Arşivlerde Dijital Fırsatlar ve Dijital Hizmetlerin Araştırma Süreçlerine Yansımaları: Bellek Kurumlarında Ortak Girişimler.

Odabaş, Hüseyin Arşivlerde Dijital Fırsatlar ve Dijital Hizmetlerin Araştırma Süreçlerine Yansımaları: Bellek Kurumlarında Ortak Girişimler., 2017 . In 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi 20-24 Kasım 2017 İstanbul, İstanbul. (In Press) [Conference paper]

[img]
Preview
Text
12.pdf

Download (305kB) | Preview

English abstract

In the digitalizing world, there are transformations in all areas from lifestyles, ways of doing business, education methods and ways of providing information. The data generated by the digitalization of public transactions are created and / or integrated in various data pools in various regions of the world with the view that they can contribute to research processes. On the other hand, it is known that libraries, archives and museums have developed joint ventures and developed joint projects in order to achieve more productive results in research processes by integrating their data on the same platform. In this study, firstly the reasons of the mentioned joint ventures are explained and examples are given. Finally, after the transformation and the reflection of the transformations observed in the archives to the services are examined with the digitalization, evaluations are made about the digital services developed by the national archiving institutions in the world and their features. In the course of this study, information is given about the status of common platforms developed under the leadership of memory institutions and their reflections on research processes. After assessed the status of ongoing archive services in Turkey, the mentioned services are being made to include proposals for improving the integration of national and international platforms.

Turkish abstract

Dijitalleşen dünyada yaşam biçimlerinden, iş yapma biçimlerine, eğitim yöntemlerinden, bilgi sağlama yollarına kadar her alanda dönüşüm yaşanmaktadır. Kamusal işlemlerin dijitalleşmesiyle birlikte oluşan veriler, araştırma süreçlerine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle dünyanın çeşitli bölgelerinde ortak veri havuzları oluşturulmakta ve/veya bütünleştirilmektedir. Diğer bir yandan kütüphaneler, arşivler ve müzelerin ortak girişimler geliştirdikleri ve sahibi oldukları verileri aynı platform üzerinde bütünleştirerek araştırma süreçlerinde daha verimli sonuçlar elde etme amacıyla ortak projeler geliştirdikleri bilinmektedir. Çalışmada öncelikle söz edilen ortak girişimlerin gerekçeleri anlatılmakta ve bu girişimlere örnekler verilmektedir. Daha sona dijitalleşme ile birlikte arşivlerde gözlemlenen dönüşüm ve dönüşümün hizmetlere yansıması irdelendikten sonra, dünyada özellikle ulusal arşiv kurumları tarafından geliştirilen dijital hizmetler ve özellikleri hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmanın devamında bellek kurumlarının öncülüğünde geliştirilen ortak platformların durumu ve araştırma süreçlerine yansımaları hakkında bilgiler verilmektedir. Türkiye’de sürdürülen arşiv hizmetlerinin durumu değerlendirildikten sonra, söz konusu hizmetlerin ulusal ve uluslararası platformlara entegrasyonunu da içerecek biçimde geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmaktadır.

Item type: Conference paper
Keywords: partnerships in memory institutions, LAM
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JG. Digitization.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 18 Dec 2019 16:42
Last modified: 18 Dec 2019 16:42
URI: http://hdl.handle.net/10760/39324

References

About - Global Open Data Index. (2017). 10 Kasım 2017 tarihinde https://index.okfn.org/about/ adresinden erişildi.

About the DCC: Digital Curation Centre. (2017). 10 Kasım 2017 tarihinde http://www.dcc.ac.uk/about-us adresinden erişildi.

Becerra-Licha, S., Eisendrath, M. A., Irwin, S., Joffrion, E., Levine, M., Subramaniam PhD, M. and Watkinson, G. (2017). Collective Wisdom: An Exploration of Library, Archives and Museum Cultures. Coalition to Advance Learning in Archives, Libraries and Museums. 9 Kasım 2017 tarihinde http://cedar.wwu.edu/library_facpubs/57/?utm_source=cedar.wwu.edu%2Flibrary_facpubs%2F57&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages adresinden erişildi.

