Систематизація в контексті аналітико-синтетичного опрацювання інформації: індикатор якості результату в проекції на цілісність процесу

Сербін, Олег Систематизація в контексті аналітико-синтетичного опрацювання інформації: індикатор якості результату в проекції на цілісність процесу., 2016 . In Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: європейські орієнтири, Славське (Україна), 1-4 березня. [Conference paper]

[img] Text
serbin_2016.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (1MB)

English abstract

Systematization is considered in this publication as a meaningful category of information organization. It is analyzed and considered the importance of the following processes such as cataloging, indexing and systematization. Their differences and dependences of each other in the context of analytical and synthetic processing of information are indicated. It is determined that systematization is the essentiality of the processes of information resources organization, and indexing and cataloging are the mechanisms of implementation of such an organization.

Item type: Conference paper
Keywords: information organization, cataloging, indexing, systematization, analytical and synthetic processing
Subjects: I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
Depositing user: Serhii Nazarovets
Date deposited: 09 Mar 2016 14:54
Last modified: 09 Mar 2016 14:54
URI: http://hdl.handle.net/10760/29039

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

1. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006.– 334 с.

2. Стрішинець Н. В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема : бібліотекознавчий аспект / Н. В. Стрішинець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 501 с.

3. Сербін О. Основні класифікаційні системи XIX – ХХ ст. / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 11. – С. 33–38.

4. Сербін О. Бібліотечно-бібліографічна класифікація: не лише актуальна, а й перспективна / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 4. – С. 21–25.

5. Сербін О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 10. – С. 19–22.

6. Сербін О. Використання бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : сучасний стан та тенденції розвитку / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – № 19. – С. 77–83.

7. Сербін О. УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2008. – № 5. – С. 10–16.

8. Сукиасян Э. Р. ББК и мировая классификационная практика / Э. Р. Сукиасян // Сов. библиотековедение. – 1991. – № 2. – С. 35–40.

9. Сукиасян Э. Р. Сравнительный анализ моделей различных ИПЯ. Ст. 1 / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2004. – № 9. – С. 26–32.

10. Сукиасян Э. Р. Универсальная десятичная классификация. Возникновение, распространение в современном мире / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2006. – № 9. – С. 11–18.

11. Сукиасян Э. Р. Классификационные системы в современном мире: проблемы типологии и терминологии / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 3. – С. 47–53.

12. Шамурин Е. И. Очерки истории библиотечно-библиографической классификации : в 2 т. Т. 2 / Е. И. Шамурин ; Всесоюз. книжная палата. – М. : Всесоюз. книжная палата, 1959. – 563 с.

13. Эйдельман Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог : учеб. пособ. для библ. фак. ин-тов культуры, пед ин-тов и ун-тов / Б. Ю. Эйдельман. – М. : Книга, 1977. – 311 с.

14. Сербін О. Бібліотечна класифікація сьогодні, як традиційно-інноваціний механізм систематизації / О. О. Сербін // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали 3-ї Науково-практичної конференції з міжнародною участю, 29 вересня 2011 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека;. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 392-397.

15. Сербін О. Специфіка процесів систематизації в контексті сучасних вимог інформаційного пошуку / Олег Сербін, Світлана Галицька // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття» (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.): додаток до зб. наук. пр. «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 33» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2012. – С. 118-122.

16. Сербін О. Систематичність та систематизаційність організації інформації як основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2012. – № 2. – С. 3-10.

17. Сербін О. Ефективність бібліотечної систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синтетичного опрацювання документів / Олег Сербін, Світлана Галицька // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – № 38. – С. 154-169.

18. Сербін О. Систематизація цифрових ресурсів в контексті формування електронного каталогу / О.О. Сербін // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали Міжнар. Наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Венрнадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. – К., 2013. – 411 с. – С. 370-372.

19. Сербін О. Вдосконалення процесів систематизації як невід’ємна складова формування електронних ресурсів сучасної бібліотеки / О.О. Сербін //Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Венрнадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. – К., 2014. – 531 с. – С. 332-335.

20. Сербін О. Оптимізація інформації, як передумова індексування та систематизації в рамках еволюції структури і функцій бібліотечної науки / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2010. – № 5. – С. 16-24.

21. Сербін О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 3-10.

22. Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в період освоєння інформаційних технологій : дис. ... д-ра іст. наук : 05.25.03 / Слободяник Михайло Семенович ; НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. – К., 1995. – 400 с.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item