля С. Термінологічна лексикографія в архівознавстві / С. Зозуля // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, Укр. н-д ін-т архів. справи та документознавства ; [редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Т. 17. – С. 87–92.

2. Зозуля С. М. До проблеми укладання галузевих словників (концепція термінологічного словника «Інформаційні ресурси», розробленого на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) / С. М. Зозуля // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 16 берез. 2012 р., м. Київ / Нац. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка, Навч. наук. центр «Ін-т землеробства НААН», Панфильська дослід. станція ; [редкол.: В. А. Вергунов та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 256–258.

3. Зозуля С. М. Термінологічний словник з інформаційних ресурсів: розроблення та шляхи впровадження [Електронний ресурс] / С. М. Зозуля // Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, 3 берез. 2011 р. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 49–53. – Режим доступу: http://www.library.eduua.net/research_activity/personal_lib_products/(дата звернення: 26.05.2014). – Назва з екрана.

4.Симоненко Л. Термінологічні справи сьогодення / Л. Симоненко // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-вироб. п-во «Вид-во «Наук. думка» НАН України». – Київ : Наук. думка, 2009. – Зб. № 2 : зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Укр. наук. термінологія. Проблеми перекладу». – С. 3–8.

5. Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : [монографія] / Г. І. Солоіденко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – 204 с.

6. Туровська Л. Практичне термінознавство на початку ХХІ ст.: класифікація, особливості побудови галузевих словників / Л. Туровська // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. ; [за заг. ред. В. В. Бездрабко]. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – Вип. 4. – С. 77–81.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item