Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit

Kratochvíl, Jiří and Plch, Lukáš Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit. Vnitřní lékařství, 2017, vol. 63, n. 1, pp. 5-13. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
predatorske_casopisy_final.pdf

Download (370kB) | Preview

English abstract

Authors who publish in scientific or scholarly journals today face the risk of publishing in so-called predatory journals. These journals exploit the noble idea of the Open Access movement, whose goal is to make the latest scientific findings available for free. Predatory journals, unlike the reputable ones working on an Open Access basis, neglect the review process and publish low-quality submissions. The basic attributes of predatory journals are a very quick review process or even none at all, failure to be transparent about author fees for publishing an article, misleading potential authors by imitating the names of well-established journals, and false information on indexing in renowned databases or assigned impact factor. Some preventive measures against publishing in predatory journals or drawing information from them are: a thorough credibility check of the journal’s webpages, verification of the journal’s indexing on Beall’s List and in the following databases: Web of Science Core Collection, Scopus, ERIH PLUS and DOAJ. Asking other scientists or scholars about their experience with a given journal can also be helpful. Without these necessary steps authors face an increased risk of publishing in a journal of poor quality, which will prevent them from obtaining RIV points (awarded based on the Information Register of Research & Development results); even more importantly, it may damage their reputation as well as the good name of their home institution in the professional community.

Czech abstract

V současnosti se autoři publikující ve vědeckých časopisech potýkají s rizikem publikování v tzv. predátorských časopisech. Jedná se o časopisy parazitující na jinak ušlechtilé myšlence hnutí Open Access zpřístupnit čtenáři zdarma aktuální vědecké poznatky, když predátorské tituly na rozdíl od těch renomovaných v režimu Open Access rezignují na kvalitu recenzního řízení a publikují i texty nízké odborné úrovně. Základními znaky predátorských časopisů jsou velmi rychlé či dokonce žádné recenzní řízení, netransparentní informace o autorských poplatcích za vydání článku, klamání potenciálních autorů napodobováním názvů zavedených časopisů a lživým tvrzením o indexaci časopisu v renomovaných databázích či přiděleném impakt faktoru. Preventivními opatřeními proti publikování v predátorských časopisech či čerpání informací z nich je pečlivá kontrola věrohodnosti informací na webu časopisu, ověření indexace časopisu na Beallově seznamu a v databázích Web of Science Core Collection, Scopus, ERIH PLUS a DOAJ či zjištění povědomí o časopisu mezi ostatními vědci a jejich zkušeností s ním. Bez těchto nezbytných kroků autoři podstupují zvýšené riziko publikování v nekvalitním časopise bez možnosti získání bodového ohodnocení v RIV a především poškození jejich pověsti a dobrého jména jejich domovských institucí u odborné veřejnosti.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Predatory journals, predatory publishers, open access, academic writing, scientific publications, medical journals, akademické psaní, lékařské časopisy, Open Access, predátorské časopisy, predátorští vydavatelé, vědecké publikování
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AB. Information theory and library theory.
Depositing user: Jiří Kratochvíl
Date deposited: 10 Feb 2019 12:55
Last modified: 10 Feb 2019 12:55
URI: http://hdl.handle.net/10760/33910

References

1. Plch L, Kratochvíl J. Predátorské časopisy [Internet]. Knihovna univerzitního kampusu. 2016 [cit. 2016-11-07]. Dostupné z WWW: <https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predator.php>.

2. Carafoli E. Scientific misconduct: the dark side of science. Rend Lincei Sci Fis Nat [Internet]. 2015 [cit. 2016-11-07];26(3):369–82. Dostupné z WWW: <http://dx.doi.org/10.1007/s12210-015-0415-4>.

3. Bartošek M. Vývoj postoje k vědeckým informacím a modelu otevřeného přístupu. In: Dědičová P, Rygelová P, Marek J et al. (eds). Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě [Internet]. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně c2016 [cit. 2016-11-07]: 12–20. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.13164/book.oa>.

