Rozvoj otevřených archivů elektronických tisků a alternativních bibliografických služeb v oboru informační věda

Bratková, Eva Rozvoj otevřených archivů elektronických tisků a alternativních bibliografických služeb v oboru informační věda. Národní knihovna : knihovnická revue, 2004, vol. 14 (20, n. 4, pp. 254-269. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
aetis.pdf

Download (570kB) | Preview

English abstract

The development of open eprint archives and alternative bibliographical services in information science area. The development of open eprint archives and alternative bibliographic services in information science area. New types of information resources and information services entered in information science area after 2001. So-called eprint archives and modern information services which are the alternative to known traditional commercial bibliographic services in information science area (LISA, ISTA, LLIS et al.), came into existence and successful development. The author describes, compares and evaluates main features of three international eprint archives, i.e. French @rchiveSIC, American DLIST archive and European E-LIS archive. The open archives principles, communication between archives and related information services on protocol of metadata harvesting OAI-PMH basis, and software are characterized. Special attention is devoted to types of archived documents, metadata specifications, used classification schemes, and services provided to authors of eprints ant to end-users too. The fourth part characterizes the interesting information service in information science DoIS which came into existence in 1999. The model of the system, creation of database of common metadata, and provided services are described in details. The perspective of development of this information service is outlined. The record of an article from Czech journal in ReDIF format serves as a challenge to contingent cooperation of first-rate documents publishers in the Czech Republic with the DoIS system.

Czech abstract

Do oblasti informační vědy vstoupily po roce 2001 zcela nové typy informačních zdrojů a informačních služeb. Vznikly a úspěšně se rozvíjejí tzv. archivy elektronických tisků a také novodobé informační služby, které jsou alternativou známých tradičních komerčních bibliografických služeb v oboru informační vědy (LISA, ISTA, LLIS aj.). Autorka popisuje, porovnává a vyhodnocuje hlavní rysy tří mezinárodních archivů elektronických tisků, tj. francouzského archivu @rchiveSIC, amerického archivu DLIST a evropského archivu E-LIS. Charakterizovány jsou principy otevřených archivů, komunikace mezi archivy a návaznými informačními službami na základě protokolu pro sklizeň metadat OAI-PMH i programové zabezpečení. Zvláštní pozornost je věnována typům ukládaných dokumentů, specifikacím metadat, užívaným třídicím schématům a službám poskytovaným autorům elektronických tisků i koncovým uživatelům. Čtvrtá část charakterizuje zajímavou informační službu v informační vědě DoIS, která vznikla již v roce 1999. Blíže je popsán model systému, tvorba báze společných metadat a poskytované služby. Nastíněna je perspektiva rozvoje této služby. Příklad záznamu článku z českého časopisu ve formátu ReDIF slouží jako výzva k případné spolupráci vydavatelů kvalitních dokumentů v ČR se systémem DoIS.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: eprint archives, open archives, electronic publishing, information services, information science, @rchiveSIC (Archive en Sciences de l'Information et de la Communication), DLIST (Digital Library of Information Science and Technology), E-LIS (Eprints in Library and Information Science), DoIS (Documents in Information Science), archivy elektronických tisků, otevřené archivy, elektronické publikování, informační služby, informační věda, @rchiveSIC (Archive en Sciences de l’Information et de la Communication), DLIST (Digital Library of Information Science and Technology), E-LIS (Eprints in Library and Information Science), DoIS (Documents in Information Science)
Subjects: H. Information sources, supports, channels.
I. Information treatment for information services
E. Publishing and legal issues.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 05 Apr 2005
Last modified: 02 Oct 2014 11:57
URI: http://hdl.handle.net/10760/4415

References

BARRUECO CRUZ, J.M.; KLINK. M.J.R.; KRICHEL, T. 2003a. Personal Data in a large digital library. In Proceedings Fourth European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Lisbon (Portugal). 2003. Preprint dostupný také z E-LIS: <http://eprints.rclis.org/archive/00000435/01/phoenix.a4.pdf>

BARRUECO CRUZ, J.M.; SUBIRATS COLL, I. 2003b. CRLIS : towards a digital library for Information Science. In Proceedings Libraries in Digital Age (LIDA), Dubrovnik and Mljet (Croatia). 2003-11-27. Preprint dostupný také z E-LIS: <http://eprints.rclis.org/archive/00000352/01/LIDA.pdf>. PPT prezentace dostupná také z: <http://eprints.rclis.org/archive/00000352/02/subirats.ppt>

BARRUECO CRUZ, J.M.; SUBIRATS COLL, I. 2003c. Documents in Information Science : A free space for our profession on the Internet. Serials : The journal for the serials community. 2003, vol. 16, issue 2, s. 211-214. ISSN 0953-0460. Dostupný také z WWW: <http://www.sparcinfo.blogspot.com/cruz.doc>

BRATKOVÁ, E. 2000. Elektronické archívy vědecké literatury a jejich integrace. In INFOS 2000 : zborník z 30. medzinárodného informatického sympózia , ktoré sa konalo v dňoch 3.-6. apríla 2000 v Starej Lesnej. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2000, s. 187-200. Dostupný také z WWW: <http://www.aib.sk/infos/infos2000/19.htm>. ISBN 80-81565-80-5.

