K otázkám pojmu, třídění a typologie internetových a webovských informačních zdrojů

Bratková, Eva K otázkám pojmu, třídění a typologie internetových a webovských informačních zdrojů. Národní knihovna: knihovnická revue, 2005, vol. 9, n. 5, pp. 262-276. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text (Journal Article (post-print))
ResourceTypes05.pdf - Updated version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (271kB) | Preview

English abstract

The article "On the concept, classification and typology of internet and web information resources" is a partial contribution to a discussion on a complex problem of revealing the nature, functions and properties of electronic (digital) information resources available through Internet and its service WWW. The content and scope of principal concepts which are presented at the beginning as working definitions are viewed through an analysis of selected classifications and typologies of information resources used in real systems which process them and make them available. A special place in the article belongs to a specific typology of electronic messages transmitted in the Internet space known as MIME (RFC 2046). But the main attention is paid to a detailed analysis and evaluation of classifications and typologies of internet and web resources used both in traditional libraries and in new systems running directly in the Internet network. A particular subject of this analysis are classifications and typologies of information resources within framework of the bibliographic formats USMARC, MARC 21, UNIMARC and follow-up rules AACR2R and ISBD(ER) and also newly designed typology for the formats of the British system ROADS and format Dublin Core. Mainly the trend for application of a type of information and their format (data representation) as substantial views for division of information resources available not only in electronic network way is emphasised. ISSN 0862-7487.

Czech abstract

Článek je dílčím diskusním příspěvkem ke složité problematice poznávání podstaty, funkcí a vlastností elektronických (digitálních) informačních zdrojů dostupných v síti Internet a jeho služby WWW. Obsah a rozsah základních pojmů, jež jsou v úvodu také pracovně vymezeny, je nahlížen prostřednictvím rozboru vybraných třídění a typologií informačních zdrojů, využívaných v reálných systémech, které je zpracovávají a zpřístupňují. Zvláštní místo v článku zaujímá specifická typologie elektronických zpráv přenášených v prostoru Internetu, která je známá pod zkratkou MIME (RFC 2046). Hlavní pozornost je ale věnována podrobnému rozboru a hodnocení třídění a typologií internetových a webovských zdrojů využívaných jak v oblasti tradičních knihoven, tak v oblasti novodobých systémů provozovaných přímo v síti Internet. Konkrétním předmětem rozboru jsou třídění a typologie informačních zdrojů v rámci bibliografických formátů USMARC, MARC 21, UNIMARC a návazných pravidel AACR2R a ISBD(ER) a dále nově navržené typologie pro formáty britského systému ROADS a zejména progresivní formát „Dublin Core“. V závěrech je zdůrazněn trend uplatnění typu informací a jejich formátu (uspořádání dat) jako podstatných hledisek pro dělení informačních zdrojů, a to nejen elektronických nebo síťově dostupných.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: electronic resources, internet resources, web resources, classifications, typologies, elektronické zdroje, internetové zdroje, webové zdroje, třídění, typologie
Subjects: H. Information sources, supports, channels.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 04 Apr 2005
Last modified: 02 Oct 2014 12:00
URI: http://hdl.handle.net/10760/6180

References

Anglo-American Cataloguing Rules. Prepared under the direction of the Joint Steering Committee for Revision of AACR. 2nd ed., 1988 revision. Chicago : American Library Association, 1998. XXV, 677 s. ISBN 0-8389-3360-2

BUCKLAND, Michael K. 1997. What is a „document“ ? Journal of the American Society for Information Science. 1997, vol. 48, no. 9, s. 804-809. Dostupný z také Wiley InterScience: <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home>

Cataloging Internet Resources : a manual and practical guide. Nancy B. Olson, editor. 2nd ed. Dublin : OCLC, 1997. viii, 55 s. ISBN 1-55653-236-9. Revidované elektronické vydaní ze srpna 2002 je dostupné na WWW: <http://www.oclc.org/support/documentation/worldcat/cataloging/internetguide/>

