Η συμβολή των βιβλιοθηκών στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού έργου: εργαλεία, υπηρεσίες και διαδικασίες

Βαρδακώστα, Ιφιγένεια and Γκουνταβά, Ευφροσύνη and Σαλαμούρα, Αθανασία Η συμβολή των βιβλιοθηκών στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού έργου: εργαλεία, υπηρεσίες και διαδικασίες., 2021 . In 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών, 25-27 Οκτωβρίου 2021. (Unpublished) [Conference paper]

[img]
Preview
Text
Varda_Gound_Sala_27oPSAB.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (1MB) | Preview

English abstract

The purpose of the paper is to provide a detailed description of the academic research scene and scientific communication, in a more general sense, as it has been shaped nowadays, taking into account their constant growth. This growth is studied both in terms of the impact that technological developments and the Open Access movement have on scholarly research. In regards to that, the paper presents the tools, the services and the procedures of the libraries and/or other organizations which, when properly used within the academic space, can facilitate the researcher’s work. In this constantly evolving context of the scholarly production model, the highly active role and nature of the academic library is examined, playing a central role in the guidance and support of scholarly production. The paper also emphasizes the different kinds of collaborations with other organizations and units that could be developed by the academic library, especially within the academic institution, but also within the academic space in general, as well as activities that could be carried out. In addition, a reference is made to the necessary skills that the librarian is required to have, to support all the above as effectively as possible. Finally, suggestions are made for the adoption of good practices by libraries, in order to help enhance the improved pace of researchers in the use of the tools and services offered.

Greek abstract

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή του περιβάλλοντος της ακαδημαϊκής έρευνας και κατ’ επέκταση της επιστημονικής επικοινώνησης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχόμενη ανάπτυξη αυτών. Η ανάπτυξη αυτών μελετάται από την πλευρά των τεχνολογικών εξελίξεων και της επίδρασης που έχει στην έρευνα το κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης. Γίνεται μια επισκόπηση των εργαλείων, των υπηρεσιών και των διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί από βιβλιοθήκες ή άλλους οργανισμούς και τα οποία, με τη σωστή χρήση τους εντός του ακαδημαϊκού χώρου, μπορούν να διευκολύνουν το έργο του ερευνητή/τριας. Σε αυτό το συνεχώς εξελισσόμενο πλαίσιο του μοντέλου της ερευνητικής ακαδημαϊκής παραγωγής, εξετάζεται ο ιδιαίτερα ενεργός ρόλος και ο χαρακτήρας της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, παίζοντας κεντρικό ρόλο στην καθοδήγηση και την υποστήριξη της ερευνητικής παραγωγής. Αναφέρονται τα είδη των συνεργασιών που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από αυτήν με άλλους οργανισμούς και μονάδες, ιδιαίτερα εντός του ακαδημαϊκού ιδρύματος αλλά και εντός του ακαδημαϊκού χώρου γενικότερα, καθώς και δράσεις που θα μπορούσαν να διενεργηθούν. Επιπρόσθετα, γίνεται και μια αναφορά στις δεξιότητες που απαιτείται να έχει ο/η βιβλιοθηκονόμος για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική υποστήριξη όλων των παραπάνω. Τέλος, παρατίθενται προτάσεις υιοθέτησης καλών πρακτικών από τις βιβλιοθήκες, προκειμένου να συμβάλουν στην ενίσχυση της εγρήγορσης των ερευνητών/τριων στην αξιοποίηση των προσφερόμενων εργαλείων και υπηρεσιών.

Item type: Conference paper
Keywords: Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, επιστημονική επικοινώνηση, ακαδημαϊκό έργο, ακαδημαϊκή δημοσίευση, εργαλεία, υπηρεσίες δημοσίευσης, Academic Libraries, Scholarly Communication, Academic Work, Academic Publishing, Tools, Publishing Services
Subjects: B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
C. Users, literacy and reading.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
D. Libraries as physical collections.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
E. Publishing and legal issues.
F. Management.
H. Information sources, supports, channels.
I. Information treatment for information services
I. Information treatment for information services > IM. Open data
J. Technical services in libraries, archives, museum.
L. Information technology and library technology
Depositing user: Ιφιγένεια Βαρδακώστα
Date deposited: 02 Nov 2021 10:45
Last modified: 02 Nov 2021 10:45
URI: http://hdl.handle.net/10760/42529

References

Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2019 στην Ελλάδα. (2021). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Ζέρβας, Μ., & Αρτέμη, Π. (2019). Σχεδιασμός και ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Ερευνητικής Δραστηριότητας – Περίπτωση ιδρυματικού καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ρέθυμνο.

