Εξ αποστάσεως εκπαίδευση : Νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Κόκκινος, Διονύσης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση : Νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Αθήνας, 1-3 Δεκεμβρίου 2005. [Conference poster]

[img]
Preview
PDF
kokkinos_poster.pdf

Download (286kB) | Preview

English abstract

Education is a field of change. Moreover, education is open and must be open to educational changes. The recent changes that have transformed the society and simultaneously have shaped a new educational environment are globalization and development of Information and Communication Technologies (ICT) in conjunction with the demand for learning and education. The demand for education combined with the limitations that occurs (distance, employment, lack of time, etc.) leads to the adoption of flexible educational methods such as distance education. The spread of distance education and its adoption by the universities created new circumstances for academic libraries. Academic libraries traditionally play an important role in education and now have to support the educational procedure developing suitable services to the peculiarities and characteristics of distance education. Distance education also impacts on library services in terms of their provision of learning resources and reference services, creating increasing pressure for electronic services. The paper presents both the basic role of the academic libraries in distance education and the services that are obliged to offer. The new services must be added to the existing ones, must suit the distance learning requirements and must fulfill different user needs.

Greek abstract

Η εκπαίδευση αποτελεί κατεξοχήν χώρο αλλαγών. Άλλωστε, η εκπαίδευση είναι και πρέπει να είναι ανοικτή σε διαδικασίες αλλαγής. Οι πρόσφατες αλλαγές που μετασχημάτισαν την κοινωνία και παράλληλα διαμόρφωσαν μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι η παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για μάθηση και εκπαίδευση. Η ανάγκη για εκπαίδευση συνδυαζόμενη με τους περιορισμούς που υπάρχουν (απόσταση, εργασία, έλλειψη χρόνου, κ.λπ.) οδηγεί στην υιοθέτηση ευέλικτων εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η διάδοση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η υιοθέτησή της από τα πανεπιστήμια δημιούργησε νέα δεδομένα για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που παραδοσιακά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση καλούνται να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία αναπτύσσοντας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Καλούνται να προβάλλουν και να προωθήσουν το πληροφοριακό τους υλικό και τις μαθησιακές τους πηγές, κυρίως, μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η παρούσα εισήγηση εξετάζει το βασικό ρόλο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και τις υπηρεσίες που οφείλουν να παρέχουν. Οι υπηρεσίες που πρέπει να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες θα πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να ικανοποιούν τις ανάγκες διαφορετικών κοινοτήτων χρηστών.

Item type: Conference poster
Keywords: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, distance education, academic libraries
Subjects: G. Industry, profession and education. > GH. Education.
Depositing user: Dionysis Kokkinos
Date deposited: 19 Feb 2009
Last modified: 02 Oct 2014 11:56
URI: http://hdl.handle.net/10760/3886

References

- S. Abram, “Twenty ways for all librarians to be successful with e-Learning”, Information Outlook, 8, no. 12 (2004), 42-44.

- ACRL – Association of College & Research Libraries, Guidelines for Distance Learning Library Services, 2004 [τεκμήριο www,

URL: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standardsguidelines.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 22.9.2005].

- ACRL – Association of College & Research Libraries, Presidential Committee on Information Literacy, Final Report, 1989 [τεκμήριο www,

URL: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/whitepapers/presidential.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 22.9.2005].

- ALA - American Library Association, Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 2000 [τεκμήριο www,

URL: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 22.9.2005].

- C. Argentati, “Library-University Partnerships in Distance Learning”, 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, August 20-28, 1999 [τεκμήριο www,

URL: http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/084-165e.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 24.9.2005].

- W. Y. Arms, Digital Libraries, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2000.

- G. Austen, “What is my core business? the academic librarian as partner in the teaching and research process”, 1998 [τεκμήριο www, URL: http://www.lib.pku.edu.cn/98conf/paper/a/GaynorAusten.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 24.9.2005].

- M. L. Bargellini and L. Bordoni, “The role of the library in a new learning scenario”, Electronic Library, 19, no. 3 (2001), 153-157.

- B. B. Barron, "Distant and Distributed Learners are Two Sides of the Same Coin", Computers in Libraries, 22, no. 1 (2002), 24-28.

- J. Clark and R. Store, “Flexible learning and the library: the challenge”, The Journal of Library Services for Distance Education, 1, no. 2 (1998) [τεκμήριο www, URL: http://www.westga.edu/library/jlsde/vol1/2/JClark_RStore.html, ημερομηνία πρόσβασης: 24.9.2005].

- M. M. Kazmer, “Distance education students speak to the library: here’s how you can help even more”, Electronic Library, 20, no. 5 (2002), 395-400.

- D. Keegan, Οι βασικές αρχές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μτφρ. Α. Μελίστα, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2001.

- Δ. Κόκκινος, Πολιτικές παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στον ευρωπαϊκό χώρο, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Αθήνα, 2005.

- Α. Λιοναράκης, «Για ποια εξ αποστάσεως εκπαίδευση μιλάμε;», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 2001 [τεκμήριο www, URL: http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect2/34.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 22.9.2005].

- J. Rifkin, Η νέα εποχή της πρόσβασης: η νέα κουλτούρα του υπερκαπιταλισμού, όπου όλη η ζωή είναι μια επί πληρωμή εμπειρία, μτφρ. Α. Αλαβάνου, Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2001.

- H. Roes, “Digital Libraries and Education: Trends and Opportunities”, D-Lib Magazine, 7, no. 7/8 (2001) [τεκμήριο www, URL: http://www.dlib.org/dlib/july01/roes/07roes.html, ημερομηνία πρόσβασης: 24.9.2005].

- J. Sambrook, Information and library needs of part-time, distance learning and variable attendance students at Southampton Institute, Summary Report, Academic Information Service, Mountbatten Library, 2000 [τεκμήριο www, URL: http://www.solent.ac.uk/library/dilvap/summary.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 22.9.2005].

- SCONUL, Information support for eLearning: principles and practice, 2004 [τεκμήριο www, URL: http://www.sconul.ac.uk/pubs_stats/pubs/Info_support_elearning.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 22.9.2005].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item