İki Yüz Yıllık Emeğin Mükafatı: Seyfettin Özege Nadir Eserler Koleksiyonu

Odabaş, Hüseyin . İki Yüz Yıllık Emeğin Mükafatı: Seyfettin Özege Nadir Eserler Koleksiyonu., 2014 In: Büyük Bir Kitabiyat Alimi ve Bibliyografyacı: M. Seyfettin Özege. Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, pp. 97-109. [Book chapter]

[img] Text
İki yüz yıllık emeğin mükafatı Seyfettin Özege Nadir Eserler Koleksiyonu.doc - Submitted version

Download (103kB)
[img] Text
İki yüz yıllık emeğin mükafatı Seyfettin Özege Nadir Eserler Koleksiyonu.pdf - Submitted version

Download (371kB)

English abstract

.Historical collections are original resources and living witnesses which shed light on the history of a region, nation or subject. M. Seyfettin Özege is an important person who makes the collection, which sheds lights on nearly two last centuries of the Ottoman Empire and the first years of Turkish Republic, reach today as a whole. Thousands of resources, known as Seyfettin Özege Rare Resource Collection, are among the most precious resources of Central Library of Atatürk University. Although the collection has been preserved as a whole, it cannot be presented to service in a modern structure due to various reasons. The resources have been kept waiting as being deprived of technological facilities. Users can make use of the collection, which has not even OPAC, in quite limited conditions. However, in spite of this, Özege collection has still remained a center of Turkish culture to which researchers have frequently applied

Turkish abstract

Tarihi koleksiyonlar belli bir bölgenin, milletin ya da konunun geçmişine ışık tutan özgün eser ve yaşayan tanıktırlar. M. Seyfettin Özege, Osmanlı İmparatorluğunun yaklaşık son iki yüz yılını ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarını aydınlatacak koleksiyonun bütün halde günümüze ulaştırılmasını sağlayan önemli bir kültür insanıdır. Bugün Seyfettin Özege Nadir Eserler Koleksiyonu adıyla bilinen binlerce eser Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin en değerli eserleri içinde yer almaktadır. Her ne kadar koleksiyon günümüze kadar bütün olarak muhafaza edilebilmişse de, çeşitli nedenlere bağlı olarak modern bir yapı içinde hizmete sunulamamaktadır. Eserler, teknolojik olanaklardan yoksun şekilde bekletilmektedir. OPAC’ı bile bulunmayan koleksiyondan kullanıcılar oldukça sınırlı koşullar içinde yararlanabilmektedir. Ancak buna rağmen Özege Koleksiyonu, araştırmacıların yoğun olarak başvurdukları bir Türk kültür merkezi olma özelliğini sürdürmektedir.

Item type: Book chapter
Keywords: The Documentary Heritage, Rare Collection, University Libraries, M. Seyfettin Özege, Digitizing
Subjects: G. Industry, profession and education. > GF. Biographies.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 10 Feb 2016 10:14
Last modified: 10 Feb 2016 10:16
URI: http://hdl.handle.net/10760/28786

References

Acaroğlu, M.T. (1966). Dünyada ve bizde Derleme işleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 15(4): 250-257.

Ankara Üniversitesi Yazma Eserler Kataloğu. (2008). 21 Haziran 2008 tarihinde http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/ adresinden erişildi.

Bursalı Mehmet Tahir. (1917). Osmanlı Müellifleri. 3. C. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Katip Çelebi. (2007). Keşfü’z-Zunun An Esami’l-Kütüb ve’l–Fünun. 5. C. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Mehmet Seyfettin Özege (7 Şubat 1901-27 Nisan 1981). (1981). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 2, 117.

Nominations 2004-2005 (2005). 10 Mayıs 2008 tarihinde http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=15956&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html adresinden erişildi.

Osman Nuri Ergin (1914). Mecelle-i Umur-ı Belediye. 5. C. İstanbul: Arşak Garoyan Matbaası.

Özege, M.S. (1957). Bir bibliyografımız: Nurullah Pertevoğlu: 1894-1956. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 4, 89-96.

Özege, M.S. (1971). Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu. 1. C. İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası.

Özege, M.S. (1971). Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu. 5. C. İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası.

Polat, C. (1999). Başlangıcından günümüze ülkemizde derleme çalışmaları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Polat, C. and Okuyucu, B. (2008). Atatatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Nadir Eserler Dermesi. Turkish Studies International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 3/4, 618-633.

Seyfettin Özege bağış kitapları kataloğu. (1978). 1. ve 2. C. Ed.: A. Bayram and M.S. Çöğenli. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi.

Utku, A. (2007). Kitabın soykütüğünü çıkaran adam: Mehmet Seyfettin Özege ve bağış kütüphanesi. Virgül, Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, 111, 50-53.

Yaman, M. (1961). Derleme ve Derleme Kanunu. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 10 (3-4):129-134.

Zan, B.U. (2006). Derleme olgusu ve elektronik yayınlar. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item