Avrupa Birliği ve Kütüphaneler

Holt, İlkay Avrupa Birliği ve Kütüphaneler., 2003 MS thesis, Istanbul University (Turkey). [Thesis]

[img]
Preview
PDF
ABveKutuphaneler1.pdf

Download (643kB) | Preview

English abstract

This paper addresses the following topics related to Turkish - European Union (EU) librarianship; the political background of relations between Turkey and the EU, work related to the information society within the EU and its influence on library and information services, development plans, policies, and projects in culture, education and science on the above mentioned fields in the EU, work related to the information society within Turkey, the main developments in library and information services, development plans and science policies, and projects which will enhance the adaptability of Turkey in its accession period to the EU. Policy initiatives issued by the European Union provide useful insights into the ways in which improvements in Turkish libraries may be realized. Although some efforts have been made to enhance the status of libraries according to development plans as well as cultural and science policies, these initiatives still fall short of those enjoyed by many libraries in the European Union.

Turkish abstract

Tez kapsamında; Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, Avrupa’da enformasyon toplumu çalışmaları ve bu çalışmaların kütüphane ve enformasyon hizmetlerine yansıması, Avrupa Birliği’nde kütüphane ve enformasyon hizmetleri ile ilgili olarak politika, program ve projeler, Türkiye’de enformasyon toplumu çalışmaları, kütüphane ve enformasyon hizmetleri alanında başlıca gelişmeler, kalkınma planları ve bilim politikaları, ülkemizde Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde kütüphane ve enformasyon hizmetleri alanında uyumu kolaylaştıracak projeler ele alınmıştır. Avrupa Birliği’nde kütüphane ve enformasyon alanındaki gelişmelerin Birlik düzeyinde politikalarla yönlendirildiği görülmektedir. Türkiye’de bugüne kadar kalkınma, kültür ve bilim politikalarında kütüphane ve enformasyon merkezlerine ilişkin durum tespiti yapılması veya kimi uygulamalar olmasına rağmen, bu çalışmalar Avrupa’da kütüphane ve enformasyon merkezlerinin bulunduğu düzeyi yakalamaya yetmemiştir.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: Avrupa Birliği, enformasyon toplumu, çerçeve programlar, ulusal enformasyon politikası, TUENA, PULMAN-XT: European Union, information society, framework programme, national information policy
Subjects: L. Information technology and library technology
B. Information use and sociology of information > BD. Information society.
B. Information use and sociology of information > BF. Information policy
F. Management. > FG. Local government.
Depositing user: Ilkay Holt
Date deposited: 20 Sep 2004
Last modified: 02 Oct 2014 11:59
URI: http://hdl.handle.net/10760/5451

References

AB Genel Sekreterliği, [Çevrimiçi] www.absg.gov.tr/ab_kurumlar.htm, 17 Eylül 2002.

About EBLIDA, [Çevrimiçi] www.eblida.org/about.htm, 20 Ocak 2002.

About Information Society Promotion Office, [Çevrimiçi] http://europa.eu.int/ISPO/basics/i_history.html, 28 Ocak 2002.

Akdevelioğlu, Atay v.d.,Türk dış politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne olgular, belgeler, yorumlar (Cilt I. 1919-1980), 3. bs., İletişim yayınları, 2001.

Alkan, Nazlı, “Üniversite kütüphaneleri ve ulusal bilgi politikası”, Türk Kütüphaneciliği, 11:3, 1997.

ARTISTE, [Çevrimiçi] http://www.artisteweb.org/index2.html, 17 Aralık 2002.

Aslan, Selma, “Avrupa Birliği ve kütüphaneler”, Kütüphane Haftası (26 Mart-1 Nisan 2001). [Çevrimiçi] http://www.britishcouncil.org.tr/turkish/infoexch/avrb.htm, 28 Haziran 2001.

Aslan, Selma, “Bilgi toplumu ve kütüphaneler”, Bildiriler: Türk Kütüphaneciler Derneği 40. yıl kütüphanecilik kurultayı (30 Kasım-1 Aralık 1989-Ankara) ,haz. Doğan Atılgan; Fahrettin Özdemirci, TKD, Ankara, 1990.

Aslan, Selma, “Panel: 2000’li yıllarda bilgi hizmetleri”, Küreselleşme –Avrupa Birliği ve bilgi hizmetleri; 36. Kütüphane Haftasi bildirileri, TKD, Ankara, 2000.

Aslan, Selma, “Ulusal bilgi politikası sorunsalına pragmatik bir yaklaşım”, Türk Kütüphaneciliği, 11:3, 1997.