Draft Interim Guidelines for Cataloging Electronic Resources [online]. Library of Congress, Cataloguing Policy and Support Office. Washington (D.C.) : Library of Congress, 1998-05-01 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.loc.gov/catdir/cpso/dcmb19_4.html>

Dublin Core Resource Types : Structuralist DRAFT : July 24, 1997 [online]. Maintained by Roy Tennant. Berkeley, University of California, Sunsite, last updated 1998-02-27 [cit.1998-09-02]. Dokument již není k dispozici na WWW

Dublin Core Metadata Initiative. 1998. Type Element Working Draft [online]. Simon Cox, Rebecca Guenther, Diann Rusch-Feja; DC Resource Type & Format Working Group. 1998-10-23 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://dublincore.org/documents/1998/10/23/type-element/>

Dublin Core Metadata Initiative. 1999. List of Resouce Types [online]. Editor(s) Rebecca Guenther; DC Type Working Group. 1999-08-05 [cit. 2000-05-15]. Dokument již není k dispozici na WWW

Dublin Core Metadata Initiative. 2000. DCMI Type Vocabulary [online]. Dublin : OCLC, 2000-07-11 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-type-vocabulary/>

Dublin Core Metadata Initiative. 2003a. DCMI Type Vocabulary [online]. Dublin : OCLC, 2003-02-12 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://dublincore.org/documents/2003/02/12/dcmi-type-vocabulary/>

Dublin Core Metadata Initiative. 2003b. DCMI Type Vocabulary [online]. Dublin : OCLC, 2003-11-19 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://dublincore.org/documents/2003/11/19/dcmi-type-vocabulary/>

Dublin Core Metadata Initiative. 2004. DCMI Type Vocabulary [online]. Dublin : OCLC, 2004-06-14 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://dublincore.org/documents/2004/06/14/dcmi-type-vocabulary/>

Dublin Core Metadata Initiative. 2005. Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) : [WebSite] [online]. c1995-2005 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://dublincore.org/>

HEERY, Rachel. 1998. ROADS Templates : how they are used [online]. Bath (UK), last upd. 1998-10-05 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.ukoln.ac.uk/metadata/templates>

HIRONS, Jean, GRAHAM, Crystal. 1997. Issues Related to Seriality. In International Conference on the Principles and Future Development of AACR : Toronto, Canada, October 23-25, 1997 [online]. Ottawa : NLC, 1997 [cit. 2005-03-30]. [44 s. ve formátu PDF]. Dostupný z WWW: <http://collection.nlc-bnc.ca/100/200/300/jsc_aacr/issues/r-serial.pdf>

HOWARTH, Lynne. 1997. Content versus Carrier. In International Conference on the Principles and Future Development of AACR : Toronto, Canada, October 23-25, 1997 [online]. Ottawa : NLC, 1997 [cit. 2005-03-30]. [11 s. ve formátu PDF]. Dostupný z WWW: <http://collection.nlc-bnc.ca/100/200/300/jsc_aacr/content/rcarrier.pdf>

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. 1998. Functional Requirements for Bibliographic Records : Final Report. München : Saur, 1998. viii, 136 s. UBCIM publications, N.S., vol. 19. Dostupný také z WWW: <http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf>. ISBN 3-598-11382-X

Internet Assigned Numbers Authority. 2002. MIME Media Types [online]. c1999-2001, updated 2002-01-02 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.iana.org/assignments/media-types/>

ISBD(ER) : International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources : Revised from the ISBD(CF) : International Standard Bibliographic Description for Computer Files. Recommended by the ISBD(ER) Review Group. München : Saur, 1997. 109 s. UBCIM publications, N.S., vol. 17. Dostupný také z WWW: <http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm>

KIRRIEMUIR, John. 1998. What is ROADS? [online]. Bath : University of Bath, UKOLN, Metadata Group, [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.ukoln.ac.uk/metadata/roads/what/>

KNIGHT, John, HAMILTON, Martin. 1997. Dublin Core Standard Resource Types [online]. Loughborough : Loughborough University, 1997 [cit. 1998-08-21]. Dokument již není k dispozici na WWW

