Bibliografia dla nauki a nauka na krawędzi. Co robimy?

Hollender, Henryk Bibliografia dla nauki a nauka na krawędzi. Co robimy?, 2017 . In Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków (Poland), 26-27 June 2017. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
Baztech_2017_Hollender_ref.pdf

Download (668kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Baztech_2017_Hollender_preze.pdf

Download (714kB) | Preview

English abstract

Phenomena incident to social communication are currently undergoing metamorphoses, which may be putting in a troublesome situation practitioners of professions, responsible for cuirculation of information or organization of knowledge. In post-normal science (we suggest a Polish term: nauka aparadygmatyczna) traditional borderlines between the body of scientific knowledge and its applications and implementations are fading away, and contradictions between uncertain facts, values in dispute, stakes high and decisions urgent (S. Funtowicz, J. Ravetz, 1993) seem indelible. This is why we are looking for new taxonomies defining subject, scope and method of scientific research and alternative methods of quantitative and qualitative insights into scientific text. It seems it might be worthwhile to depart here from long-accepted methods based on disciplinary structure of science and on predicted reception of a work. We believe that in the future bibliography and science policy will detect quality and importance of a work based on its structure and vocabulary, and we look around to locate such analyses, sprouting already in different areas of theory and practice, for example through the development of artificial intelligence research.

Polish abstract

Zjawiska w obszarze komunikacji społecznej podlegają obecnie metamorfozom, które mogą stawiać w kłopotliwej sytuacji przedstawicieli zawodów odpowiedzialnych za obieg informacji czy organizację wiedzy. W produktach nauki „post-normalnej” (proponujemy termin: aparadygmatycznej) zacierają się dawne granice między wiedzą naukową a jej zastosowaniami i wdrożeniami oraz funkcjonują nierozwiązywalne sprzeczności pomiędzy niepewnymi faktami, nieuzgodnionymi wartościami, wysokim ryzykiem i pilną potrzebą decyzji (S. Funtowicz, J. Ravetz, 1993). Dlatego szukamy nowych taksonomii określających przedmiot, zakres i metodę badań naukowych oraz alternatywnych metod pomiaru i oceny jakości tekstu naukowego. Jak się wydaje, czas odejść w tym zakresie od przyjętych metod opartych na dyscyplinarnej strukturze nauki oraz przewidywaniu recepcji utworu. Wyrażamy przypuszczenie, że w przyszłości bibliografia i polityka naukowa będą rozpoznawały jakość i doniosłość tekstu na podstawie jego struktury i słownictwa, i podajemy przykłady takich analiz, kiełkujących już w różnych obszarach teorii i praktyki, na przykład dzięki rozwojowi badań nad sztuczną inteligencją.

Item type: Conference paper
Keywords: nauka aparadygmatyczna; cytowania; wpływ; polityka naukowa; sztuczna inteligencja; badania językoznawcze; tekst naukowy; post-normal science; citations; impact; science policy; artificial intelligence; linguistics; research text
Subjects: B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
B. Information use and sociology of information > BJ. Communication
H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
H. Information sources, supports, channels. > HN. e-journals.
Depositing user: Kinga Nowakowska
Date deposited: 16 Feb 2018 09:34
Last modified: 16 Feb 2018 09:34
URI: http://hdl.handle.net/10760/32378

References

BIEŃ J. S. L'aspect du verbe pronominal à valeur passive: sur la nature des confusions. Roczniki Humanistyczne 2003, t. 51, z. 5, s. 105–111. ISSN 0035-7707.

Fake News Detector A [online]. [Dostęp 8.05.2017]. Dostępny w: http://www.fakenewsai.com.

FUNTOWICZ, S., RAVETZ, J. Post-normal science. W: Online Encyclopedia of Ecological Economics [online]. International Society for Ecological Economics, 2003. [Dostęp 21.09.2017]. Dostępny w: http://isecoeco.org/pdf/pstnormsc.pdf.

FUNTOWICZ, S., RAVETZ, J. Science for the post-normal age. Futures 1993, vol. 33, nr 25, s. 739–755. ISSN 0016-3287.

GUIMARÃES PEREIRA, Â., SALTELLI, A. Institutions on the verge: working on the science policy interface. W: The rightful place of science: science on the verge. Tempe: Consortium for Science, Policy & Outcomes, 2016, s. 115–150. ISBN 978-06-925-9638-8.

HOLLENDER, H. Those inconspicuous journals: are they scholarly publications? Puls Uczelni [online]. 2015, nr 4, s. 30-33. [Dostęp 8.05.2017]. ISSN 2449-9021. Dostępny w: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9004.

KUHN, T. S. Dwa bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. ISBN 83-060-1097-3.

NEY, S., VERWEIJ, M. Messy institutions for wicked problems: how to generate clumsy solutions? Environment and Planning C: Government and Policy 2015, vol. 33, nr 6, s. 1679–1696. ISSN 0263-774X.

SALTELLI, A., FUNTOWICZ, S. What is science’s crisis really about. Futures [online]. 2017. [Dostęp 8.05.2017]. ISSN 0016-3287. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2017.05.010. Artykuł w druku.

SALTELLI, A., GIAMPIETRO, M. The fallacy of evidence-based policy. W: The rightful place of science: science on the verge. Tempe: Consortium for Science, Policy & Outcomes, 2016, s. 31–70. ISBN 978-06-925-9638-8.

SCIgen – An Automatic CS Paper Generator [online]. [Dostęp 8.05.2017]. Dostępny w: https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen.

ZIMAN, J. Społeczeństwo nauki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item