Atılgan, Doğan. “Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’de bilgi hizmetleri”, Türk Kütüphaneciliği, 16:2, 2002,

Avrupa Birliği program ve ajanslarına aday ülke statüsüyle Türkiye’nin katılımı, İstanbul, İKV, 2001.

Avrupa Birliği yolunda bilgi toplumu ve e-Türkiye, İstanbul, TÜSİAD, 2001.

Avrupa Birliği’ne aday ülkeler kıyaslama raporu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara, 2002.

Avrupa Topluluğu ve Türkiye, 2. bs., [Ankara], T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 1993.

Baysal, Jale, “Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Kütüphaneciliği’nin gelişmesi”, Cumhuriyet’in 50. yılına armağan, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1973.

Bozkurt, Veysel, Enformasyon toplumu ve Türkiye, İstanbul, Sistem Yayıncılık, 2000.

BRAVA, [Çevrimiçi] http://www.cultivate-int.org/issue2/brava/, 16 Aralık 2002.

Brite-Euram, [Çevrimiçi] http://www.cordis.lu/brite-euram/home.html, 15 Kasım 2002.

Bulaç, Ali, Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul, Eylül Yayınları, 2001.

Canbolat, İbrahim S., uluslarüstü siyasal sistem: Avrupa Topluluğu-AB örneği, Bursa, Ezgi Kitabevi, 1994.

Carbo, Toni, “Information policy and US National Information Infrastructure”, Information policy in the electronic age, ed. Maureen Grieves, London, Bowker Sour, 1998.

CELIP, [Çevrimiçi] http://www.eblida.org/celip/projects/proj.htm, 20 Ocak 2002.

Collins concise dictionary, 3rd ed., Wrotham, England, Harper Collins Publishers, 1995.

Cost, [Çevrimiçi] http://cost.cordis.lu/src/home.cfm, 16 Şubat 2003.

Covax, [Çevrimiçi] http://www.covax.org/primera.htm, 17 Aralık 2002.

Culture 2000, [Çevrimiçi] http://europa.eu.int/comm/culture/eac/c2000condition_en.html, 21 Ekim 2002.

Çapar, Bengü, “Bilgi çağında Türkiye’nin bilgi erişim sorunları”, Kütüphane-enformasyon-arşiv alanında yeni teknolojiler ve TÜRKMARC sempozyumu bildiri metinleri: 1-4 Ekim 1991, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, haz. Hasan S. Keseroğlu, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1991.

Çapar, Bengü, “Bilgi politikası”, IFLA 1995’e doğru Türk kütüphaneciliği sempozyumu ve I. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Konferansı Bildirileri, Ankara, TKD, 1997.

Çapar, Bengü, “Türkiye’de bilgi politikası ve kullanıcılar”, Kültür politikaları ve…: 34. Kütüphane Haftası bildirileri (30 Mart-5 Nisan 1998, Ankara), Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1998.

Çelenkoğlu, Ersin,“Avrupa Birliği ve Türkiye”, Türk Kütüphaneciliği, 14:1, 2000.

Davenport, Thomas H., İş dünyasında bilgi yönetimi, Laurance Prusak, İstanbul, Rota yayınları, 1998.

DELOS Network of Excellence on Digital Libraries, [Çevrimiçi] http://delos-noe.iei.pi.cnr.it/, 16 Aralık 2002.

DIGICULT, [Çevrimiçi] http://www.cordis.lu/ist/ka3/digicult/home.html, 18 Aralık 2002.

EBLIDA Constitution, [Çevrimiçi] www.eblida.org/eblida/constitution.htm, 20 Ocak 2002.

EBLIDA Projects, [Çevrimiçi] http://www.eblida.org/projects/projects.htm, 21 Ocak 2002.

EBLIDA Strategy for the Future, [Çevrimiçi] Elektronik adres: www.eblida.org, 21 Ocak 2002.

EBLIDA Strategy for the Future, [Çevrimiçi] www.eblida.org, 5 Mart 2003.

EBLIDA Strategy for the Future-Outline Plan, November 2000, [Çevrimiçi] www.eblida.org, 20 Ocak 2002.

ECHO – European CHronicles On-line, [Çevrimiçi] http://www.cultivate-int.org/issue1/echo/, 17 Aralık 2002.

Eğitim işbirliğinde Avrupa boyutu Socrates ve Türkiye, Ankara, 26 Mart 2000. (AEGEE-Avrupa Öğrencileri Forumu İstanbul ve Ankara üyeleri tarafından hazırlanmıştır.)

