Platformy czasopism naukowych a bibliograficzne bazy danych: obszary przenikania, narzędzia, usługi

Kowalska, Małgorzata Platformy czasopism naukowych a bibliograficzne bazy danych: obszary przenikania, narzędzia, usługi., 2017 . In Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków (Poland), 26-27 June 2017. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
baztech_2017_Kowalska_ref.pdf

Download (259kB) | Preview
[img]
Preview
Text
baztech_2017_Kowalska_preze.pdf

Download (2MB) | Preview

English abstract

The platforms of scientific journals and the bibliographic databases are essential tools for each researcher. They document the development of scientific research, and – in the context of the formal parametric and evaluation requirements – guarantee the inclusion of individual publications in the scientific communication system. Although the two types of tools have similar tasks, they also have some differences (in the field of creating, functionality, co-operation with digital repositories, accessibility for the potential users). Author tried to indicate the fields and tendencies of both sources mutual permeability, as well as the differences between them.

Polish abstract

Platformy czasopism naukowych, jak i bibliograficzne bazy danych, stanowią niezbędne instrumentarium każdego badacza. Z jednej strony ułatwiają śledzenie bieżącego piśmiennictwa naukowego, z drugiej – w kontekście konieczności spełniania formalnych wymogów parametryzacji i ewaluacji – gwarantują włączanie indywidualnych dorobków publikacyjnych w system komunikacji naukowej. Mimo, że obydwa typy narzędzi realizują podobne zadania, cechują je pewne odmienności (m.in. reguły tworzenia, oferowane funkcjonalności, zasady współpracy z repozytoriami cyfrowymi, różne poziomy dostępności dla potencjalnych użytkowników). Artykuł poświęcony jest wskazaniu obszarów przenikania dostępnych w Polsce platform czasopism naukowych i polskich bibliograficznych baz danych oraz uwidocznieniu różnic występujących między nimi.

Item type: Conference paper
Keywords: bazy danych; determinanty funkcjonowania; platformy czasopism; czasopisma naukowe; ewaluacja; databases; determinants and characteristics; journal systems; scientific journals; evaluation
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
H. Information sources, supports, channels. > HN. e-journals.
Depositing user: mgr Łukasz Zielazny
Date deposited: 06 Apr 2018 06:23
Last modified: 06 Apr 2018 06:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/32647

References

BazEkon: o nas [online]. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/about.

BazHum: o projekcie [online]. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: http://www.bazhum.pl/bib/about/.

BazTech: informacje o bazie [online]. 10.10.2016. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: https://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/informacje-o-bazie.

Czasopisma UKSW online! [online]. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/783.

Derfert-Wolf, L. BazTech: zasady indeksowania [online]. 26.03.2012. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: https://baztech.icm.edu.pl/Zasady indeksowania.pdf.

Directory of Open Access Journals: Information for Publishers [online]. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: https://doaj.org/publishers.

Index Copernicus: Publishers Panel [online]. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: http://indexcopernicus.com/index.php/pl/upowszechnianie-menu/publishers-panel.

KARWASIŃSKA, E. Czasopisma otwarte na świat – Pressto uniwersytecka platforma czasopism naukowych [online]. 20.11.2015. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/14035/1/OAW_Karwasińska_Emilia.pdf.

Konsorcjum BazEkon [online]. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/konsorcjum.

KOPCEWICZ, G. Akademicka Platforma Czasopism jako nowoczesne forum wymiany myśli naukowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 2016, t. 43, nr 1, s. 103–114. ISSN 1689-8966.

KOWALSKA, M. Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych – koegzystencja, konkurencja czy kooperacja? W: Derfert-Wolf, L., Szczepańska, B. (red.). Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [online]. EBIB, 2009. [Dostęp 20.06.2017]. Materiały konferencyjne, nr 19. ISBN 83-921757-5-1. Dostępny w: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/kowalska.php.

Platforma czasopism Uniwersytetu Łódzkiego. Biuletyn Informacyjny (Uniwersytet Łódzki) [online]. 04.2017. [Dostęp 19.06.2017]. Dostępny w: https://biuletyn.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/04/Platforma-czasopizm-UŁ.pdf.

Platforma e-czasopism naukowych na UMCS [online]. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: https://journals.umcs.pl/.

Portal czasopism naukowych: o nas [online]. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: http://www.ejournals.eu/strona/18/O-nas/.

Public Knowledge Project:OJS Usage [online]. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/ojs-map/.

ROZKOSZ, E. Open Journal Systems – wartość dodana czasopisma. Biuletyn EBIB [online]. 2014, nr 149. [Dostęp 20.06.2017]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/ index.php/ebib/article/view/246.

STARCZEWSKI, M. Polskie czasopisma naukowe a otwarty dostęp. Pauza Akademicka [online]. 2015, nr 300. [Dostęp 20.06.2017]. ISSN 1689-488X. Dostępny w: http://pauza.krakow.pl/300_2&3_2015.pdf.

STĘPIŃSKA-USTASIAK, L. Czasopisma humanistyczne i społeczne otwierają się w bazie CEJSH [online]. 27.01.2015. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: https://uwolnijnauke.pl/czasopisma-humanistyczne-i-spoleczne-otwieraja-sie-w-bazie-cejsh/.

Uniwersytecka Platforma Czasopism UJK [online]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/images/podrecznik_upcz.pdf

WILKOWSKI, M. Open Journal Systems (OJS) — cyfrowa infrastruktura czasopisma naukowego w internecie [online]. Historia i Media, 31.07.2010. [Dostęp 20.06.2017]. Dostępny w: http://historiaimedia.org/2010/07/31/open-journal-systems-ojs-cyfrowa-infrastruktura-czasopisma-naukowego-w-internecie.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item