Buckland, M. (1991). Information as Thing. 6 Kasım 2017 tarihinde http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/thing.html adresinden erişildi.

Collection Statistics – World Digital Library. (2017). Retrieved November 10, 2017, from https://www.wdl.org/en/statistics/ adresinden erişildi.

Data. (2017). 11 Kasım 2017 tarihinde https://opendevelopmentmyanmar.net/search/data/ adresinden erişildi.

Exhibitions & Events - Archives New Zealand. (2017). 10 Kasım 2017 tarihinde http://archives.govt.nz/events adresinden erişildi.

Internet Archive: About IA. (2017). 10 Ağustos 2017 tarihinde https://archive.org/about/ adresinden erişildi.

Lo, P., But, K. and Trio, R. (2013). Different missions, common goals–museum-library collaboration at the Hong Kong Maritime Museum in the service of local and family history and the conservation of documentary heritage in the South China Sea. Presented at the IFLA WLIC 2013 Singapur. 9 Kasım 2017 tarihinde http://library.ifla.org/231/7/220-lo-en.pdf adresinden erişildi.

Maps: Open Development Cambodia (ODC). (2017). 11 Kasım 2017 tarihinde https://opendevelopmentcambodia.net/map-explorer/ adresinden erişildi.

Mission and Objectives - World Digital Library. (2017). 6 Kasım 2017 tarihinde https://www.wdl.org/en/about/ adresinden erişildi.

National Archives of Australia: Queen Victoria Terrace. (2015). 10 Kasım 2017 tarihinde https://discoveringanzacs.naa.gov.au/learn adresinden erişildi.

OCLC. (2017). ArchiveGrid -- About ArchiveGrid. 27 Ağustos 2017 tarihinde https://beta.worldcat.org/archivegrid/about/ adresinden erişildi.

Odabaş, H. (2017). Arşiv Kataloglarında Standartlaşma Sorunları: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çevrimiçi Arşiv Kataloğu. In Arşiv Kataloglarında Standartlaşma Sorunları: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çevrimiçi Arşiv Kataloğu.

Office. (2017). 10 Kasım 2017 tarihinde https://www.nationalarchivesstore.org/collections/office adresinden erişildi.

Place overview: Global Open Data Index. (2017). 12 Kasım 2017 tarihinde https://index.okfn.org/place/ adresinden erişildi.

Preservation and Curation in Institutional Repositories: Digital Curation Centre. (2010, March 10). 9 Kasım 2017 tarihinde http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/technology-watch-papers/curation-repositories adresinden erişildi.

Spanning Boundaries: Coalition to Advance Learning in Archives, Libraries and Museums. (2015). 2 Kasım 2017 tarihinde http://www.coalitiontoadvancelearning.org/why-collaborate/commonalities-differences-across-sectors/ adresinden erişildi.

The New York Art Resources Consortium. (2017). 9 Kasım 2017 tarihinde https://www.nyarc.org/ adresinden erişildi.

The Open Definition - Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge. (2017). 11 Kasım 2017 tarihinde http://opendefinition.org/ adresinden erişildi.

Using Metadata Standards: Digital Curation Centre. (2017). 11 Kasım 2017 tarihinde http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/standards-watch-papers/using-metadata-standards adresinden erişildi.

Welcome to Europeana Collections - Europeana Collections. (2017). 27 Ağustos 2017 tarihinde http://www.europeana.eu/portal/en/about.html adresinden erişildi.

What is digital curation?: Digital Curation Centre. (2017). 11 Kasım 2017 tarihinde http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation adresinden erişildi.

What is Finna? (2017). 9 Kasım 2017 tarihinde https://www.finna.fi/Content/about adresinden erişildi.

Yarrow, A., Clubb, B. ve Draper, L.J. (2008). Public libraries, archives and museums: Trends in collaboration and cooperation. Hague: IFLA. 10 Temmuz 2017 tarihinde https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/108.pdf adresinden erişildi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item