ERA oluşturulmasının ardındaki temel etkenler, [Çevrimiçi] http://www.fp6.org.tr/tr/0_sayfa_ortakSayfa.asp?hangiSayfaID=6, 15 Şubat 2003.

Erkan, Hüsnü, Bilgi toplumu ve ekonomik gelişme, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1998.

ESPRIT, [Çevrimiçi] http://www.cordis.lu/esprit/home.html, 15 Kasım 2002.

eTürkiye, [Çevrimiçi] www.e-Türkiye.gov.tr, 25 Mart 2002.

EUREKA, [Çevrimiçi]

http://www.eureka.be/ifs/files/ifs/jsp-bin/eureka/ifs/jsps/publicHome.jsp, 16 Kasım 2002.

Gülle, Tayfun, “Türk Bilim Politikası ve ulusal enformasyon sistemi: gelişmekte olan ülkeler açısından sosyolojik bir yaklaşım”, Kütüphane-enformasyon-arşiv alanında yeni teknolojiler ve TÜRKMARC sempozyumu bildiri metinleri: 1-4 Ekim 1991, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, haz. Hasan S. Keseroğlu. İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1991.

Harrod’s librarians’ glossary, complied by Ray Prytherch, 8th ed., Hants, England, Gower, 1995.

Headrick, Daniel R., Enformasyon çağı: akıl ve devrim çağında bilgi teknolojileri 1700-1850, çev. Zülal Kılıç, İstanbul, Kitap yayınevi, 2002.

IDA,[Çevrimiçi] http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=home, 15 Kasım 2002

Iljon, Ariane, “The International perspective-the European Union experience in the Library co-operation”, The Journal of Academic Librarianship, vol.24;2, 1998.

Information Society Promotion Office, [Çevrimiçi] http://europa.eu.int/ISPO/basics , 28 Ocak 2002.

Internet Action Plan, [Çevrimiçi] http://www.cordis.lu/ist/ka3/iap.html, 12 Kasım 2002.

Johnson, Rosalind, “The EU’s Telematics for Libraries programme: an assessment”, Information Services & Use, No: 20, 2000.

Kalkınma planı ikinci beş yıl (1968-1972) özet, Ankara, Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Genel Müdürlüğü, [1967].

Karluk, Rıdvan, AB ve Türkiye, İstanbul, İMKB, 1996.

Keenan, Stella; Johnston, Colin, Concise dictionary of library and information science, London, Bowker Saur, 2000.

Keseroğlu, Hasan S., Halk kütüphanesi politikası ve Türkiye Cumhuriyeti’nde durum, İstanbul, TKD İstanbul Şubesi, 1989.

Leonardo da Vinci, [Çevrimiçi] http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html, 20 Ekim 2002.

MACS, [Çevrimiçi] http://infolab.kub.nl/prj/macs/, 16 Aralık 2002.

Merola, Giovanna, “Overview of the Telematics for Libraries Programme: key issues and achieevements”, Consolidating the European Libraries Space Conference Proceedings. 17th – 19th November 1999 Luxemburg, [Çevrimiçi] www.cordis.lu/libraries/events/fp4ce/speech/merola.html, 25 Ocak 2002.

Mizzi, Robert, “The European Union, libraries, and the Internet”, Current Studies in Librarianship, spring/fall, 1997.

Mohamed, Oli, “National policy for library and information services”, International Library Review, 21, 1989.

Moore, Nick, “Enformasyon politikalarına küresel bakış”, Türk Kütüphaneciliği, 14: 60, 2000.

The Oeiras Manifesto The Pulman Agenda for e-Europe, www.pulmanweb.org, 31 Mart 2003.

Pak, Namık Kemal, Yeni milenyumda bilim-teknoloji politikaları: stratejik yaklaşım, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2001.

PROMISE, [Çevrimiçi] http://www.stakes.fi/promise/index.html, 15 Kasım 2002.

PULMAN, [Çevrimiçi] http://www.pulmanweb.org/about/about.htm, 22 Ocak 2002.

Pulman-XT Projesi ve Türkiye, [Çevrimiçi] www.kutuphaneci.org.tr, 31 Mart 2003.

Pulman-XT Türkiye Ulusal Toplantısı sonuç bildirgesi, Türk Kütüphaneciliği, 16:4, 2002.

Püskülloğlu, Ali, Türkçe Sözlük, İstanbul, YKY, 1995.

Renardus - The Academic Subject Gateway Service in Europe, [Çevrimiçi] http://renardus.sub.uni-goettingen.de/, 19 Ekim 2002.

