Συμπλέοντας στα νέρα προπτυχιακής και συνέχιζομένής βιβλιοθήκονομικής καταρτισής: προς διαμορφωσή μιας ατζέντας συνέργατικής καινοτομιας.

Sant-Geronikolou, Stavroula Συμπλέοντας στα νέρα προπτυχιακής και συνέχιζομένής βιβλιοθήκονομικής καταρτισής: προς διαμορφωσή μιας ατζέντας συνέργατικής καινοτομιας., 2017 . In 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Άξονες συνεργασίας για επιβίωση», Θεσσαλονίκη (GR), 15-16 Νοεμβρίου 2017. (Submitted) [Conference paper]

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
Text (23rd Panhellenic Academic Libraries Conference “Academic Libraries: A roadmap to sustainability” in 15-16 November 2017 at Aristotle University of Thessaloniki. Draft Conference Paper)
PALC_Preprint_Aug.pdf - Draft version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1MB) | Preview

English abstract

In times of increasing Library Science Research transdisciplinarity and unprecedented global developments in the field of ICT, pedagogy and Higher Education both organizational and operational structures, and already eight years since the Bologna Process Stocktaking Report (Leuven, 2009) that explicitly stressed the necessity of enhancing Greek academic library services, our paper envisions investigating whether a collaborative conceptualization of LIS undergraduate curricula and CPD should be forming the basis of an LIS curricular reform as a necessary condition of sustainable service support and growth that will strategically contribute to promoting added value brought by academic libraries to the university community. Building upon 46th LIBER Conference’s (July, 2017) articulated strong focus on the development of flexible, open, interconnected infrastructural capabilities to support information professionals in LIS changing landscape via reorganization, adjustment and meaningful library, ischool and Higher Education administration conversations, we investigate (1) whether cooperative innovation should not be just confined to service design and delivery but also extend to the sphere of librarian education and training in proactive response to changing times and (2) whether and how we could take advantage of inter/intra-institutional mimetic forces for the transformation of university information centers into double-loop learning organizations. Analysis of a series of dispersed nevertheless interconnected primary research data, forming part of doctoral thesis preparation, focusing on current library pain points and Greek academic libraries transformation patterns, current LIS undergraduate program composition and continuing professional development facts and figures, as well as a literature review of the issues that academic library professionals will soon be challenged with, and a growing mindset towards library full integration in the educational process, a paradigm already becoming mainstream in the US and Australia, will help formulate a set of Greek LIS context-specific recommendations whose practical implementation could eventually help raise academic library sustainability index.

Greek abstract

Διανύοντας μια εποχή αυξανόμενης διεπιστημονικότητας και παγκόσμιων καταιγιστικών εξελίξεων τόσο στον χώρο των ΤΠΕ όσο και στο πεδίο της επιστήμης της παιδαγωγικής και της οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης, το παρόν πόνημα φιλοδοξεί να διερευνήσει κατά πόσο μια συνεργατική θεώρηση της αναμόρφωσης του πλαισίου προγραμμάτων βιβλιοθηκονομικών σπουδών και συνεχιζόμενης κατάρτισης μπορεί να αποτελέσει αναγκαία συνθήκη για βιώσιμη υποστήριξη, αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών που στρατηγικά θα συμβάλουν στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας που προσδίδουν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Υιοθετώντας το έντονα εστιασμένο ενδιαφέρον του 46ου Συνεδρίου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Ιούλιος 2017) στην δημιουργία ευέλικτων, ανοικτών και διασυνδεδεμένων υποδομών για την υποστήριξη του επιστήμονα της πληροφόρησης στο μεταβαλλόμενο πληροφοριακό τοπίο μέσω διαδικασιών αναδιοργάνωσης, και εποικοδομητικών διαλόγων, θα εξετάσουμε εάν η συνεργατική καινοτομία θα πρέπει να επεκταθεί πέρα από την προσφορά νέων υπηρεσιών και στην σφαίρα της βιβλιοθηκονομικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ως απάντηση στις απαιτήσεις των καιρών. Η ανάλυση σειράς ετερόκλιτων αλλά συναφών δεδομένων τόσο πρωτογενούς έρευνας στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικής εργασίας όσο και βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικής με τις προκλήσεις που θα κλιθεί σύντομα να αντιμετωπίσει ο ακαδημαϊκός βιβλιοθηκονόμος στο επερχόμενο σενάριο οριζόντιας και κάθετης διασύνδεσης της βιβλιοθήκης με την εκπαιδευτική διαδικασία που ήδη αποτελεί πραγματικότητα σε ΗΠΑ και Αυστραλία, στοχεύει στην διατύπωση προτάσεων προς ενίσχυση του δείκτη βιωσιμότητας των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

