Üniversite kütüphaneleri̇ni̇n kampüs dişi eri̇şi̇m hi̇zmeti̇ni̇n kullanicilar tarafindan farkindaliği

Zan, Burcu Umut Üniversite kütüphaneleri̇ni̇n kampüs dişi eri̇şi̇m hi̇zmeti̇ni̇n kullanicilar tarafindan farkindaliği., 2016 [Preprint]

[img] Text
25a-..burcu_umut_zan.pdf

Download (267kB)
Alternative locations: http://www.jret.org/

English abstract

In the information age, modern library user wants to access information resources through the computer without physically coming to the library. The main aim of the universities is to make high level of scientific research and investigation, and serving in this direction is the aim of university libraries. Therefore university libraries making subscription to electronic resources. In order to give response to library users' requests, libraries provide access to electronic resources both in campus and off campus. Thus, users can easily access these electronic resources from anywhere in the world. In this context, the aim of this study is to determine the awareness of users about the services of university library. Randomly selected 163 student is consisted the sample group of this study. Sample group was selected through from a university which was in process of developping. According to the findings of this study, 88,2% of users do not aware about electronic resources offered by university library and 95,4% of users do not aware from the service of off-campus access for subscribed electronic resources. The basic reason of this situation is determined as students' satisfaction with the results that they have found through search engines during the term of university period. Keywords: Electronic resources, off-campus access, lifelong learning, information literacy, university libraries.

Turkish abstract

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and TeachingŞubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 25 ISSN: 2146-9199235ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNİN KAMPÜS DIŞI ERİŞİM HİZMETİNİN KULLANICILAR TARAFINDAN FARKINDALIĞIYrd. Doç. Dr. Burcu Umut ZanÇankırı Karatekin Üniversitesiburcumut@gmail.comÖzetBilgi çağı ile birlikte modern kütüphane kullanıcısı artık fiziksel olarak kütüphaneye gelmeden bilgi kaynaklarına bilgisayarı aracılığı ile erişim sağlamak istemektedir. Amacı, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak olan üniversitelerin, kütüphaneleri de bu amaç doğrultusunda hizmet sunmaktadır. Bu nedenle üniversite kütüphaneleri kullanıcı istekleri ve çağın getirdiklerini göz önünde tutarak elektronik kaynaklara abone olmakta ve bu kaynaklara erişimi sadece kütüphane veya içinde bulundukları kampüs ile sınırlamayıp, gerekli teknolojik altyapı hizmetlerini sağlayarak, bu hizmeti kampüs dışına da çıkarmaktadır. Böylelikle kullanıcılar, kütüphanenin abone olduğu elektronik kaynaklara, dünyanın her yerinden erişim sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı üniversite öğrencilerinin, üniversite kütüphanesinin kendilerine sunmuş olduğu bu hizmetlerden ne boyutta haberdar olduklarını tespit etmektir. Çalışma grubumuzu gelişmekte olan bir üniversite içinden rastgele seçilmiş 163 öğrenci oluşturmuştur. Bu araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket ile toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; öğrencilerin %88,2’sinin kütüphanenin abonelik sağlayarak kütüphane kullanıcılarına sunduğu elektronik kaynaklardan, %95,4’nün ise elektronik kaynaklara kampüs dışından da erişim imkanı sağladığından haberdar olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin lisans dönemi boyunca yaptıkları araştırmalarda arama motoru üzerinden buldukları sonuçların yeterli olduğunu düşünmeleri bu durumun temel nedeni olarak belirlenmiştir.Anahtar Sözcükler: Elektronik kaynaklar, kampüs dışı erişim, yaşam boyu öğrenme, bilgi okuryazarlığı, üniversite kütüphaneleri

Item type: Preprint
Keywords: Electronic resources, off-campus access, lifelong learning, information literacy, university libraries
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HG. Non-print materials.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JJ. Document delivery.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Burcu Umut Zan
Date deposited: 02 Sep 2016 08:46
Last modified: 02 Sep 2016 08:46
URI: http://hdl.handle.net/10760/29241

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Atılgan, D., & Yalçın, Y. (2009). Elektronik kaynakların seçimi ve değerlendirilmesi.Türk Kütüphaneciliği,23(4), 769-802.

Akkoyunlu, B.(2008). Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme:Informatıon literacy and lifelong learning. 12.01.2015 tarihinde http://egitim.beun.edu.tr/cv/hstortop/wp-content/uploads/sites/22/2013/11/1b.docadresinden alınmıştır.

Aldemir, A. (2004). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeyleri üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.American Library Association (ALA), Association for College and Research Libraries (ACRL).(2000), Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 12.01.2015 tarihinde http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf adresinden alınmıştır.

Arap, K. S. (2010). Türkiye Yeni Üniversitelerine Kavuşurken: Türkiye'de Yeni Üniversiteler ve Kuruluş Gerekçeleri.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,65(01), 001-029.

Çelik, A., Uçak, N. Ö. (1993). Üniversite kütüphaneleri üzerine.Edebiyat Fakültesi Dergisi,10(2).

Çelik, S. (2000). Üniversite kütüphaneleri: Amaç, görev, işlev, yönetim ve örgüt yapısı.Doğuş Üniversitesi Dergisi, (2), 52-62.

D’Esposito, J. E., & Gardner, R. M. (1999). University students’ perceptions of the Internet: An exploratory study.The Journal of Academic Librarianship,25(6), 456-461.

Doyle, C. S. (1994). Information literacy in an ınformation society: A concept for the ınformation age. New York: Syracuse University.Lau, J. (2006). Guidelines on information literacy for lifelong learning.IFLA, Veracruz.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and TeachingŞubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 25 ISSN: 2146-9199244MIT Libraries. (2011). Assesment in MIT Libraries:MIT Library survey. 05.11.2015 tarihinde http://libguides.mit.edu/c.php?g=176246&p=1159027 adresinden alınmıştır.New Mexico State Library (2015). Questionaries and surveys. 05.11.2015 tarihinde http://www.nmstatelibrary.org/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=104adresinden alınmıştır.Okay, S., & Aydogan, E. (2010). MYO Ögrencilerinin Internet Kullanim Amaçlarinin Incelenmesine Iliskin Bir Arastirma/A Research on The Vocational High School Students' Intentions of Internet Usage.Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 283.Orhan, F., Günay, A. (2014). Üniversite öğrencilerinin internet tabanlı akademik usulsüzlük nedenlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi,15(1), 176-190.Princeton University Library. (2010). Library services survey. 05.11.2015 tarihinde http://library.princeton.edu/library-services-survey adresinden alınmıştır.

Sahin, Y. G., Balta, S., & Ercan, T. (2010). The use of internet resources by university students during their course projects elicitation: a case study.TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology,9(2).

Selwyn, N. (2008). An investigation of differences in undergraduates' academic use of the internet.Active Learning in Higher Education,9(1), 11-22.

YÖK (Yükseköğretim Kanunu). Madde4, 2547


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item