Sağlamtunç, Tülin, Çağdaş kütüphanecilik ve düşünce özgürlüğü üzerine…, İstanbul, Yapı Tasarım Üretim, 1994.

Sandıklı, Atilla, Türkiye’nin dış politikasında Avrupa Birliği ve alternatifleri, Harp Akademileri Yayınları, İstanbul, 2001.

SCHEMAS (Forum for Metadata Schema Implementers), [Çevrimiçi] http://www.schemas-forum.org/, 18 Ekim 2002.

Socrates, [Çevrimiçi]http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html, 20 Ekim 2002.

Soysal, Özer, “Cumhuriyet ve kütüphaneciliğimiz 1923’ten 1963’e”, Kütüphanecilik Dergisi: belge bilgi kütüphane araştırmaları, No:1, 1987.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Birinci beş yıllık kalkınma planı: 1963-1967, Ankara, DPT, 1964.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Üçüncü beş yıllık kalkınma planı: 1973-1977, Ankara, DPT, 1973.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Dördüncü beş yıllık kalkınma planı: 1979-1983, Ankara, DPT, 1979.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Beşinci beş yıllık kalkınma planı: 1985-1989, Ankara, DPT, 1985.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Altıncı beş yıllık kalkınma planı 1990-1994, Ankara, DPT, 1989.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Yedinci beş yıllık kalkınma planı 1996-2000, Ankara, DPT, 1995.

Tonta, Yaşar, “Türkiye’de bilgi hizmetleri ve Internet: temel sorunlar ve politika geliştirme”, Türk Kütüphaneciliği, 11:3, 1997.

Tonta, Yaşar, “Ulusal bilgi ağları ve ULAKBİM”, 33. Kütüphane haftası bildirileri, haz. Bülent Yılmaz, Ankara, TKD, 1997.

Toplu, Mehmet, “Türkiye’de ulusal enformasyon ve bilim politikaları alanındaki yaklaşımlar”, Türk Kütüphaneciliği, 13:4, 1999.

Tuena, [Çevrimiçi]http://www.tuena.tubitak.gov.tr, 28 Şubat 2003.

Türk Bilim Politikası 1983-2003, Ankara, T.C. Devlet Bakanlığı, 1993.

Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde gelişmeler ve gelecek (Sempozyum 3-4 Mayıs 2001 Eskişehir), İstanbul, Türkiye-Avrupa Vakfı, 2001.

Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programı’na katılımı, [Çevrimiçi] http://www.fp6.org.tr/tr/0_sayfa_ortakSayfa.asp?hangiSayfaID=20, 2 Mart 2003.

Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikası: 1997-2003, Ankara, Tübitak, 1997.

Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikası: 25 Ağustos 1997 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurul Raporu, Ankara, TÜBITAK, 1997.

Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikası ve Tübitak’ın Misyonu, Ankara, Türbitak, 1997.

Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı sonuç raporu: Tuena.Türkiye Enformasyon Altyapısı Proje Ofisi. Ekim, 1999, [Çevrimiçi] http://www.tuena.tubitak.gov.tr, 28 Şubat 2003.

Ulakbim:Türdok,[Çevrimiçi] http://www.ulakbim.gov.tr/hakkimizda/tarihce/turdok.html, 6 Mart 2003.

Uzun vadeli strateji ve sekizinci beş yıllık kalkınma planı 2001-2005, [Çevrimiçi] http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8.pdf, 25 Ocak 2003.

What is FP6, [Çevrimiçi] http://www.cordis.lu/fp6/whatisfp6.htm, 2 Mart 2003.

What is FP6: activity areas, [Çevrimiçi] http://www.cordis.lu/fp6/activities.htm, 2 Mart 2003.

What is FP6: activity areas:IST, [Çevrimiçi]http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm, 2 Mart 2003.

Yılmaz, Bülent, “Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye’de halk kütüphaneleri: niceliksel bir karşılaştırma”, Türk Kütüphaneciliği, 15:4, 2001

Yılmaz, Bülent, Avrupa Birliği sürecinde PULMAN projesi ve Türk halk kütüphaneleri oluşum raporu-I, [Mayıs], 2002.

Yontar, Aysel, “Bilgi çağı ve Türkiye’deki bilgi hizmetlerinin planlanması: kavramsal bir yaklaşım”, Jale Baysal’a armağan, haz. Hasan S. Keseroğlu, İstanbul, Yapı Tasarım Üretim; İst. Ünv. Ed. Fak. Kütüphanecilik Bölümü, 1993.

Youth for Europe, [Çevrimiçi] http://www.youthforeurope.org/, 20 Ekim 2002


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item