İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisansüstü Tezlerinin Atıf Analizi

Canata, Fatih and Çapkın, Çağdaş and Doğan, Güleda and Sünger, Burcu and Oynak, Esra İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisansüstü Tezlerinin Atıf Analizi. Türk Kütüphanecliği, 2017, vol. 31, n. 1, pp. 31-46. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisansüstü Tezlerinin Atıf Analizi.pdf

Download (978kB) | Preview

English abstract

The aim of this study is to perform a citation analysis of dissertations completed in Department of Information and Records Management of Istanbul University (DIRMIU) between 1967-2015 and to compare the results with those already done on this topic. For this purpose, completed dissertations in DIRMIU have been determined and data have been gathered from the general characteristics (number of pages, year, advisor and jury members) and references of dissertations. Citation analysis was carried out on the collected data. Additionally, the findings were compared with previous studies on dissertations of Department of Information Management of Hacettepe University (DIMHU) using comparative method. According to the key findings, a total of 120 dissertations were completed in DIRMIU, 91 of which are master’s thesis and 29 of which are doctoral thesis. The 23 advisors and 42 jury members were assigned in these dissertations. Hasan Sacit Keseroğlu, Meral Alpay and Aysel Yontar are among the leading members of the faculty WHO manage the dissertations most frequently. The most frequently used source types in the dissertations are books (50%) and electronic resources (31%). 69% of these sources are in Turkish and 31% are in other languages. A statistically significant relationship was identified between the types of the thesis and the types of sources and languages used in dissertations. Turkish Librarianship journal and Official Gazette of the Republic of Turkey are the most frequently cited periodicals. The most frequently cited people are Meral Alpay, Jale Baysal, Yasar Tonta, Hasan S. Keseroglu and Aysel Yontar. The half-life of the sources used is 8 years. As a result of the comparison made between DIRMIU and DIMHU, it is seen that the ratio of source type used is similar, the most frequently used periodicals are Turkish Librarianship journal and Official Gazette of the Republic of Turkey, and the half-life is between 8 and 9 years.

Turkish abstract

Bu çalışmanın amacı, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde (İÜBBYB) 1967 ve 2015 yılları arasında tamamlanmış lisansüstü tezlerin atıf analizini yapmak ve ulaşılan sonuçları daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmalarla karşılaştırmaktır. Bu amaçla, İÜBBYB’de tamamlanmış lisansüstü tezler belirlenmiş ve bu tezlerin genel özelliklerinden (sayfa sayısı, yıl, danışman ve jüri üyeleri) ve kaynakçalarından veri toplanmıştır. Toplanan veri üzerine atıf analizi yapılmıştır. Ayrıca, elde edilen bulgular karşılaştırmalı yöntem kullanılarak daha önce Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (HÜBBYB) lisansüstü tezleri üzerine yapılmış çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Temel bulgulara göre, İÜBBYB’de 91’i yüksek lisans, 29’u doktora tezi olmak üzere toplam 120 lisansüstü tez tamamlanmıştır. Bu tezlerde 23 danışman ve 42 jüri üyesi görev almıştır. En sık tez yöneten öğretim üyelerinin başında Hasan Sacit Keseroğlu, Meral Alpay ve Aysel Yontar gelmektedir. Tezlerde en sık kullanılan kaynak türleri sırasıyla, kitap (%50) ve dergilerdir (%31). Bu kaynakların %69’u Türkçe, %31’i diğer dillerdedir. Lisansüstü tez türleri ve bu tezlerde kullanılan kaynak türleri ve diller arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Türk Kütüphaneciliği dergisi ve Resmi Gazete en sık atıf yapılan süreli yayınlardır. En sık atıf yapılan kişiler ise sırasıyla Meral Alpay, Jale Baysal, Yaşar Tonta, Hasan S. Keseroğlu ve Aysel Yontar’dır. Kullanılan kaynakların yarı yaşamı ise sekiz yıldır. İÜBBYB ile HÜBBYB arasında yapılan karşılaştırma sonucunda, kullanılan kaynak türü oranının birbirine benzediği, en sık kullanılan süreli yayınların Türk Kütüphaneciliği ve Resmi Gazete olduğu ve yarı yaşamın sekiz ile dokuz yıl arasında değiştiği görülmüştür.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bibliyometri; atıf analizi; tezler; bilgi ve belge yönetimi; İstanbul Üniversitesi; Hacettepe Üniversitesi; Bibliometrics; citation analysis; thesis & dissertations; information and records management; Istanbul University; Hacettepe University.
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
Depositing user: Dr. Fatih Canata
Date deposited: 13 Apr 2017 11:09
Last modified: 13 Apr 2017 11:09
URI: http://hdl.handle.net/10760/31087

