Türkiye’de Yeni Bin Yılda Kurulan Devlet Üniversitelerinin Kütüphaneleri Hakkında Niceliksel Bir Değerlendirme

Akkaya, Mehmet Ali Türkiye’de Yeni Bin Yılda Kurulan Devlet Üniversitelerinin Kütüphaneleri Hakkında Niceliksel Bir Değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği -- Turkısh Librarianshıp, 2013, vol. 27, n. 4, pp. 601-618. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
Türkiye’de Yeni Bin Yılda Kurulan Devlet Üniversitelerinin Kütüphaneleri Hakkında Niceliksel Bir Değerlendirme-Hakem Raporlarından Sonra.doc

Download (313kB)

English abstract

Turkey entered the new millenium with 74 state and foundation universities which now rose to 175 universities at total. This raise seriously criticized by public because the preliminary preparations for this raise were not done properly and controlled. The government policy to increase the number of universities with the slogan “a university for each province’’ became effective on this raise. The libraries are one of the most important units in supporting the universities to effectively maintain training and research activities which are the main reasons for existence of these young universities. The subject of this paper is to introduce the library situation of the universities constituted by the government within the new millennium. Within this scope; we conducted a questionnaire to the 51 state universities founded after the year 2000 detailing the information relating to personnel, collection, structure, budget and user aspects. In the beginning of the application; it is ascertained that there was no Departments of Library and Documentation unit actively participating in 5 of this 51 universities. 27 universitiy libraries of this remaining 46 ones, did not respond to the questionnaire. Population discussed and samples obtained showed that state university libraries founded in Turkey over the new millennium have problems in personnel, structure, budget and collection aspects and correspondingly a poor quality of service.

Turkish abstract

Yeni bin yıla devlet ve vakıflara ait 74 üniversite ile giren Türkiye’nin bugün ulaştığı toplam üniversite sayısı 175’dir. Ön hazırlıkları gerektiği gibi yapılmadığı ve kontrolsüz olduğu için kamuoyu tarafından ciddi şekilde eleştirilen bu artışta; “her ile üniversite” sloganı ile üniversite sayısının arttırılmasının hükümet politikası olarak belirlenmesi etkili olmuştur. Söz konusu genç üniversitelerin temel varlık nedenleri olan eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürmelerini sağlayan en önemli birimlerden biri de üniversite kütüphaneleridir. Bu çalışmanın amacı, yeni bin yılda devlet tarafından kurulan üniversitelerin kütüphane durumunu ortaya koymaktır. Bu kapsamda 2000 yılından sonra kurulan 51 devlet üniversitesi kütüphanesine personel, derme, bina, bütçe ve kullanıcı unsurları açısından daha net bilgilere ulaşmak için anket uygulanmıştır. Uygulamanın başında 51 kütüphaneden 5’inde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının henüz aktif olarak hizmet vermediği tespit edilmiştir. Kalan 46 üniversite kütüphanesinden 27’si anketleri yanıtlamıştır. Ele alınan evren ve örneklem, Türkiye’de yeni bin yılda kurulan üniversite kütüphanelerinin ağırlıklı olarak personel eksikliği, bina, bütçe ve derme sorunları yaşadığını, bunlara bağlı olarak da hizmet kalitesizliğinin ortaya çıktığını göstermiştir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Üniversite, üniversite kütüphanesi -- University, university library
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: MAK Mehmet Ali Akkaya
Date deposited: 02 Sep 2016 07:46
Last modified: 02 Sep 2016 07:46
URI: http://hdl.handle.net/10760/24790

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Altınsoy, S. (2011). “Yeni Devlet Üniversitelerinin Gelişimi: Sorunlar ve Politika Önerileri”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 1(2). ss. 98-104.

Arap, S. K. (2010). “Türkiye Yeni Üniversitelerine Kavuşurken: Türkiye’de Yeni Üniversiteler ve Kuruluş Gerekçeleri”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 65(1). ss. 1-29.

Ateş. T. (2009). “Yeni Üniversiteler”. 11 Nisan 2013 tarihinde http://www.enfal.de/oe102.htm adresinden erişildi.

Atılgan, D. (2008). “Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinin Tarihi”. Türk Kütüphaneciliği. 22(4), ss. 451-458.

Çakın, İ. (1983) “Üniversite Kütüphane İlişkisi”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. 32(2). ss. 61-64.

Çakmak, O. (2003). Bilgi Çağında Eğitim ve Üniversite. İstanbul: Nesil Kelepir.

Çelik, A. (1991). “Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinin Sorunları”. Türk Kütüphaneciliği. 5(2). ss. 59-68.

Çelik, A.; Uçak, N. (1993). “Üniversite Kütüphaneleri Üzerine”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 10(2). ss. 115-121.

Çelik, A. (1994). “Yeni Üniversitelerde Kütüphane Sorunu”. Türk Kütüphaneciliği. 8(4). ss. 266-271.

Çukadar, S., Gürdal, G., Çelik, S. ve Kahvecioğlu, K. (2011). “Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum ve Gelecek”. ss. 1-18. 12 Nisan 2013 tarihinde http://www3.dogus.edu.tr/scelik/makaleler/_uyk_2011_Bildiri.pdf adresinden erişildi.

Demirer, Y.; Duran, M.; Orhangazi, Ö. (2000). Ateş Altında Üniversite, Özgür Üniversite Defterleri. Ankara: Özgün Üniversite.

Ersoy, O. (1978). “Üniversite Kütüphanelerinin Sorunları”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni 27(3-4). ss. 144-159.

Eskicioğlu, O. (2011). “Deveye Sormuşlar Boynun Neden Eğri”. Cumhuriyet Gazetesi. 20 Kasım 2011.

Kaynar, M. K.; Parlak, İ. (2005). Her İle Bir Üniversite Türkiye’de Yükseköğretim Sisteminin Çöküşü. Ankara: Parargraf.

“Meclis Tutanakları”. (2005). TBMM Tutanak Dergisi. 22.Dönem, Cilt 107, Birleşim 135.

Nalbantoğlu, H. Ü. (2009). Arayışlar & Bilim, Kültür Üniversite. İstanbul: İletişim.

Odabaş, H.; Polat, C. (2011). “Türkiye’de Üniversite Kütüphanesi Standartları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı 45. ss. 321-346.

Polat, C.; Odabaş, H. (2011). “Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri: Standartlar ve Yönetici Görüşleri Doğrultusunda Niceliksel Bir Değerlendirme”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 15(1). ss. 43-62.

Poll, R.; Boekhorst, P. (2007). Measuring Quality: Performance Measurement in Libraries. 2.bs. Munich: K. G. Saur.

Standards for Libraries in Higher Education. (2011). 17 Temmuz 2013 tarihinde http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards_libraries_.pdf tadresinden erişildi.

Tanilli, S. (1991). Uygarlık Tarihi. 6. bs., İstanbul: Say.

Toplu, M. (1992). “Üniversite Kütüphanelerinin Bilimsel Araştırmadaki İşlevi ve Türkiye Gerçeği (1)”. Türk Kütüphaneciliği. 6(1), ss. 22-42.

TÜİK, (2012). Kültür İstatistikleri 2011. Ankara. Türkiye İstatistik Kurumu

“Üniversitelerimiz”(2013). 28 Nisan 2013 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz adresinden erişildi.

Withers, F. N. (1988). Kütüphane Hizmet Standartları (Milletler Arası Bir İnceleme). Çev. Sönmez Taner; Aysel Tan. Ankara. Kültür ve Turizm Bakanlığı


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item