Інноваційні наукові бібліотеки кидають виклик статус-кво

Kolesnykova, Tetyana O. Інноваційні наукові бібліотеки кидають виклик статус-кво., 2017 . In Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій, Миколаїв (Україна), 27 квітня 2017 р. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
Kolesnykova.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (196kB) | Preview

English abstract

The study focuses on activity research of innovative scientific libraries of universities and contemporary library practices to support the development of university science and the service of scientists. Challenges of the status quo are comprehended both as to obsolete forms and methods of university libraries activity and library philosophy. Reasoning changes directions occurring in the realia of scientific libraries were proposed. They are based on the appearance of such factors as computer technologies development, formation of a new infrastructure of scientific communications. Open Access motion, creation of a single information and communication space for education and science.

Ukrainian abstract

Робота спрямована на дослідження діяльності інноваційних наукових бібліотек ВНЗ та сучасних бібліотечних практик із підтримки розвитку університетської науки та обслуговування науковців. Осмислюються виклики статус-кво як застарілим формам і методам діяльності бібліотек ВНЗ, так і бібліотечній філософії. Запропоновано напрями осмислення змін, що відбуваються в реаліях наукових бібліотек, заснованих на появі таких чинників, як розвиток комп’ютерних технологій, формування нової інфраструктури наукових комунікацій, рух Відкритого доступу, створення єдиного інформаційно-комунікативного простору освіти і науки.

Russian abstract

Работа направлена на исследование деятельности инновационных научных библиотек вузов и современных библиотечных практик по поддержке развития университетской науки и обслуживания ученых. Осмысливаются вызовы статус-кво как устаревшим формам и методам деятельности библиотек вузов, так и библиотечной философии. Предложены направления осмысления изменений, происходящих в реалиях научных библиотек, основанных на появлении таких факторов, как: развитие компьютерных технологий, формирование новой инфраструктуры научных коммуникаций, движение Открытого доступа, создание единого информационно-коммуникативного пространства образования и науки.

Item type: Conference paper
Keywords: оновлена бібліотечна філософія; наукові бібліотеки ВНЗ; бібліотечні сервіси; рух Відкритого доступу; обслуговування науковців; Library Publishing; сервіси бібліотечного видавництва; Служба підтримки наукових публікацій; цифрові ініціативи наукової комунікації; технострес бібліотекарів; updated library philosophy; libraries of universities; library services; open access motion; scientists’ service; library publishing services; support service of scientific publications; digital initiatives of scientific communication; technostress librarians; обновленная библиотечная философия; библиотеки вузов; библиотечные сервисы; движение Открытого доступа; обслуживания ученых; сервисы библиотечного издательства; Служба поддержки научных публикаций; цифровые инициативы научной коммуникации; техностресс библиотекарей
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
B. Information use and sociology of information
E. Publishing and legal issues.
H. Information sources, supports, channels.
J. Technical services in libraries, archives, museum.
L. Information technology and library technology
Depositing user: Tetyana O. Kolesnykova
Date deposited: 04 Sep 2018 09:53
Last modified: 04 Sep 2018 09:53
URI: http://hdl.handle.net/10760/33398

References

Колесникова, Т. О. Еволюція комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації / Т. О. Колесникова // Бібліотечний вісник. — 2013. — № 2. — С. 17—24.

Колесникова, Т. А. Новая философия и инновационные направления деятельности библиотеки ВУЗа [Електронний ресурс] http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2119.

Колесникова Т. О. Сервісні служби сучасної університетської бібліотеки: обслуговування науковців [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2016 – http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9035.

Миргородська, А. І. Сучасні бібліотечні послуги для науковців: за результатами соціологічних досліджень [Електронний ресурс] / А. І. Миргородська, О. А. Петренко // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1—2 груд. 2016 р. / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252400.

Назаровець, М. Служба інформаційного моніторингу як структурний підрозділ сучасної академічної бібліотеки // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 8. – С. 24–26.

Назар’єва, С. В. Бібліотека як видавець наукових видань // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1 (7). – С.6–10.

Сервіси "Library Publishing" в університетських бібліотеках світу та України [Електронний ресурс] : Авторський вебінар Т. Колесникової. 22.02.2017. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qEZvNIiUD1c.

Library Publishing Coalition [ Електронний ресурс] : веб-сайт. — Mode of access: https://librarypublishing.org/. – Title from the screen.

Owolabi, S., Aregbesola, A. & Oyesola O. Technostress, Library Staff and Productivity: Ray on Landmark University Library / S. Owolabi, A. Aregbesola, O. Oyesola // Journal of Applied Information Science and Technology. – 2015. – №8 (1). – Р.9–15.

Promoting innovative, sustainable publishing services in academic & research libraries [Електронний ресурс] // Library Publishing Coalition : website. – Режим доступу: https://librarypublishing.org/. – 8.05.2017 .

Salanova, M. El tecnoestre´s: Concepto, medida yprevencio´n [Technostress: Concept, measurement and prevention] / M. Salanova, S. Llorens, E. Cifre, & C. Nogareda // Nota Te´cnica de Prevencio´n, 730. – Madrid, Spain: INSHT, 2007. – Режим доступу: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fi cheros/701a750/ntp_730.pdf.

Suber, P. The Philosophy of Open Access [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступа: https://figshare.com/blog/The_Philosophy_of_Open_Access/53


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item