Σαλαμούρα, Α., & Φραντζή, Μ. (2020). Συμφωνίες του ΣΕΑΒ με όρους για δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης : παρακολούθηση και πρόοδος. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ανάκτηση από: http://hdl.handle.net/10889/14397

Τόγια, Α., Κοσέογλου, Ε., Ζαπουνίδου, Σ. (2018) Δημοσιεύσεις Ελλήνων ερευνητών και ιδρυματικά καταθετήρια: πόσο «ανοικτά» είναι; Στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 1-2 Νοεμβρίου, Λάρισα.

Χρυσομαλλίδης, Χ. (2017). Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία και Κρίση στην Ελλάδα. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Association of College & Research Libraries (2005). Scholarly Communication Toolkit: Scholarly Communication Overview. Ανακτήθηκε από: https://www.ala.org/news/news/pressreleases2005/march2005/acrlscholarlytoolkit

Association of College & Research Libraries (2020) What is Scholarly Communication? Ανακτήθηκε από: https://acrl.libguides.com/scholcomm/toolkit

Bahadoran Z, Mirmiran P, Kashfi K, Ghasemi A. Scientific Publishing in Biomedicine (2021). How to Choose a Journal?, International Journal of Endocrinology Metabolism, 19(1). doi: 10.5812/ijem.108417

Bagues, M., Sylos-Labini, M, & Zinovyeva, N. (2019). A walk on the wild side: ‘Predatory’ journals and information asymmetries in scientific evaluations, Research Policy, 48 (2), p. 462-477, https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.04.013.

Bhaskar, M. (2009) Scholarly communication: A journey from print to web Library Philosophy and Practice Ανάκτηση από http://unllib.unl.edu/LPP/mukherjee.pdf

Borgman, C. L. (2007). Scholarship in the Digital Age: Information, Infrastructure, and the Internet. The MIT Press.

Borrego, Á., Ardanuy, J., & Urbano, C. (2018). Librarians as Research Partners: Their Contribution to the Scholarly Endeavour Beyond Library and Information Science. The Journal of Academic Librarianship , 5 (44), p. 663-670.

Boudry C, Durand-Barthez, M. (2020). Use of author identifier services (ORCID, ResearcherID) and academic social networks (Academia.edu, ResearchGate) by the researchers of the University of Caen Normandy (France): A case study. PLoS ONE

15(9). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238583

Brantley, S., Todd A. Bruns & Kirstin I. Duffin (2017) Librarians in transition: Scholarly communication support as a developing core competency, Journal of Electronic Resources Librarianship, 29(3), p. 137-150, DOI: 10.1080/1941126X.2017.134071

Bresnahan, M. M., & Johnson, A. M. (2013). Assessing scholarly communication and research data training needs. Reference Services Review (41), p. 413-433.

Calver, M. (2021). Visibility of published papers: a collaboration between authors and publishers. Pacific Conservation Biology (27), p. 101-103. https://doi.org/10.1071/PCv27n2_ED

Cox, A. M., Kennan, M., Lyon, L., Pinfield, S., & Sbaffi, L. (2019). Maturing research data services and the transformation of academic libraries. Journal of Documentation (75).

Cross, W., Oleen, J. & Perry, Α. (2017). Jump Start Your Scholarly Communication Initiatives: Lessons Learned From Redesigning the Scholarly Communications Roadshow for a New Generation of Librarians. Στο: At the Helm: Leading Transformation, the Proceedings of the ACRL 2017 Conference. 361-371. Chicago: Association of College and Research Libraries, a division of the American Library Association

Dawson, D. (2014). The Scholarly Communications Needs of Faculty: An Evidence-Based Foundation for the Development of Library Services. Evidence Based Library and Information Practice, 9(4), p. 4–28.