Item type: Conference paper
Keywords: βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση, ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, συνέδριο LIBER, συνεργατική καινοτομία, LIS education, Greek Academic Libraries, sustainable development, LIBER Conference, collaborative innovation
Subjects: G. Industry, profession and education. > GG. Curricula aspects.
G. Industry, profession and education. > GI. Training.
Depositing user: Stavroula Sant-Geronikolou
Date deposited: 16 Nov 2017 06:58
Last modified: 16 Nov 2017 06:58
URI: http://hdl.handle.net/10760/31958

Available Versions of this Item

References

Anglada I de Ferrer, L. M. (2008). Los consorcios como instrumentos de cooperación bibliotecaria: la experiencia del CBUC. Patrimonio Cultural, No 49, p. 29-36

Bartol, K. M., & Srivastava, A. (2002). Encouraging knowledge sharing: The role of organizational reward systems. Journal of Leadership & Organizational Studies, 9(1), 64-76.

Brine, A., & Feather, J. (2003). Building a skills portfolio for the information professional. New library world, 104(11/12), 455-463.

Broady-Preston, J. (2009). Professional education, development and training in a Web 2.0 environment: A case study of the UK. New Library World, 110(5/6), 265-279.

Burke, R. (2010). Library consortia and the future of academic libraries.

Busha, C. H., & Harter, S. P. (1980). Research methods in librarianship: Techniques and interpretation. Academic press.

Castaño Muñoz, J., Redecker, C., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2013). Open Education 2030: planning the future of adult learning in Europe. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 28(3), 171-186.

Cervone H. F. (2007). The effect of professional advice networks on receptivity to innovation in academic librarians. Northcentral University [thesis]

Cossham, A., & Fields, A. (2007). Balancing individuals’ expectations and organisational requirements for continuing professional development. Library Review, 56(7), 573-584.

Deiss, K., & Petrowski, M. J. (2009). ACRL 2009 strategic thinking guide for academic librarians in the new economy. Retrieved March, 25, 2009.

Dixon, P., & Tammaro, A. M. (2003). Strengths and issues in implementing a collaborative inter-university course: The international masters in information studies by distance. Education for Information, 21(2-3), 85-96.

Du Plessis, M. (2007). The role of knowledge management in innovation. Journal of knowledge management, 11(4), 20-29.

European Commission (2013). Communication on Rethinking Education. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-rethinking-education

Friedman, A., & Phillips, M. (2004). Continuing professional development: Developing a vision. Journal of education and work, 17(3), 361-376.

Germano, M. A., & Stretch-Stephenson, S. M. (2012). Strategic value planning for libraries. The Bottom Line, 25(2), 71-88.

Harvey, R., & Higgins, S. (2003). Defining fundamentals and meeting expectations: Trends in LIS education in Australia. Education for Information, 21(2-3), 149-157. http://hdl.handle.net/10150/105825

Ipe, M. (2003). Knowledge sharing in organizations: A conceptual framework. Human resource development review, 2(4), 337-359.

Jenkins, H. (2012). Connected Learning: Reimagining the Experience of Education in the Information Age {blogpost] http://henryjenkins.org/blog/2012/03/connected_learning_a_new_parad.html

Korobili-Xantinidou, Mersini Moreleli-Cacouris & Tilikidou, I. 2003, "Concepts, reality and suggestions about Greek library management education", New Library World, vol. 104, no. 6, pp. 203-217.

Kuh, G. D. (2008). Excerpt from high-impact educational practices: What they are, who has access to them, and why they matter. Association of American Colleges and Universities.

Larsen, Jeannie Borup (2005). "A survey of Library & Information Science schools in Europe". In: Kajberg, Leif; Lørring, Leif (eds.). European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education. Copenhagen: Royal School of Library and Information Science, p. 232-242. <http://hdl.handle.net/1889/1704>. 

Li, X. (2006). Library as incubating space for innovations: practices, trends and skill sets. Library Management, 27(6/7), 370-378.

Litsey, R. (2015). Library Consortia: Models for Collaboration and Sustainability. Eds. Valerie Horton and Greg Pronevitz for American Library Association. Chicago: American Library Association, 2015. 216p. $65.00 (ISBN-13: 978-0-8389-1218-8). College & Research Libraries, 76(6), 850-851.

Lockhart, J., & Majal, S. (2012). The effect of library staff training and development on the user experience: a case study at the Cape Peninsula University of Technology (CPUT).

Lorring, L., & Kajberg, L. (2005). European curriculum reflections on library and information science education. Royal School of Library and Information Science.

