Baza danych BazTech – integracja i poszerzanie dostępu

Derfert-Wolf, Lidia and Buzdygan, Dorota Baza danych BazTech – integracja i poszerzanie dostępu., 2014 . In VII Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014. Inspiracja – Integracja – Implementacja, Gdańsk - Sopot (Poland), 8-10 September 2014. [Conference paper]

[img] Text
B2-Derfert-Wofl-BazTech.pdf

Download (468kB)

English abstract

The BazTech database – integration and widening access. The BazTech base enables the access to scientific publications in Polish journals in the field of technical sciences, and as one of the resources of open science is available at the Virtual Library of Science. The paper presents the current state of BazTech as an introduction to the review of the development of the base in the direction of integration with other resources. Integration – apart from multibrowsers (eg PRIMO), data aggregators (such as Google Scholar), nationwide database of publications (eg, Polish Scientific Bibliography) and citation databases (eg POL-index) – also applies to cooperation with Polish publishers of scientific journals. By analogy, will be presented efforts of database creators aimed at widening access – both through the inclusion of resources BazTech to other collections, as well as the modification of search interface and development of the content of records with additional elements, such as bibliographies, DOI numbers or full-text of articles.

Polish abstract

Baza BazTech umożliwia dostęp do publikacji naukowych w polskich czasopismach z zakresu nauk technicznych i jako jeden z zasobów otwartej nauki jest udostępniana w Wirtualnej Bibliotece Nauki. W referacie przedstawiony zostanie stan obecny BazTech, jako wprowadzenie do przeglądu rozwoju bazy w kierunku integrowania z innymi zasobami. Integracja – poza multiwyszukiwarkami (np. PRIMO), agregatorami danych (np. Google Scholar), ogólnopolskimi bazami publikacji (np. Polska Bibliografia Naukowa) czy bazami cytowań (np. POLindex) – dotyczy też współpracy z wydawcami polskich czasopism naukowych. Analogicznie zaprezentowane zostaną wysiłki twórców bazy danych zmierzające do poszerzania dostępu – zarówno poprzez włączanie zasobów BazTech do innych kolekcji, jak również modyfikację interfejsu wyszukiwawczego oraz rozbudowę zawartości rekordów o dodatkowe elementy, np. bibliografie załącznikowe, numery DOI czy pełne teksty artykułów.

Item type: Conference paper
Keywords: indexing & abstracting databases, bazy bibliograficzne
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
H. Information sources, supports, channels. > HN. e-journals.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 14 May 2015 08:52
Last modified: 14 May 2015 08:52
URI: http://hdl.handle.net/10760/25089

References

[1] Derfert-Wolf, L.: BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. W: Infobazy 2008 - Systemy, Aplikacje, Usługi : materiały konferencji, Sopot, 15-17 października 2008, Gdańsk 2008, s. 263-269.

[2] Derfert-Wolf L. Baza danych BazTech — współpraca z wydawcami czasopism i użytkownikami. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [online]. Stowarzyszenie EBIB, 2013 [przeglądany 15.07.2014]. Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, Dostępny: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/articleview/38.

[3] Derfert-Wolf L. Indeksowanie czasopism naukowych w krajowych bazach danych w kontekście organizacyjno-ekonomicznym. W: Biblioteka akademicka. Infrastruktura – uczelnia – otoczenie. Gliwice 24-25 października 2013 r. Pod red. Moniki Odlanickiej-Poczobut i Krzysztofa Zioło. Gliwice 2014, s. 191-206.

[4]Derfert-Wolf, L. W kierunku bazy pełnotekstowej — inicjatywy BazTech. W: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2006 [online]. Materiały konferencyjne EBIB nr 19, 2009 [przeglądany 15.07.2014]. Dostępny: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/derfert.php.

[5]Drabek A. Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [online]. Stowarzyszenie EBIB, 2013 [przeglądany 15.07.2014]. Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, Dostępny: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/26/15.

[6]Fenrich W. i in. POL-index — Polska Baza Cytowań. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [online]. Stowarzyszenie EBIB, 2013 [przeglądany 15.07.2014]. Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, Dostępny: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/40/.

[7] Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych [online]. [przeglądany 15.07.2014]. Dostępny: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_06/eb78827ca3f6638d25b5124c3ba02ee8.pdf .

[8] Nowiński, A., Sylwestrzak, W., Fenrich, W. Polska Bibliografia Naukowa. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [online]. Stowarzyszenie EBIB, 2013 [przeglądany 15.07.2014]. Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, Dostępny: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/46.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item