References

Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 349-369.

Al, U. ve Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1), 19-47.

Altınörs, G. (1983). Türkiye’de kütüphanecilik bilim dalı konusunda yapılmış olan doçentlik, doktora ve bilim uzmanlığı tezlerinde kullanılmış olan araştırma metodları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Bayram, Ö. (Gökkurt). (1998). Atıf verisi (citation data) ve enformetrik yasalar: Türk kütüphanecilik literatüründeki doktora tezleri üzerinde bir uygulama. Türk Kütüphaneciliği, 12(1), 21-32.

Bayram, Ö. ve Zan, B. U. (2014). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde yürütülen lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. N. Özel ve N. ErKoçoğlu (Yay. Haz.). Ankara Üniversitesi Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü 60.Yıl Armağan Kitabı içinde (ss. 223-240). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Buttlar, L. (1999). Information sources in library and information science doctoral research. Library & Information Science Research, 21(2), 227-245.

Citation. (2016). Online Dictionary for Library and Information Science içinde. Erişim adresi: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx

Citation Analysis. (2016). Online Dictionary for Library and Information Science içinde. Erişim adresi: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx

De Bellis, N. (2009). Bibliometrics and citation analysis from the Science Citation Index to cybermetrics. Maryland: Scarecrow Press, Inc.

Dilek-Kayaoğlu, H. (2009). İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde araştırma eğilimleri 1967-2008: Lisansüstü tezlerinin içerik analizi. Türk Kütüphaneciliği, 23(3), 535-562.

Ezema, I. J. ve Asogwa, B. E. (2014). Citation analysis and authorship patterns of two linguistics journals. Libraries and the Academy, 14(1), 67–86.

Garfield, E. (1979). Citation indexing, its theory and application in science, technology, and humanities. New York: Wiley.

Gooden, A. M. (2001). Citation analysis of chemistry doctoral dissertations: An Ohio State University case study. Issues in Science and Technology Librarianship, 32, 1–16.

Malin, M. V. (1968). The Science Citation Index: A new concept in indexing. Library Trends, 16, 374-387.

Smith, L. C. (1981). Citation analysis. Library Trends, 30, 83-106.

Tonta Y. ve Al, U (2006). Scatter and obsolescence of journals cited in theses and dissertations of librarianship. Library & Information Science Research, 28(2), 281-296.

Uçak, N. (2004). User studies in Turkey: An evaluation of dissertations. Information Development, 20, 122-129.

Uçak, N. ve Al, U. (2008). Sosyal bilimler tezlerinin atıf özellikleri. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25(2), 223-240.

Uçak, N. ve Al, U. (2009). The differences among disciplines in scholarly communication. A bibliometric analysis of theses. Libri, 59(3), 166-179. Erişim adresi:http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/libri.pdf

Yontar, A. (1995). Main research problems being investigated in Turkey as revealed in graduate theses. Booklet 7, Division of Education and Research, 61st IFLA Council and General Conference,

Istanbul, Turkey, August 20-26, 1995 içinde (ss. 38-47). İstanbul: IFLA.

Yontar, A. (1998). Türkiye’de kütüphane ve bilgi bilimi konusundaki başlıca araştırma sorunlarının lisansüstü tezlerinde yansıması. Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, 4, 1–17.

Ziman, J. M. (1968). Public knowledge: An essay concerning the social dimension of science. Cambridge: Cambridge University Press.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item