Хронологічно-тематичний аналіз динаміки захисту дисертацій з проблеми обдарованості дітей в галузі дошкільної, середньої та вищої освіти

Кропочева, Наталія Хронологічно-тематичний аналіз динаміки захисту дисертацій з проблеми обдарованості дітей в галузі дошкільної, середньої та вищої освіти., 2021 . In Обдаровані діти – скарб нації! : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м.Київ, Україна, 18–22 серпня 2021 року. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
Stattya_Konf_18-22.08.21.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (289kB) | Preview

English abstract

A bibliometric analysis of the information flow of dissertations, which reflects the study of the problem of talent in the field of preschool, secondary and higher education, defended during 1991-2021; the general dynamics of researched dissertations on thematic, chronological characteristics is considered The results of the quantitative analysis of the researched information resources in the institutions of higher pedagogical education of the Ministry of Education and Science of Ukraine are given.

Ukrainian abstract

Проведено бібліометричний аналіз інформаційного потоку дисертацій, в яких відображено дослідження проблеми обдарованості в галузі дошкільної, середньої та вищої освіти, захищених упродовж 1991–2021 рр.; розглянуто загальну динаміку досліджуваних дисертацій за тематичними, хронологічними характеристиками (за матеріалами бібліграфічного дослідження «Дисертації з питань освіти (1991–2021рр.)".

Item type: Conference paper
Keywords: dissertation; talent; institutions of higher pedagogical education; institutional repository; scientific library
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
G. Industry, profession and education. > GH. Education.
Depositing user: Наталія Кропочева
Date deposited: 04 Sep 2021 07:41
Last modified: 04 Sep 2021 07:41
URI: http://hdl.handle.net/10760/42412

References

1. Букшина, Т. Ф. Бібліометричний аналіз наукових публікацій з питань дошкільної освіти і виховання в загальнодержавній реферативній БД «Україніка наукова» (1998–2012 рр.) / Т.Ф. Букшина // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне фахове видання. – 2014. – Том 40, № 2. – С.135–150.

2. Глазунова, Л. В. Дисертаційні дослідження як індикатор розвитку бібліографічної науки в Україні на сучасному етапі / Л. В. Глазунова // Вісник ХДАК. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 86–99.

3. Годз, О.В. Аналіз відображення наукових досліджень з проблем освіти і виховання в початковій школі в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» / О.В. Годз // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне фахове видання. – 2014. – Том 41, № 3. – С.248–255.

4. Дем’янова, Л. Статистичний аналіз випуску авторефератів дисертацій за період 1991–2005 рр. / Лідія Дем’янова // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 4. – С.8–10.

5. Зайченко, Н.Я. Выявление приоритетных направлений развития науки путем анализа научных публикаций, прореферированных в УРЖ «Джерело» на протяжении 1999–2002 гг. / Н. Я. Зайченко // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития. – Вып. 2. – Киев, 2003. – С.49–59.

6. Коваленко, С. Від дистанційної освіти до «освіти у смартфоні»: цифрова освіта та роль освітянських бібліотек в її розвитку / С.Коваленко, Л.Пономаренко // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 8. – С.30–37. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_8_8. – Дата звернення: 02.08.2021.

7. Кропочева, Н.М. Відображення публікацій з питань загальної середньої освіти в реферативній БД «Україніка наукова» / Н.М. Кропочева // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне фахове видання. – 2014. – Том 44, № 6. – С.157–170. – Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_44_6_17. – Назва з екрана. – Дата звернення: 30.07.2021.

8. Литвинова Л.А. Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства (1994–2012) : дис. … канд. rаук із соц. Rомунікацій : 27.00.03 / Литвинова Лариса Анатоліївна ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 248 с.

9. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / Л.Й. Костенко, О.І. Жабін, Є.О. Копанєва (та ін.) ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – 173c.

10. Педагогічний словник [члени редакц. колегії І.А. Зязюн, Є.І. Коваленко, В.М. Мадзігон. Н.Г. Ничкало та ін., гол. ред. М.Д. Ярмаченко] / АПН України, Ін-т педагогіки. Київ, «Педаг.ічна думка, 2001. – 518 с.

11. Політова, О. Динаміка відображення документального потоку з вітчизняної історії у бібліографічному покажчику «Історія України» / О. Політова // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. – С.19–22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_1_13. – (Дата звернення: 01.08.2021).


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item