Duval-Couetil, N., Ladisch, M., & Yi, S. (2020). Addressing academic researcher priorities through science and technology entrepreneurship education. The Journal of Technology Transfer (46), p. 288-318.

Else, H. (2021). China’s clampdown on on fake-paper factories picks up speed. Nature, 598, p.19-20

Evans, J. S. (2015). How to Be a Researcher: A strategic guide for academic success (2η εκδ.). Routledge.

Fecher, B., & Hebing, M. (2021). How do researchers approach societal impact? PLOS One(16). doi:10.1371/journal.pone.0254006

Fanelli, D., Costas, R. & Ioannidis, J.P.A. (2017). Proceedings of the National Academy of Sciences, 114 (14) 3714-3719; DOI: 10.1073/pnas.1618569114

García-Peñalvo, F. J. (2017). Managing the digital identity as researchers, Journal of Information Technology Research, 12(3), pp. vi-viii

Ginsparg, P. (2021). Lessons from arXiv’s 30 years of information sharing. Nature Reviews Physics (3), pp. 602-603.

Huang-Saad, A., Duval-Couetil, N., & Park, J. (2018). Technology and talent: capturing the role of universities in regional entrepreneurial ecosystems. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy , 12 (2), pp. 92-116.

Jamali, H.R. (2017).Copyright compliance and infringement in ResearchGate full-text journal articles. Scientometrics 112, pp.241–254. https://doi.org/10.1007/s11192-017-2291-4

Johnson, R., Watkinson, A. & Mabe, M. (2018). The STM Report, STM Reoprt

Juty, N. S.M. Wimalaratne, S. Soiland-Reyes, J. Kunze, C.A. Goble & T. Clark. (2020). Unique, persistent, resolvable: Identifiers as the foundation of FAIR. Data Intelligence 2 p. 30–39. doi: 10.1162/dint_a_00025

Kim, J. (2018). Evaluating author name disambiguation for digital libraries: a case of DBLP. Scientometrics. doi:10.1007/s11192-018-2824-5

Klain-Gabbay, L., & Shoham, S. (2016). Scholarly communication and academic librarians. Library & Information Science Research, 38(2), σσ. 170-179. doi:10.1016/j.lisr.2016.04.004

Konkiel, S., & Scherer, D. (2013). New opportunities for repositories in the age of altmetrics. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology (39), pp. 22-26.

Kovanis, M., Trinquart, L., Ravaud, P. et al. (2017). Evaluating alternative systems of peer review: a large-scale agent-based modelling approach to scientific publication. Scientometrics 113, 651–671 https://doi.org/10.1007/s11192-017-2375-1

Kyvik, S. (2012). The academic researcher role: enhancing expectations and improved performance. Higher Education (65), pp. 525-538.

Maddi, A., Lardreau, E. & Sapinho, D. (2021). Open access in Europe: a national and regional comparison. Scientometrics 126, pp.3131–3152 https://doi.org/10.1007/s11192-021-03887-1

Martín-Martín, A., Costas, R. Thed van Leeuwen, Emilio Delgado López-Cózar, (2018). Evidence of open access of scientific publications in Google Scholar: A large-scale analysis, Journal of Infometrics, 12 (3) https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.06.012.

McCaffrey, C., Meyer, T., Riera Quintero, C., Swiatek, C., Marcerou-Ramel, N., Gillén, C., . . . Egerton, F. (2020). Open Science Skills Visualisation - Visualisation des compétences en science ouverte. doi:10.5281/zenodo.4727592

Narayan, B., & Luca, E. (2017). Issues and challenges in researchers’ adoption of open access and institutional repositories: a contextual study of a university repository. Information Research, 22.