4. Dědičová P. Analýzy ekonomického dopadu otevřeného přístupu - přehled výsledků. In: Dědičová P, Rygelová P, Marek J et al. (eds). Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě [Internet]. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně c2016 [cited 2016 Nov 7]: 53–66. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.13164/book.oa>.

5. Butler D. Investigating journals: The dark side of publishing. Nature News [Internet]. 2013 Mar 28 [cit. 2016-05-05];495(7442):433. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1038/495433a>.

6. Straková L, Marek J. Národní politiky otevřeného přístupu. In: Dědičová P, Rygelová P, Marek J et al. (eds). Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě [Internet]. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně c2016 [cit. 2016-11-07]: 67–83. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.13164/book.oa>.

7. Evropský parlament. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 [Internet]. EUR-Lex: Access to European Union law. 2013 [cit. 2016-11-07]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1478332318069&uri=CELEX:32013R1290>.

8. Poynder R. The Open Access Interviews: Dove Medical Press [Internet]. Open and Shut? 2008 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z WWW: <http://poynder.blogspot.com/2008/11/open-access-interviews-dove-medical.html>.

9. Beall J. Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers [Internet]. 3. vyd. [Denver: University of Colorado] 2015 [cit. 2016-11-09]. Dostupné z WWW: <https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf>.

10. Nguyen VM, Haddaway NR, Gutowsky LFG et al. How long is too long in contemporary peer review? Perspectives from authors publishing in conservation biology journals. PLoS ONE [Internet]. 2015 [cit. 2016-11-07];10(8):1–20. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0132557 >.

11. Bruner T. Prostate cancer paper flagged by ORI is retracted following PETA prompt [Internet]. Retraction Watch. 2015 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z WWW: <http://retractionwatch.com/2015/10/19/prostate-cancer-paper-flagged-by-ori-is-retracted-following-peta-prompt/#more-33295>.

12. Clark J, Smith R. Predatory journals - wolves in wolves’ clothing?. The BMJ [Internet]. 2016 [cit. 2016-11-23];350:h210. Dostupné z WWW: <http://www.bmj.com/content/350/bmj.h210/rr-2>.

13. Kasík P. Mladí vědci ukázali, jak ČR přichází o miliony kvůli vědeckým predátorům - iDNES.cz [Internet]. iDNES.cz. 2016 [cit. 2016-11-09]. Dostupné z: <http://technet.idnes.cz/predatorske-casopisy-scopus-experiment-bealluv-seznam-pjl-/veda.aspx?c=A160603_140135_veda_pka>.

14. Babinský J, Krejčíř V. Representation of Ukrainian Crisis in Czech Media: Explicit and Implicit Bias in the News Coverage of the Ukranian-Russian Conflict. Mediterr J Soc Sci [Internet]. 2016 [cit. 2016-11-09];7(4):435. Dostupné z WWW: <http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/download/9339/9019>.

15. Rygelová P. Postoj nakladatelů k otevřenému přístupu. In: Dědičová P, Rygelová P, Marek J et al. (eds). Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě [Internet]. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně c2016 [cit. 2016-11-07]: 135–50. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.13164/book.oa>.

16. Beall J. Hijacked Journals [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2014 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z WWW: <https://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/>.

17. Beall J. Hijacked Journals Are Still a Problem [Internet]. Scholarly Open Access. 2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z WWW: <https://scholarlyoa.com/2016/05/19/hijacked-journals-are-still-a-problem/>.

18. Dadkhah M, Maliszewski T, Jazi MD. Characteristics of Hijacked Journals and Predatory Publishers: Our Observations in the Academic World. Trends Pharmacol Sci [Internet]. 2016 [cit. 2016-11-27];37(6):415–8. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tips.2016.04.002>.

19. Harlow M, Lee K-H, Winn M. Origins of cancer symposium 2016: exploring tumor complexity. Genes & Cancer [Internet]. 2016 [cit. 2016-11-07];7(9–10):288–91. Dostupné z WWW: <http://www.impactjournals.com/Genes&Cancer/files/papers/1/119/119.pdf>.

