Časopisi Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda

Sorokin, Branka Časopisi Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 2004, vol. 47, n. 1-2, pp. 43-60. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
VBH_1-2_2004_Sorokin.pdf

Download (190kB) | Preview

English abstract

Although the importance of periodical publications has been widely acknowledged in the social studies, Croatian periodicals have not been systematically studied. There is no complete historical overview or a retrospective bibliography. There are, however, several fragmentary studies, examples of which have been listed in this paper. The periodicals published during the existence of the Independent State of Croatia (1941-1945) have not been studied in detail. Hence, in this paper the periodicals of the Croatian Publishing and Bibliographic Institute (founded on August 9, 1941) are presented in an attempt to somewhat compensate for the existing gap. Presented are: Croatia, Književni tjednik (The Literary Weekly), Vienac (The Wreath), Časopis za hrvatsku poviest (The Journal of Croatian History), Časopis za medicinu i biologiju (The Journal of Medicine and Biology) – the intentions and achievements of the editorial boards, the contents and the authors. Croatia and Književni tjednik are presented in more detail as they are literary and history periodicals little known to the domestic public.

Croatian abstract

Iako je važnost periodičkih publikacija za poznavanje i izučavanje svake društvene zajednice neupitna, hrvatska periodika nije sustavno proučavana. Nema ni cjelovitog povijesnog pregleda, niti retrospektivne bibliografije. No, ima znatnih fragmentarnih istraživanja, pa se navode neki primjeri. Budući da periodičke publikacije iz razdoblja Nezavisne Države Hrvatske spadaju među one slabo istraživane, u radu smo prikazom časopisa koje je izdavao Hrvatski izdavalački bibliografski zavod (osnovan 9. kolovoza 1941.), nastojali popuniti tu prazninu. Prikazani su: Croatia, Književni tjednik, Vienac, Časopis za hrvatsku poviest i Časopis za medicinu i biologiju - namjere i postignuća uredništava, sadržaj časopisa, zastupljeni autori. Više pozornosti posvećeno je Croatiji i Književnom tjedniku kao književnim i opće kulturnim, a našoj javnosti malo znanim časopisima.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, časopisi, Hrvatska; Croatian Publishing and Bibliographic Institute, journals, Croatia
Subjects: H. Information sources, supports, channels.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
Depositing user: Damir Pavelic
Date deposited: 10 Dec 2004
Last modified: 02 Oct 2014 11:59
URI: http://hdl.handle.net/10760/5736

References

Bing, Albert. Amerika – zemlja nemogućih mogućnosti ... : američki način života u zagrebačkom dnevnom listu Obzor 1929.-1933. godine. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2003.

Bogišić, Vlaho. Pogovor. // Macan, Trpimir. Spremnost : 1942-1945. Zagreb : Matica hrvatska, 1998. Str. 361-366.

Detoni-Dujmić, Dunja. Krugovi. Zagreb : Zavod za znanost o književnosti, 1994.

Građa za bibliografiju jugoslavenske periodike. // Anali Leksikografskog zavoda FNRJ. Zagreb, knj. 2(1955).

Hergešić, Ivo. Hrvatske novine i časopisi do 1848. Zagreb : Matica hrvatska, 1936.

Horvat, Josip. Povijest novinstva Hrvatske : 1771-1939. Zagreb : Stvarnost, 1962.

Jokić, Maja. Časopis kao sredstvo komunikacije. // Sveučilišni vjesnik 44, 2/3(1998), 63-72.

Jokić, Maja; Mladen Andreis; Branimir Klaić. Pedeset godina Kemije u industriji : bibliometrijski i scientometrijski prikaz. // Kemija u industriji 51, 3(2002), 116-122.

Kasandrić, Petar. Il giornalismo dalmato dal 1848. al 1860. Zadar : Artale, 1899.

Lacković, Zdravko; Anamarija Bekavac; Ljubomir Čečuk. Croatian medical science from the foundation of the School of Medicine until 1941. // Croatian medical journal 33, 1(1992), 45-63.

Lasić, Stanko. Krležologija ili Povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži : knj. treća : Miroslav Krleža i Nezavisna Država Hrvatska (10. 4. 1941. – 8. 5. 1945.). Zagreb : Globus, 1989.

Lukežić, Irvin. Hrvatska periodika u Istri od 1900. do 1914. godine. // Nova Istra 1, 4(1996), 138-153; 2, 1(4)(1997), 129-144; 2, 2(5)(1997), 112-130; Zbornik Znanstveni skup 150. obljetnica Zore dalmatinske. Zadar, 1994.

Maričić, Siniša; Branka Sorokin; Zlatko Papeš. Croatian journals at the end of 20 century : a bibliometric evaluation. // Društvena istraživanja, 9, 1(45)(2000), 1-17.

Markus, Tomislav. Slavenski jug 1848.-1850. i hrvatski politički pokret. Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Dom i svijet, 2001.

Markus, Tomislav. Zagrebačko političko novinstvo 1848.-1850. godine. // Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti 2(2002), 282-356.

Maštrović, Vjekoslav. Jadertina Croatica : II. Časopisi i novine. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1954.

Maticka, Marijan. Mađarska na stranicama središnjih hrvatskih novina : (1945.-1950.). // Časopis za suvremenu povijest 29, 3(1997), 505-518.

Matković, Stjepan. Časopis za suvremenu povijest : tridesetogodišnjica izlaženja (1969.-1999.) : bibliografija. // Časopis za suvremenu povijest 31, poseb. br.(1999), 1-109.

Mišak, Aleksandra; Jelka Petrak; Marko Pećina. Scientific biomedical journals in Croatia. // Croatian medical journal 43, 1(2002), 8-15.

Pederin, Ivan. Hrvatska nacionalna ideologija u Dalmaciji u zabranjenim novinskim člancima : (1883.-1903.). // Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 39(1997), 337-369.

Perić, Ivo. Dubrovačka periodika : 1848.-1918. Dubrovnik : JAZU, 1980.

Perić, Ivo. Pregled razvoja dubrovačke periodike između dva svjetska rata. // Anali Zavoda za povijesne znanosi IC JAZU u Dubrovniku 19/20(1982), 291-467.

Sorokin, Branka. Bibliografska kontrola u Jugoslaviji na primjeru Bibliografije Jugoslavije,serije A, B i C i Bibliografije rasprava, članaka i književnih radova u časopisima SR Hrvatske. // Zbornik saopštenja "Tekuće bibliografije u Jugoslaviji". Beograd : Jugoslovenski bibliografski institut, 1987. Str. 159-171.

Sorokin, Branka. Hrvatski časopisi 1990.-1993. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 37, 3/ 4(1994), 1-20.

Šercar, Tvrtko. Komunikacijska filozofija znanstvenih časopisa. Zagreb : Globus, 1988.

Švab, Mladen. Mate Ujević, utemeljitelj suvremene hrvatske enciklopedike : o

dvadesetpetoj obljetnici smrti (1967-1992). // Radovi Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža". Razdio za leksikografiju, encikolpediku i informatiku, sv. 2= knj. 2(1992), 9-73.

Vaupotić, Miroslav. Časopisi od 1914-1963. // Panorama hrvatske književnosti XX. stoljeća. Zagreb : Stvarnost, 1965. Str. 771-835.

Vidaković, Josip. Povijest hrvatskog novinstva : Zadar u XIX. st. Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo ; Nonacom, 2001.

Vinaj, Marina. Građa za bibliografiju osječkih novina 1848.-1945. : magistarski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 2001.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item