Ανακτήθηκε από http://informationr.net/ir/22-4/rails/rails1608.html

Ojala, M., Reynolds, P. & Kay G. Johnson, K.G. (2020) Predatory Journal Challenges and Responses, The Serials Librarian, 78(1-4), pp. 98-103, DOI: 10.1080/0361526X.2020.1722894

Pandey, S. (2017). Author and Research Identifiers: An overview. Library Waves, 3(2), pp. 101–107. Ανάκτηση από: https://www.librarywaves.com/index.php/lw/article/view/56

Papadopoulou, E., Manola, N., Tsakonas, G., & Salamoura, A. (2021). Open Science and Scholarly Communication in Greece: Amplifying understanding and building capacity through synergies. Open Science Fair. Ανάκτηση Οκτώβριος 14, 2021, από https://www.opensciencefair.eu/2021/lightning-talks/open-science-and-scholarly-communication-in-greece-amplifying-understanding-and-building-capacity-through-synergies

Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P., & Neylon, C. (2010). Αltmetrics: a manifesto. Ανάκτηση από: http://altmetrics.org/manifesto/

Rabkina, A. (2019). Open Peer Review: Features, Benefits and Considerations for Scholarly Communication, σ.85 Στο: Schaefer, S. A. Perspectives on Scholarly Communication: Volume One. University Libraries. file:///C:/Users/frosso/AppData/Local/Temp/Perspectives_on_Scholarly_Communication.pdf

Raitskaya, L., & Tikhonova, E. (2020). Pressure to Publish Internationally: Scholarly Writing Coming to the Fore. Journal of Language and Education (6).

Ramasamy A. (2021). Is Peer Review a Hindrance to Good Science or a Gatekeeper Against Bad Science? Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 79(4), pp.745-747. doi: 10.1016/j.joms.2020.11.033.

Rice, R. (2019). Supporting Research Data Management and Open Science in Academic Libraries: a Data Librarian’s View. Communications of the Association of Austrian Librarians, 72(2), pp.263–273. https://doi.org/10.31263/voebm.v72i2.3303

Roemer, R. C. & Borchardt R. (2015). New grads, meet new metrics. Library with the Lead Pipe Ανακτήθηκε από: www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2015/new-grads-meet-new-metrics-why-early-career-librarians-should-care-about-altmetrics-research-impact/

Ross-Hellauer T. (2017). What is open peer review? A systematic review Version 2. F1000Res. 6 (588). doi: 10.12688/f1000research.11369.2

Schiermeier, Q. (2018). Data management made simple. Nature, (555). doi:10.1038/d41586-018-03071-1

Shehata, A., Ellis, D., & Foster, A. (2015). Scholarly communication trends in the digital age: Informal scholarly publishing and dissemination, a grounded theory approach. The Electronic Library, 33(6), pp. 1150-1162. doi:10.1108/EL-09-2014-0160

Spier, R. (2002). The history of the peer-review process. Trends in Biotechnology , 20 (8), pp. 357-358.

Tattersall, A. (2017). Supporting the research feedback loop: Why and how library and information professionals should engage with altmetrics to support research. Performance Measurement and Metrics (18), pp. 28-37.

Tenopir, C., Sandusky, R. J., Allard, S., & Birch, B. (2014). Research data management services in academic research libraries andperceptions of librarians. Library & Information Science Research (36), pp. 84-90.

Thorin, S. E. (2003). Global Changes in Scholarly Communication. Libraries' and Librarians' Publications (17). Ανάκτηση από: https://www.arl.org/resources/global-changes-in-scholarly-communication/

US Office of Management & Budget (2018) Ανακτήθηκε από: https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/circulars/A110/2cfr215-0.pdf (OMB Circular 110)

Widen, G. (2010). New modes of scholarly communication: implications of Web 2.0

in the context of research dissemination In Dewey, Barbara I.(Ed.),Transforming Research Libraries for the Global Knowledge Society, Chandos Publishing, p.133-146

White, E. & King L. (2020). Conceptual framework for scholarly communication guidance by the academic library: The case of Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Journal of Librarianship and Information Science. 52 (4), pp.1137-1151. doi:10.1177/0961000620907966

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., & Mons, B. (2019). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data (3).

Woods, N. D., Teplitzky, S., & Vandegrift, M. (2021). Keeping Up With... Open Science. (Association of College & Research Libraries) Ανάκτηση από: https://www.ala.org/acrl/publications/keeping_up_with/open_science

Wright, M., & Phan, P. (2018). The commercialization of science: From determinants to impact. Academy of Management Perspectives , 32 (1), pp. 1-3.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item