20. Singleton KR, Wood KC. Narrowing the focus: a toolkit to systematically connect oncogenic signaling pathways with cancer phenotypes. Genes Cancer [Internet]. 2016 [cit. 2016-11-07];7(7–8):218–28. Dostupné z WWW: <http://www.impactjournals.com/Genes&Cancer/index.php?pii=112>.

21. Beall J. USF Associate Dean is Tied to Dozens of Predatory Journals [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2016 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z WWW: <https://scholarlyoa.com/2016/09/01/usf-associate-dean-is-tied-to-dozens-of-predatory-journals/>.

22. Beall J. Open-Access Journal Charges People to Serve on Its Editorial Board [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2016 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z WWW: <https://scholarlyoa.com/2016/09/08/open-access-journal-charges-people-to-serve-on-its-editorial-board/>.

23. Vystrčilová M, Novotný V. Estimation of Age at Death Using Teeth. Variability and Evolution [Internet]. 2000 [cit. 2016-05-05];8:39–49. Dostupné z WWW: <http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/pdf/ve/vol008/03vystr.pdf >.

24. Rai B, Dhattarwal S, Anand S. Five Markers of Changes in Teeth: An Estimating of Age. The Internet Journal of Forensic Science [Internet]. 2005 [cit. 2016-05-05];1(2):1–4. Dostupné z WWW: <http://print.ispub.com/api/0/ispub-article/13292>.

25. Beall J. Don’t Use PubMed as a Journal Whitelist [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2016 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z WWW: <https://scholarlyoa.com/2016/10/20/dont-use-pubmed-as-a-journal-whitelist/>.

26. U.S. National Library of Medicine. Fact Sheet: MEDLINE® Journal Selection [Internet]. U.S. National Library of Medicine. 2016 [cit. 2016-11-09]. Dostupné z WWW: <https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html>.

27. Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Predátorské časopisy [Internet]. Praha: Úřad vlády České republiky 2016 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z WWW: <http://www.vyzkum.cz/storage/att/CFF7C4CD264E513E27E1B294EA15A5A6/86-3d1_Predatorske.doc>.

28. Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Zápis z 87. jednání KHV konaného dne 6. 6. 2016 [Internet]. Praha: Úřad vlády České republiky 2016 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z WWW: <http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=780525>.

29. Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Zápis z 312. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace [Internet]. Praha: Úřad vlády České republiky 2016 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z WWW: <http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=766310&ad=1&attid=772342>.

30. Fórum Věda žije! Seznam predátorských časopisů, které pronikly do RIVu [Internet]. Věda žije!: Akademický antipredátor 2016 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z WWW: <http://antipredator.vedazije.cz/predatory_journals_riv.txt>.

31. Fórum Věda žije! Seznam vydavatelů, kteří jsou na Beallově seznamu i ve Scopusu [Internet]. Věda žije!: Akademický antipredátor. 2016 [cit. 2016-11-14]. Dostupné z WWW: <http://antipredator.vedazije.cz/beall_scopus_common.csv>.

32. Macháček V, Srholec M. Predátorské časopisy ve Scopusu [Internet]. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR 2016 [cit. 2016-11-23]. Dostupné z WWW: <http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu/files/downloads/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu.pdf>.

33. Uřad vlády České republiky. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016) [Internet]. Praha: Úřad vlády České republiky 2013 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z WWW: <http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899>.

34. Bloudoff-Indelicato M. Backlash after Frontiers journals added to list of questionable publishers. Nature [Internet]. 2015 [cit. 2016-05-01];526(7575):613–613. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1038/526613f >.

35. Büchler T. Máme se bát predátorských časopisů?. Klinická onkologie : časopis České a Slovenské onkologické společnosti [Internet]. 2016 [cit. 2016-11-28];29(2):85–85. Dostupné z WWW: <http://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/203/4946.pdf>.

36. FTC Charges Academic Journal Publisher OMICS Group Deceived Researchers [Internet]. Federal Trade Commission: Protecting America’s Consumers. 2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z WWW: <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/08/ftc-charges-academic-journal-publisher-omics-group-deceived>.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item