The Logical Structure of the Anglo-American Cataloguing Rules - Part I [online]. Drafted for The Joint Steering Committee for Revision of AACR by T. Delsey with assistance from B. Dulabahn, M. Heaney, J. Hirons. Ottawa, August 1998 [cit. 2005-03-30]. 436 s. Ve formátu PDF. Dostupný z WWW: <http://www.collectionscanada.ca/jsc/aacr.pdf>

MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data [online]. 2004 concise edition (includes 2000 edition with update no. 1 (October 2000), update no. 2 (October 2001), update no. 3 (October 2002), update no. 4 (October 2003) and update no. 5 (October 2004)). Washington (D.C.) : Library of Congress, 2005-02-09 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html>

NOVÁKOVÁ, Marta. 1983. Informačné pramene. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983. 221 s.

The principles and future of AACR : proceedings of the International Conference on the Principles and Future Development of AACR : Toronto, Ontario, Canada, October 23/25, 1997. Edited by Jean Weihs. Ottawa : Canadian Library Association ; London : Library Association Publishing ; Chicago : American Library Association, 1998. ISBN 0-88802-287-5 (ALA); 1-85604-303-7 (LA). Dostupný také na WWW: <http://www.collectionscanada.ca/jsc/intlconf1.html>

RFC 1738. 1994. Uniform Resource Locators (URL) [online]. T. Berners-Lee, L. Masinter, L. Masinter, editors. December 1994 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.isi.edu/in-notes/rfc1738.txt>

RFC 2046. 1996. Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Part Two, Media Types [online]. N. Freed, N. Borenstein. November 1996 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.isi.edu/in-notes/rfc2046.txt>

RFC 2077. 1997. The Model Primary Content Type for Multipurpose Internet Mail Extensions [online]. S. Nelson, C. Parks. January 1997 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2077.txt>

SCHAMBER, Linda. 1996. What is a document ? : rethinking the concept in uneasy times. Journal of the American Society for Information Science. 1996, vol. 47, no. 9, s. 669-671. Dostupný z také Wiley InterScience: <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home>

STRAKA, Josef. 1990. Sociální informatika : terminologický a výkladový slovník pro posluchače katedry vědeckých informací a knihovnictví. Praha : Karolinum, 1990. 217 s. ISBN 80-7066-324-3

UNIMARC concise bibliographic format [online]. Universal Bibliographic Control and International MARC Core Programme. May 1998 [cit. 2005-03-30]. Nezahrnuje aktualizaci z roku 2002. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm>

UNIMARC Manual : Bibliographic Format. IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme. 2nd ed., update 1 (1996), update 2 (1998), update 3 (2000), update 4 (2002). München : Saur, 1994-1998. Nestr.

University of Bath. 2000. UKOLN. The ROADS Template Registry [online]. Maintained by M. Day. Bath (UK) : UKOLN, last upd. 2000-05-16 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.ukoln.ac.uk/metadata/roads/templates/>

USMARC Concise Format for Bibliographic Data. Library of Congress. Network Development and MARC Standards Office. 1994 ed., including update no. 1 (March 1995), update no. 2 (March 1996), and update no. 3 (July 1997). Washington (D.C.) : Library of Congress, 1997. Nestr.

Vancouver Webpages. 1998. META tag builder [online]. Richmond (BC, Kanada), [last modif. 1998-01-11] [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://vancouver-webpages.com/VWbot/>

Vancouver Webpages. 1997. VW96 schema description [online]. Richmond (BC, Kanada), [last modif. 1997-05-09] [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://vancouver-webpages.com/VWbot/VW96-schema.html>

WILLER, Mirna. 1998. UNIMARC for ER. In 64th IFLA General Conference, Amsterdam, Netherlands, August 16 - August 21, 1998 [online]. 1998 [cit. 2005-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/IV/ifla64/063-74e.htm>

Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Speciální dokumenty. Praha : Národní knihovna ČR 1998. 50 s.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item