Інноваційні інструменти в українській науковій комунікації

Nazarovets, M. Інноваційні інструменти в українській науковій комунікації. Актуальні питання масової комунікації = Current Issues of Mass Communication, 2017, n. 21, pp. 8-23. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
CIMC_2017_no21_pp08-23.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (666kB) | Preview

English abstract

The development of information technologies has led to changes in the processes of scientific communication and role of library support of research processes. Librarians from the Utrecht University (the Netherlands) Jeroen Bosman and Bianca Kramer conducted a global online survey ― Innovations in Scholarly Communication‖ to study the situation. The main objective of this our study is to identify the main trends in the usage of modern communication tools by Ukrainian scientists with the help of analysis of responses of 117 Ukrainian respondents who took part in this online survey. The source of the study is the open data set ― "Innovations in scholarly communication – data of the global 2015-2016 survey", available at the Zenodo Scientific Repository. The results of surveys by Ukrainian respondents were selected for study from the main array of the open data. The calculated percentage of the received answers and the obtained results were compared with the global ones. The study found that changes in research workflows in Ukraine related to the development of digital technologies are similar to the global ones, with the exception of some differences. The data obtained as a result of the survey can be used as an empirical material for further research of the library web-support of Ukrainian scientists’ research activities. But given the rapid changes in the scientific communication landscape associated with both the development of information technology and increasing number of their users and their digital literacy, the current state of usage of these technologies in the scientific process requires additional research.

Ukrainian abstract

Розвиток інформаційних технологій призвів до змін у процесах наукової комунікації та ролі бібліотечної підтримки дослідницьких процесів. Для вивчення інноваційної комунікаційної ситуації бібліотекарі з Університету Утрехту (Нідерланди Ієронім Босман та Бьянка Крамер провели глобальне онлайн-опитування ― "Innovations in Scholarly Communication". У нашому дослідженні подано аналіз відповідей на опитування 117 українських респондентів, зроблений з метою виявлення основних тенденцій використання представниками української науки новітніх інструментів для комунікації. Використовувались методи аналізу, синтезу, узагальнення та інтерпретації отриманих даних для їх подальшого порівняння із загальносвітовими даними. В результаті дослідження було з’ясовано, що зміни дослідницьких робочих процесів пов’язані із розвитком цифрових технологій в Україні, за винятком окремих відмінностей, подібні до загальносвітових. Дані, отримані в результаті дослідження, можуть використовуватись в якості емпіричного матеріалу для подальших досліджень бібліотечно-інформаційного веб-супроводу дослідницької діяльності українських вчених.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: scholarly communication; web 2.0; science 2.0; communication tools; science in Ukraine
Subjects: B. Information use and sociology of information > BJ. Communication
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HT. Web 2.0, Social networks
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: Maryna Nazarovets
Date deposited: 06 Feb 2018 19:32
Last modified: 06 Feb 2018 19:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/32350

References

1. Shneiderman B. Science 2.0 / Ben Shneiderman // Science. – 2008. – Vol. 319. – Iss. 5868. – P. 1349-1350. – Mode of access: https://doi.org/10.1126/science.1153539. – Title from the screen.

2. Waldrop M. Science 2.0 – Is Open Access Science the Future? / M. Mitchell Waldrop // Scientific American. – 2008. – Vol. 298 (5). – P. 68-73. – Mode of access: https://doi.org/10.1038/scientificamerican0508-68. – Title from the screen.

3. Burgelman J. Science 2.0 (change will happen….) / Jean-Claude Burgelman, David Osimo, Marc Bogdanowicz // First Monday. – 2010. – Vol. 15 (7). – Mode of access: https://doi.org/10.5210/fm.v15i7.2961. – Title from the screen.

4. Innovations in Scholarly Communication [Electronic resource] / Bianca Kramer, Jeroen Bosman. – Mode of access: https://101innovations.wordpress.com/. – Title from the screen.

5. Kramer B. Innovations in scholarly communication – global survey on research tool usage / Bianca Kramer, Jeroen Bosman // F1000Research. – Vol. 5. – P. 692. – Mode of access: https://doi.org/10.12688/f1000research.8414.1. – Title from the screen.

6. Соловяненко Д. В. Ключевые принципы ВЕБ 2.0 / Д. В. Соловяненко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – Т. 2. – № 100. –– С.147-151. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/6913/22-Solovyanenko.pdf?sequence=1. – Заголовок с экрана.

7. Ярошенко Т. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2011. – № 1. – С. 17-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2011_1_9. – Назва з екрана.

8. Назаровець С.А. Аналіз цитувань в епоху 2.0 / С.А. Назаровець // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 29 верес. 2011 р., Львів. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – С. 190-196. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10194. – Назва з екрана.

9. Назаровець С. Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації / С. Назаровець // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 25-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_8_10. – Назва з екрана.

10. Time to Adopt: Librarians’ New Skills and Competency Profiles / Birgit Schmidt, Pascal Calarco, Iryna Kuchma, Kathleen Shearer // Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas: Proceedings of the 20th International Conference on Electronic Publishing. – 2016. – P. 1-8. – Mode of access: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-649-1-1. – Title from the screen.

11. Мар'їна О. Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек у контексті еволюції веб-технологій / О. Мар'їна // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 10. – С. 24-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_10_8. – Назва з екрана.

12. Колесникова Т. О. Сервісні служби сучасної університетської бібліотеки: обслуговування науковців / Т. О. Колесникова // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р., Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Режим доступу : http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/view/3915/602. – Назва з екрана.

13. Bosman J. Innovations in scholarly communication – data of the global 2015-2016 survey [Data set] / J. Bosman, B. Kramer. – Zenodo. – 2016. – Mode of access: https://doi.org/10.5281/zenodo.49583. – Title from the screen.

14. Research4Life Institutions Registered [Electronic resource] / Research4Life. – Mode of access: http://www.research4life.org/institutions-registered/. – Title from the screen.

15. Борисова Т. Data Sharing як елемент сервісів із управління даними досліджень в університетській бібліотеці [Презентація] / Т. Борисова // II Міжнар. наук.-практ. конф «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи», 19-21 черв. 2017 р., НБ Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11655. – Назва з екрана.

16. Мельничук Д. О. Україна в науковому інформаційному просторі / Д. О. Мельничук, А. В. Шостак // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – 2012. – Т. 1 (65). – Вип. 11. – С. 343-363. – Режим доступу: http://repository.vsau.org/card.php?id=6537. – Назва з екрана.

17. Діденко Ю. В. Інформаційна система Web of Sciences: дзеркало чи інструмент? / Ю. В. Діденко, А. І. Радченко, Н. В. Коваль // Наука та Інновації. – 2016. – Вип. 12(6). – С. 75-84. – Режим доступу: https://doi.org/10.15407/scin12.06.075. – Назва з екрана.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item