BRATKOVÁ, E. 2002. Elektronické disertace a projekty a systémy jejich zpřístupňování. Národní knihovna [online]. 2002, roč. 13, č. 4, s. 268-287 [2004-01-15]. Dostupný z WWW: <http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0204/0204268.html>. ISSN 1214-0678.

CARPENTER, L. 2001. OAI for Beginners - The Open Archives Forum online tutorial [online]. [S.l.] : Open Archives Forum, c2001- , last modif. 2003-10-14 [cit. 2004-01-15]. Dostupný z WWW: <http://www.oaforum.org/tutorial/>

COLEMAN, A.; BRACKE, P. 2003a. DLIST : Building An International Scholarly Communication Consortium for Library and Information Science [online]. 2003 [cit. 2004-01-15]. Dostupný z WWW: <http://dlist.sir.arizona.edu/pubs/6.htm>

COLEMAN, A.; MALONE, Ch.; BRACKE, P. 2003b. DLIST : Digital Library of Information Science & Information Science [online prezentace]. 2003-03-18 [cit. 2004-01-15]. 19 snímků. Dostupný z WWW: <http://www.sir.arizona.edu/faculty/coleman/ualibrary.ppt>

COLEMAN, A; MALONE, Ch.; BRACKE, P. 2003c. DLISTConnection : Information and Technology Literacy Service for NSDL [online]. 21 October 2003 [cit. 2004-01-15]. Dostupný z DLIST: <http://dlist.sir.arizona.edu/archive/00000271/01/dlistconnection.pdf>

De ROBBIO, A. 2003. E-LIS: un Open Archive in Library and Information Science. Bibliotime : Rivista elettronica per le biblioteche [online]. Marzo 2003, anno 6, no. 1 [cit- 2004-01-15]. Dostupný z WWW: <http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/num-vi-1/derobbio.htm>. ISSN 1128-3564. Dostupný také z E-LIS: <http://eprints.rclis.org/archive/00000201/01/E-LIS-bibtime.pdf>

Eprints.org. 2002. Eprints.org. Self-Archivig FAQ [online]. Southampton : University of Southampton, c2002 [cit. 2004-01-15]. Dostupný z WWW. <http://www.eprints.org/self-faq/>

GALLEZOT, G. 2003. ArchiveSIC, Archive Ouverte en Sciences de l’Information et de la Communication : rôle, fonctionnement et usage [online]. 18 September 2003 [cit. 2004-01-15]. Publikováno v příručce Guide pratique : Les publications électroniques (Archimag, 2003). Dostupný z @rchive SIC: <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/06/00/sic_00000600_01/sic_00000600.pdf>

GALLEZOT, G.; CHARTRON, G.; NOYER, J.-M. 2002. Une archive ouverte des publications en InfoCom [online]. 17 May 2002 [cit. 2004-01-15]. Preprint z kolokvia „Place et enjeux des revues pour la recherche en infoCom (SFSIC)“, 25 March 2002. Dostupný z @rchive SIC: <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/00/29/sic_00000029_00/sic_00000025.pdf>

HARNAD, S. 2001. The self-archiving initiative : Freeing the refereed research literature online. Nature : Web Debates [online]. 26 April 2001, no. 410, s. 1024-25 [cit. 2004-01-15]. Dostupný z WWW: <http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/harnad.html>. Dostupný také z CogPrints: <http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/archive/00001642/01/nature4.htm>

HAWKINS, D.T.; LARSON, S.E.; CATON, B.Q. 2003. Information Science Abstracts : Tracking the Literature of Information Science. Part 2, A New Taxonomy for Information Science. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2003, vol. 54, no. 8, s. 771-781. Dostupný z také Wiley InterScience: <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home>

KRICHEL, T. 1997a. Guildford Protocol [online]. [1997] [cit. 2004-01-15]. Dostupný z WWW: <ftp://netec.mcc.ac.uk/pub/NetEc/RePEc/all/root/docu/guilp.html>

KRICHEL, T. aj. 1997b. ReDIF [online]. Version 1. [1997] [cit. 2004-01-15]. Dostupný z WWW: <ftp://netec.mcc.ac.uk/pub/NetEc/RePEc/all/root/docu/redif_1.html>

LAGOZE, C. aj. 2003. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Protocol Version 2.0 of 2002-06-14, Document version 2003/02/21T00:00:00Z. 2003 [cit. 2004-01-15]. Dostupný z WWW: <http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item