Lowry, C. B. (2005). Let's Call It the" Ubiquitous Library" Instead... portal: Libraries and the Academy, 5(3), 293-296.

Mack, D. (2011). LIBRARIES AND MUSEUMSIN AN ERA OF PARTICIPATORY CULTURE, Session 482 Report available at http://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/2010-2019/2011/482/SessionReportPrint482.pdf

Montague, R., & Steadley, M. (2005). Mulitfaceted CPD: Developing a program to meet the diverse needs of LIS professionals. IFLA publications, 116, 180.

Musman, K. (1982). The diffusion of innovation in libraries, In Jantz, R. "Innovation in Academic Libraries: An Analysis of University Librarians’ Perspectives", Rutgers University Community Repository, 2012. DOI: http://dx.doi.org/doi:10.7282/T3M90714

Myburgh, S.(2003) Education directions for new information professionals,The Australian Library Journal, 52:3, 213-227, DOI: 10.1080/00049670.2003.10721549

Neal, J. G. (2010). Advancing from kumbaya to radical collaboration: redefining the future research library. Journal of Library Administration, 51(1), 66-76.

Oakleaf, M. J. (2010). The value of academic libraries: A comprehensive research review and report. Association of College & Research Libraries

Peters, Thomas A (2003). Consortia thinking: consortia and their discontents. En: The journal of academic librarianship, 29 (2003) 2, p. 111-114

Ranganathan, S. R. (1931). The five laws of library science. Madras Library Association (Madras, India) and Edward Goldston (London, UK).

Riley-Huff, D. A., & Rholes, J. M. (2011). Librarians and technology skill acquisition: Issues and perspectives. Information Technology and Libraries, 30(3).

Ritchie, A., Hallam, G., Hamill, C., Lewis, S., Foti, M., O’Connor, P., & Clark, C. (2010). Designing a specialist post-graduate qualification and continuing professional development structure for the health librarian workforce of the future. Australian Academic & Research Libraries, 41(4), 276-299.

Samea, L. (2015). Academic library consortia in Arab countries: An investigating study of origins, development, and services. International Journal of Library and Information Science, 7(7), 130-147.

Senge, P. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Doubleday In Farmer, L. (2012). The roles of professional organizations in school library education: Case studies from around the world. School Libraries Worldwide, 18(2), 1.

Snowden, D. (2000). Organic knowledge management: Part I The ASHEN model: An enabler of action. Knowledge Management, 3(7), 14-17.

Van House, N., & Sutton, S. A. (1996). The panda syndrome: an ecology of LIS education. Journal of education for library and information science, 131-147.

Virkus, S. (2007, August). Collaboration in LIS education in Europe: Challenges and opportunities. In Proceedings of the World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council. Libraries for the future: Progress, Development and Partnerships (pp. 19-23)

Weiner, S. G. (2003). Resistance to change in libraries: Application of communication theories. portal: Libraries and the Academy, 3(1), 69-78.

Yeoh, J. (2005). Regional academic library and information training consortia in the United Kingdom and Ireland: A model for success. IFLA publications, 116, 298.

Γιαννοπούλου, Α. (2012). Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδος: Αξιολόγηση υπηρεσιών και ικανοποίηση χρηστών (Doctoral dissertation).

Κατσιρίκου, Α. (2008). Το Management των Βιβλιοθηκών και η επίδραση του Ανθρώπινου Παράγοντα. Πώς αυτό διαμορφώνεται στην Ελληνική Πραγματικότητα. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, [Διδακτορική Διατριβή]

Κυριάκη-Μάνεση, Δ., (2002). Η βιβλιοθηκονομική πραγματικότητα στη χώρα μας: συνεργασίες και προοπτικές. Βιβλιοθήκες & Πληροφόρηση, Τεύχος 15, 2002

Σιούλα, Α. & Γαρουφάλλου, Ε. (2008). Έρευνα για την Επιμόρφωση των Εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και προτάσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.. In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιoannina (Greece), 24-26 September 2008. [Conference paper]

Τσιμπόγλου, Φ. & Παπαθεοδώρου Χ., (2000)."Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντικειμενικοί παράγοντες, υποκειμενικές προϋποθέσεις και πεδία εφαρμογής." https://core.ac.uk/download/pdf/11879344.pdf

Τσιμπόγλου, Φ. (2009). Εθνική πολιτική για βιβλιοθήκες, απουσίες, συμπληρωματικότητες και υποκαταστάσεις. 6ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικές Βιβλιοθηκών από άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική, Γαλλικό Ινστιτούτο

Φραντζή, Ηρώ Χ. (1996). Διαρκής επιμόρφωση και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες . In 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη (GR), 1996. [Conference paper]


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item