Public Relations at Public Libraries and a Simple of Narlıdere Town Public Library

Akkaya, Mehmet Ali Public Relations at Public Libraries and a Simple of Narlıdere Town Public Library. Türk Kütüphaneciliği, 2013, vol. 27, n. 1, pp. 168-179. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi Örneği.doc - Published version

Download (166kB)

English abstract

The public relations, which has a very important role in explaining the reason for existence of public libraries and in providing services in accordance with their purpose; is at the same time being the most efficient way for these libraries to express themselves to their visitors. In this paper, it is tried to; research public relations applications of Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi which is one of the central districts of the third biggest city, İzmir in Turkey and to examine if a systematic design is achieved on the public relations issue. The aim of this research is to present the position of the library; Narlıdere İlçesi Halk Kütüphanesi whose degree of economical development is approved as above the Turkish standards, in terms of public relations together with all its dimensions. As a result of the studies predominantly depending on interview and observation; we found that Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi is very poor and incompetent regarding to public relations applications almost for all intents and purposes.At the end of this research, some suggestions for systematic public relations applications and the efficiency of these applications in Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi are given.

Turkish abstract

Halk kütüphanelerinin varlık sebeplerini anlamlandırmada ve amaçları doğrultusunda hizmet sunabilmelerinde son derece önemli bir yeri olan halkla ilişkiler uygulamaları, aynı zamanda halk kütüphanelerinin kendilerini kullanıcılarına ifade edebilmelerinin en etkili yoludur. Bu çalışmada, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’in merkez ilçelerinden biri olan Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesinin halkla ilişkiler uygulamaları ve halkla ilişkiler konusunda bir sistematiğe erişilip erişilmediği irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, Türkiye standartlarının üstünde bir ekonomik gelişmişlik düzeyi olduğu kabul edilen Narlıdere İlçesi Halk Kütüphanesinin, halkla ilişkiler açısından bulunduğu durumu tüm boyutlarıyla ortaya koymaktır. Ağırlıklı olarak görüşme ve gözleme dayalı araştırmalarla elde edilen bilgiler sonucunda, Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesinin halkla ilişkiler uygulamalarında hemen her açıdan çok yetersiz düzeyde olduğu gerçeğine ulaşılmıştır. Çalışma sonunda, Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesinde sistematik halkla ilişkiler uygulamaları ve bu uygulamaların verimliliğine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: public libraray, public relations, Narlıdere District Public Library -- halk kütüphanesi, halkla ilişkiler, Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
Depositing user: MAK Mehmet Ali Akkaya
Date deposited: 02 Sep 2016 07:45
Last modified: 02 Sep 2016 07:45
URI: http://hdl.handle.net/10760/24770

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Aktaş, Melike; Özdemir, Pınar (2006), “Disiplinler Arası Bir Alan Olarak Halkla İlişkiler: Türkiye’de Akademik Çalışmalar Üzerine Niteliksel Bir İnceleme”, II. Uluslar Arası Halkla İlişkiler Sempozyumu: 21. Yüzyılda Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimle, Sorunlar ve Çözümler, Kocaeli:Kocaeli Üniversitesi, s.33-44, http://www.if.kocaeli.edu.tr/hitsempozyum2006/kitap/04-melike_aktas_pinar_ozdemir.pdf [17.12.2011 tarihinde erişildi.]

Asna, M. Alaeddin (2006), Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler, İstanbul:Pozitif.

Barry, Amanda (2005), Halkla İlişkilerin Gücü, Ankara:Elips.

Boz, Mehmet; Yıldızeli, Aytaç (2008), “Bilimsel İletişimde Kütüphaneler ve Bilgi Merkezlerinin Rolü”, Akademik Bilişim, Çanakkale:Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, s.201-207.

Budak, Gönül; Budak, Gülay (2004), Halkla İlişkiler: Davranışsal Bir Yaklaşım, 4.bs., İzmir:Barış.

Bülbül, A. Rıdvan (2004), Halkla İlişkiler, İstanbul:Nobel

Canöz, Kadir (2008), “Bilgi Toplumu ve Halkla İlişkiler”, Halkla İlişkiler, Yay.Haz. Ahmet Kalender, Mehmet Fidan, Konya:Tablet, s.341-372.

Çağlar, Nermin Gül; Yılmaz, Bülent (2007), “Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi”, Bilgi Dünyası, 8(1):1-29.

