Use of mobile devices by students majoring in "Information, Library and Archival Affairs" in Ukraine

Hranchak, Tetiana Use of mobile devices by students majoring in "Information, Library and Archival Affairs" in Ukraine., 2021 UNSPECIFIED. (Unpublished) [Other]

[img] Other (survey data)
Results..PDF - Supplemental material
Restricted to Registered users only until 31 January 2022.
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (401kB)

English abstract

The results of an anonymous online survey on the use of mobile technologies by students majoring in 029 "Information, Library and Archival Affairs" of higher educational institutions of Ukraine are presented. The survey was conducted from January 14 to February 14, 2021. The questionnaire contained questions, some of which involved choosing one answer from many (from completely negative to completely positive), some allowed survey participants to choose several positions. The aim of the research was to identify key trends in the use of mobile technologies by university students (ages 18+) and to determine the baseline for the promising areas for the development of a comprehensive library mobile information service. The degree of penetration of mobile technologies into the daily practice of student youth was revealed. Priority for users is the ability to get quick responses to information retrieval (including through the use of chatbots), fast messaging, access to short media content. Also noteworthy are the preferences of the audience to read paper books, lack of interest in gaming content, and moderate attitude to products based on artificial intelligence - virtual assistants. It is more than half of the respondents use mobile devices for watching movies and for distance learning and work. About 80% of those who have heard of augmented reality books and 5% of those who have read such books among Ukrainian students. The survey indicated that the Ukrainian student audience has a percentage of users who are ready to completely switch to the use of mobile devices and abandon the PC, some of them have already made such a transition. Such leading trends in the use of mobile technologies by young people make it possible to predict the set of library services that may be in demand by users in the future. Such services include information and reference service via messengers; development of library mobile applications of audio and video content, educational, scientific, popular science literature and fiction; supplementing the online service with library chatbots. Also, given the uncertainty of the pandemic situation, it will be useful to organize library informing and mobile educational content navigation for distance education.

Ukrainian abstract

Представлені результати анонімного онлайн-опитування щодо використання мобільних технологій студентами спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» закладів вищої освіти України. Опитування проводилося з 14 січня по 14 лютого 2021 р. Анкета містила питання, деякі з яких передбачали вибір однієї відповіді з багатьох (від абсолютно негативної до повністю позитивної), деякі дозволяли учасникам опитування обирати кілька позицій. Метою дослідження було виявити ключові тенденції у використанні мобільних технологій студентами університету (віком від 18 років) та визначити вихідну базу перспективних напрямків для розвитку всебічного бібліотечного мобільного інформаційного сервісу. Виявлено ступінь проникнення мобільних технологій у щоденну практику студентської молоді. Пріоритет для користувачів - це можливість швидко отримувати відповіді на пошук інформації (у тому числі за допомогою чат-ботів), швидкі повідомлення, доступ до короткого медіа-вмісту. Також варто відзначити пріортитет аудиторії читати паперові книги, відсутність інтересу до ігрового контенту та помірне ставлення до продуктів на основі штучного інтелекту - віртуальних помічників. Більше половини респондентів використовують мобільні пристрої для перегляду фільмів, дистанційного навчання та роботи. Серед українських студентів 80% тих, хто чув про книги доповненої реальності, і 5% тих, хто читав такі книги. Опитування показало, що українська студентська аудиторія має відсоток користувачів, які готові повністю перейти на використання мобільних пристроїв і відмовитися від ПК, деякі з них уже зробили такий перехід. Такі провідні тенденції використання мобільних технологій молоддю дають змогу передбачити набір бібліотечних послуг, які можуть бути затребувані користувачами в майбутньому. Такі послуги включають інформаційно-довідкове обслуговування через месенджери; розробку бібліотечних мобільних застосунків аудіо- та відеоконтенту, навчальної, наукової, науково-популярної літератури та художньої літератури; доповнення онлайн-сервісу бібліотечними чат-ботами. Крім того, враховуючи невизначеність пандемічної ситуації, буде корисно організувати бібліотечне інформування та мобільну навігацію навчальним контентом для дистанційної освіти

Item type: Other
Keywords: mobile technologies; students; information; library; archival affairs; Ukraine
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CA. Use studies.
L. Information technology and library technology > LT. Mobile devices
Depositing user: Dr. Tetiana Hranchak
Date deposited: 23 Aug 2021 05:42
Last modified: 23 Aug 2021 05:42
URI: http://hdl.handle.net/10760/42360

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item