Türkiye'de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi

Tarlan, Mine Türkiye'de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi., 2005 MA Thesis thesis, İstanbul University (Turkey). [Thesis]

[img]
Preview
PDF
mine_tarlan_yuksek_lisans_tezi_tamami.pdf

Download (3MB) | Preview

English abstract

This research is composed of, the history and the definitions of medical libraries as well as the variations and the definitions of the electronic resources that used in academic medical libraries. Regarding the research a survey has been applied to the libriaries which belong to the medical faculties throughout the country's state and private universities. In this survey under the following headlines data is obtained; variations of e-resources that used, library staff's background, published document's status, which e-resources mostly preferred and which qualifications of e-resources mostly stressed in making the preferance. After having the survey results, the outcome of the survey has been evaluated and inferences drawn. Following the first survey one year later second successive survey has been applied, recent results of the second survey has been comparetively evaluated and additional inferences drawn regarding the changes occured within one year.

Turkish abstract

Bu araştırmada, tıp kütüphanelerinin tanımı ve tarihçesi, akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynak türleri ve tanımları yer almaktadır. Araştırma doğrultusunda Türkiye’de tıp fakültesi bulunan üniversitelerin kütüphanelerine anket çalışması uygulanmıştır. Bu anket çalışması ile kütüphanelerde kullanılan elektronik kaynakların türleri, kütüphanelerin personel yapısı, basılı yayın durumu, hangi elektronik kaynakların tercih edildiği, bu kaynakların tercih edilmesinde hangi özelliklere önem verildiği konularında veri alınmıştır. Bu veriler sonucunda ortaya çıkan tablo değerlendirilerek çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu ilk anketten bir yıl sonra ikinci bir anket çalışması ile ortaya çıkan ikinci bulgular karşılaştırma yöntemi ile değerlendirilmiş ve bir yıl içindeki değişim ile ilgili çıkarımlarda da bulunulmaya çalışılmıştır.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: Tıp elektronik kaynakları, tıp kütüphanesi, sağlık bilimleri kütüphanesi; medical electronic resources, medical library, health sciences library
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
H. Information sources, supports, channels. > HN. e-journals.
H. Information sources, supports, channels. > HO. e-books.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HI. Electronic Media.
L. Information technology and library technology > LS. Search engines.
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: Mine Tarlan
Date deposited: 13 Oct 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:01
URI: http://hdl.handle.net/10760/6468

References

“A Brief History”, (Çevrimiçi),http://healthsci.otago.ac.nz/division/medicine/dnschmed/history.htm#hist, 16, Aralık, 2004.

“A Brief History of Wellcome Library”, (Çevrimiçi)http://library.wellcome.ac.uk/doc_WTL039313.html, 14 Eylül 2004.

“About the Academy Library”, (Çevrimiçi),http://www.nyam.org/library/about.shtml, 8 Aralık.2004.

“About the Library”, (Çevrimiçi),http://www.lib.sote.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35, 10. Aralık.2004.

“Academic Search Elite”, (Çevrimiçi),http://www.epnet.com/academic/asearchelite.asp, 10 Şubat 2005.

“Academic Search Premier”,(Çevrimiçi),http://0web21.epnet.com.libunix.ku.edu.tr/, 10 Şubat 2005.

AJOL, The National Library’s Database of Australian Electronic Journals, (Çevrimiçi) http://www.nla.gov.au/ajol/about.html, 12 Ağustos 2004.

Akbaytürk, Tuba, Münevver Tonta: “E-Kitaplar ve Kütüphaneler”,Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyumu, Bolu, 24-26 Ekim 2002.

Akdur, Recep, Erdem Aydın: Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Ankara, Songür Yayınları, 2003.

Alav, Orhan: “Elektronik Kütüphanelerin Doğuşu ve Eğitimdeki Yeri”, (Çevrimiçi) http://library.sdu.edu.tr/orhan/alav.html, 1 Eylül 2004.

Alkan, Nazlı: “Günümüzde Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliği”, Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphanleri 24-26 Ekim 2002 Bolu Bildiriler, Yay. Haz.: Fatih Rukancı, Hüseyin Odabaş, Malik Yılmaz, Hakan Anameriç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Kültür Merkezi, 2002.

Alkan, Nazlı: “Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi”, Bilgi Dünyası, C. 4, No: 2, 2003, s. 122-145.

“Ambroise Paré”, Catholic Encylopedia, (Çevrimiçi)www.newadvent.org/cathen/11478a.htm, 12 Ağustos 2004.

“Andreas Vesalius”, British Broadcasting Corporation, (Çevrimiçi) www.bbc.co.uk/history/historic_ figures/vesalius_andreas.shtml, 12 Ağustos 2004.