Çamdereli, Mete (2004), Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, İstanbul:Salyangoz.

Davis, Anthony (2006), Halkla İlişkilerin ABC’si, Çev. Ümit Şimşek, İstanbul:MediaCat Kitapları.

Fındık, Esra (1988a), “Kütüphanecilikte Halkla İlişkiler”, Türk Kütüphaneciliği, 2(2):69-73.

Fındık, Esra (1988b), “Halk Kütüphaneleri ve Halkla İlişkiler”, Türk Kütüphaneciliği, 2(3):99-102.

Fidan, Mehmet (2008), “Halkla İlişkiler Gelişim Süreci”, Halkla İlişkiler, Yay.Haz. Ahmet Kalender, Mehmet Fidan, Konya:Tablet, s.49-78.

Gökkurt, Özlem (1993), “Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve Halkla İlişkiler”, Düşünceler, (9):2-5.

Kalender, Ahmet (2008),”Halkla İlişkiler: Kavramlar, Tanımlar ve Uygulama Alanları”, Halkla İlişkiler, Yay.Haz. Ahmet Kalender, Mehmet Fidan, Konya:Tablet, s.11-47.

Karadeniz, Şenol (2010), “Ankara’daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler”, Bilgi Dünyası, 11(1):8-100.

Kayan, Yusuf (1996), “Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Türkiye’de Durum”, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kies, Cossette. (1987). Marketing and Public Relations for Libraries. Metuchen:The

Scarecrow Press.

Kitchen, Philip J. (2004), Public Relations: Principles and Practice, London:Thomson.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2013), “Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Teşkilat Yapısı”, http://www.kygm.gov.tr/belge/1-45808/teskilat-yapisi.html [17.01.2012 tarihinde erişildi.]

Mardin, Betül (2004) “Halkla İlişkiler Nedir” http://www.frmtr.com/halkla-iliskiler-turizm-ve-insan-kaynaklari-ulastirma/705187-halkla-iliskiler-nedir.html [09.12.2011 tarihinde erişildi.]

Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (2012), http://narlidere.meb.gov.tr/Okullarimiz.htm [19.12.2011 tarihinde erişildi.]

Onal, G. (2000), Halkla İlişkiler, 2.bs., İstanbul:Türkmen Kitabevi.

Öndoğan, Ayşe G. (2010), “Üniversite Kütüphanelerinde Yürütülen Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi”, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Araştırma Yöntemleri Bilim Dalı.

Peltekoğlu, Filiz Balta (2005), Halkla İlişkiler Nedir, İstanbul:Beta.

Sabuncuoğlu, Zeyyat (2010), İşletmelerde Halkla İlişkiler, 10.bs., Bursa:Aktüel.

Seitel, Fraser P. (2004), The Practice of Public Relations, 9.bs., New Jersey:Pearson Prentice Hall.

Tengilimoğlu, Dilaver; Öztürk, Yüksel (2011), İşletmelerde Halkla İlişkiler, 3.bs., Ankara:Seçkin.

Theaker, Alison (2006), Halkla İlişkilerin Elkitabı, Çev. Murat Yaz, İstanbul:Kapital Medya.

Türkiye İstatistik Kurumu (2012), http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=39&ust_id=11 [17.12.2011 tarihinde erişildi.]

Üstün, Ayşe (1997), “Kütüphanecilik Mesleğinde İç İletişim ve Motivasyon”, Türk Kütüphaneciliği, 11(1):20-28.

Wilcox, Dennis L.; Cameron, Glen T. (2005), Public Relations: Strategies and Tactigs, 8.bs., Boston:Pearson Education.

Wolfe, L.A. (2005), Library Public Relations, Promotions and Communications, 2.bs., London:Neal-Schuman Publishers.

Yılmaz, Bülent (2011), “Ankara’daki Halk Kütüphanesi Sistemi: Niceliksel Bir Analiz”, Türk Kütüphaneciliği, 25(1):35-54.

Yılmaz, Erol (2002), “Kütüphanelerimiz ve Halkla İlişkiler”, s.1-32, http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak02/u02-15.pdf [03.12.2011 tarihinde erişildi.]

Yılmaz, Erol (2005), “Halkla İlişiler ve Türk Kütüphaneciliği”, s.171-185, http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak05/u05-18.pdf [03.12.2011 tarihinde erişildi.]


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item