Довідково-інформаційний ресурс Відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки імені М. Максимовича: від картотеки до оцифрування

Петренко, Анжеліка Довідково-інформаційний ресурс Відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки імені М. Максимовича: від картотеки до оцифрування. Вісник Книжкової палати, 2016, n. 6, pp. 25-28. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
petrenko.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (413kB)

English abstract

The article presents certain issues related to the history of founding Department for Rare Books and Manuscripts of the Scientific Library at the Taras Shevchenko Kyiv National University. We study the stages of Department fund formation as a component of the general library collection. Using some editions and collections as an example, their further functioning as a reference and information resource of the present time is considered.

Ukrainian abstract

У статті висвітлено аспекти історії заснування Відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Досліджено етапи формування фондів відділу як складової частини загальнобібліотечного зібрання. На прикладі окремих видань та колекцій розглянуто їхнє подальше функціонування як довідково-інформаційного ресурсу сьогодення.

Russian abstract

статье освещены аспекты истории основания Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Исследованы этапы формирования фондов отдела как составной части общебиблиотечного собрания. На примере отдельных изданий и коллекций рассмотрено их дальнейшее функционирование как справочно-информационного ресурса современной эпохи.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: rare books, collection, scientific library, database, стародруки, колекція, фонд, наукова бібліотека, база даних, книжкові зібрання
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
Depositing user: Serhii Nazarovets
Date deposited: 04 Aug 2016 12:19
Last modified: 04 Aug 2016 12:19
URI: http://hdl.handle.net/10760/29793

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

1. Історія Київського університету: 1834—1959. — Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1959. — 629 с.

2. Кириленко О. Г. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка: короткий історичний нарис / О. Г. Кириленко, В. Г. Нестерен-ко // Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність : зб. статей. — Київ, 2007. — С. 232—241.

3. Кириленко О. Г. Перспективи розвитку Наукової бібліотеки КНУ в умовах трансформації інформаційної інфраструктури освіти і науки / О. Г. Кириленко // Концепція розвитку біб-ліотек вищих навчальних закладів в інформаційному су-спільстві : матеріали міжнародної науково-практичної конфе-ренції. — Київ : ВПЦ "Київський університет", 2006. — С. 11—16.

4. Кучмай К. С. Рідкісні видання Наукової бібліотеки імені М. Мак-симовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка / К. С. Кучмай, А. А. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. — Київ : ВПЦ "Київський університет". — 2006. — Вип. 87/88. — С. 88—91.

5. Лукин Д. В. Электронная коллекция редких книг научной биб-лиотеки как информационный ресурс научно-исследователь-ской деятельности / Д. В. Лукин // Берковские чтения — 2015. Книжная культура в контексте международных контактов, Минск (Беларусь), 26—27 мая 2015. — Минск, 2015. — С. 275—280.

6. Сербін О. О. Ефективність бібліотечної систематизації в кон-тексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синте-тичного опрацювання документів / О. О. Сербін, С. В. Га-лицька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2013. — Вип. 38. — С. 154—169.

7. Сербін О. О. Історико-технологічні особливості еволюції сис-тематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого / О. О. Сербін // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 4. — С. 3—12.

8. Сербін О. О. Підвищення ефективності пошукових інстру-ментів у контексті розвитку індексування інформаційних ресурсів / О. О. Сербін // Наукові праці Національної біб-ліотеки України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2013. — Вип. 35. — С. 39—48.

9. Сербін О. О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук : монографія / О. О. Сербін. — Київ: ВПЦ "Київський університет", 2015. — 431 с.

10. Сербін О. О. Систематизація цифрових ресурсів в контексті формування електронного каталогу / О. О. Сербін // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8—10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. — Київ, 2013. — С. 370—372.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item