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni, C. 21. Mayıs 2003, (Çevrimiçi) http://216.239.39.104/search?q=cache:cUyLKMnc7DgJ:www.ankara.edu.tr/rectorate/kutuphane/unibilgi/2003/unibilgi21.pdf+crossref&hl=tr&lr=lang_tr, 11 Eylül 2004.

Artukoğlu, M. Adil, Aslan Kaplan, Ali Yılmaz: Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002.

Baysal, Jale: Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş, 2.bs., Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul, 1992.

Baysal, Jale: Kütüphanecilik Alanında Yeni Kavramlar Araçlar ve Yöntemler, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2. bs., 1987.

“Biological Abstracts”, (Çevrimiçi), http://www.biosis.org/products/ba/, 10 Şubat 2005.

“Blackwell Synergy”, (Çevrimiçi), www.blackwell-synergy.com/, 10 Şubat 2005.

Bird, Warren: “TWX and Inter Library Loans”, Bulletin of the Medical Library Association, C. 57, No: 2, 1969, s.125.

Borys, Cynthia: “Internet: Kütüphaneciler ve Bilgi Profesyonelleri İçin Notlar”, Bilgi Dünyası, C. 1, No: 1, 2000, s.160-179.

Brown, A.J.: “Medical Library Cooperation in Melbourne, Australia The Central Medical Library Organization”, Bulletin of the Medical Library Association, C.44, No:. 2, 1956, s. 100-114.

“Centre for Information Quality Management”, (Çevrimiçi), http://www.i-al.co.uk/ciqm_index.html, 16 Aralık 2004.

“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi” (Çevrimiçi) http://www.ctf.istanbul.edu.tr/kutuphane/kutup.htm, 19, Eylül 2004.

“China Medical Board of New York”, (Çevrimiçi), http://www.iime.org/cmb.htm, 17.Aralık.2004.

“Cnidus”, (Çevrimiçi) http://www.cnidus.com/cnidus/v2/klasik.htm, 9 Ağustos 2004.

“Cochrane Library”, (Çevrimiçi), www.cochrane.org, 10 Şubat 2005.

“Company History”, (Çevrimiçi),http://corporate.britannica.com/library/info/history.html, 15 Aralık 2004.

Cunninghman, Eileen R.: “The Library of the Basic Medical Sciences, Institute in Pakistan”, Bullettin Medical Library Association, Temmuz, C. 48, No: 3, 1960, s. 292–298.

Çağıltay, Nergiz Ergil: “En Büyük Elektronik Kütüphane”, (Çevrimiçi),

http://www.teknoturk.org/docking/yazilar/tt000064-yazi.htm, 10 Eylül 2004.

Çubukçu, Bayhan: “Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumlarında Geleneksel Tıp Öğretimi”, II. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999, s. 221-224.

“Doküman Yönetimi”,(Çevrimiçi)http://www.mind2biz.com/services/knowledge_management/document/prod_document.htm,19 Ağustos 2004.

“Ebscohost”, (Çevrimiçi), http://0-web3.epnet.com.libunix.ku.edu.tr, 10 Şubat 2005.

Ekingen, Filiz: “Elektronik Bilgi Kaynakları”, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

“Electronic Collections Online”, (Çevrimiçi),http://www.oclc.org/electroniccollections/default.htm, 10 Şubat 2005.

“Electronic Journals and Newsletter”, (Çevrimiçi) http://gort.ucsd.edu/newjour/NewJourWel.html, 12 Ağustos 2004.

Erdemir Demirhan, Ayşegül: “Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalının Tıp Bilimleri İçindeki Yeri, Geleceğe Yönelik Özellikleri ve Bazı Orijinal Sonuçlar”, II. Türk Tıp Tarihi Kongresi:Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999, s.54-59.

Eren, Nevzat: Çağlar Boyunca Toplum Sağlık ve İnsan, Ankara, 1996.

Erünsal, İsmail: Türk Kütüphaneleri Tarihi II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1988.

“FirstSearch”, (Çevrimiçi), http://www.oclc.org/firstsearch/, 10 Şubat 2005.

“Founding and Development of the Institute”, (Çevrimiçi),http://mail.imr.gov.my/about/history.htm, 26. Aralık, 2004.

“Gale Info Trac OneFile”, (Çevrimiçi), http://www.gale.com/onefile/, 10 Şubat 2005.

Golden, Frederic: “Vannevar Bush: Hypertext Prophet”, Time Magazine, 29,Mar,1999, (Çevrimiçi),http://www.time.com/time/archive/preview/0,10987,1101990329-21856,00.html, 13, Ocak,2005.

Gunter, Barrie: “Health on the Web”, Update, C. 2, No: 12, 2003, s.50-51.

Gülkesen, K. Hakan: “Sağlıkta Temel Kavramlar” Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı Tıp Bilişimi Güz Okulu, Antalya, (Çevrimiçi)http://www.turkmia.org/file/211sagliktatemelkavramlar_gulkesen.ppt, 23 Mart 2004.

“Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri”, (Çevrimiçi) http://www.library.hacettepe.edu.tr/hakkinda.htm, 20 Eylül 2004.

“Health and Wellness Resource Center”, (Çevrimiçi), http://www.gale.com/HealthRC/05.htm, 10 Şubat 2005.

“Health Assesments Tools”, (Çevrimiçi), http://www.library.hacettepe.edu.tr/tam-metin.htm, 10 Şubat 205.

“Health News”, (Çevrimiçi), http://www.library.hacettepe.edu.tr/tam-metin.htm, 10 Şubat 2005.

“Historical Library Overview”, (Çevrimiçi)http://www.collphyphil.org/histpg1.shtml, 8. Aralık.2004.

“History and the Overview of AMA Victory”, (Çevrimiçi), http://www.amavic.com.au/searchama.asp, 17, Aralık,2004.

“History of Medicine, Australian Academy of Medicine & Science”,(Çevrimiçi),

http://www.aams.org.au/contents.php?subdir=library/history/funding_prof_med_au/&filename=1788to1900,16.Aralık.2004.

Hitchcock, Steve: “Web Journals Publishing: A UK Perspective”, (Çevrimiçi) http://journals.ecs.soton.ac.uk/uksg.htm#PSLI, 6 Eylül 2004.

“HONcode”, (Çevrimiçi), http://www.library.hacettepe.edu.tr/database.htm, 10 Şubat 2005.

“The Institute of Physics”, (Çevrimiçi), http://www.iop.org/, 10 Şubat 2005.

“ISI Web of Knowledge”, (Çevrimiçi),http://isi15.isiknowledge.com/portal.cgi/, 10 Şubat 2005.

“İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesinde Eğitim” (Çevrimiçi),

http://www.istanbul.edu/Detail.asp?ctg=6&Article=82, 19 Eylül 2004.

“John Labovitz's E-Zine-List”, (Çevrimiçi) http://www.e-zine-list.com/, 12 Ağustos 2004.

“John Shaw Billings”, (Çevrimiçi),http://www.arlingtoncemetery.net/jsbillings.htm, 9.Aralık.2004.

“JSTOR”, (Çevrimiçi), http://www.jstor.org/about/, 10 Şubat 2005.

Kavalalı, Gülsel: “Hitit Döneminde Anadolu’da Kullanılan Bitkisel Droglar”, II. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999, s. 131-132.

Kayaoğlu, Hülya Dilek: “Bilimsel İletişim Sürecinde Basılı Dergiden Elektronik Dergiye Geçiş”, Aysel Yontar Armağanı, Yay. Haz. Bekir Kemal

Ataman, Mesut Yalvaç, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şuberi Yayınları, 2004, s. 37-66.

Keenan, Stella, Colin Johnston: Concise Dictionary of Library and Information Science, 2. bs., Londra, Bowker-Saur, 2000.

“Kluwer Online”, (Çevrimiçi), www.kluweronline.com, 10 Şubat 2005.

Konya, Ümit: “Elektronik Kitaplar”, Aysel Yontar Armağanı, Yay. Haz.: Bekir

Kemal Ataman, Mesut Yalvaç, Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul Şubesi yay., İstanbul, 2004, s. 67-71.

Kozak, Nazmi: “Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçersindeki Değişim Nedenleri”, Bilgi Dünyası, C. 4, No: 2, 2003, s.146-174.

Kutluğ, Rana: “Üniversitelerde Tıp Kütüphanelerinin İşlevleri ve Çalışmaları”,(yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Bölümü, 1986.

Küyük, Ayşen: “Türk Tıp Literatüründe Bilgi Erişim” (yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

“La nostra storia”, (Çevrimiçi), http://www.policlinico.mi.it, 10. Aralık. 2004.

Landau Thomas: Encylopedia of Librarianship, Londra, Bowes and Bowes, 1958.

Large, Andrew, v.d.: Information Seeking in the Online Age Principles and Practice, Londra, Bowker- Saur, 1999.

“Library & Information Networks for Knowledge”, World Health Organization, (Çevrimiçi) http://www.who.int/library/main/access/index.en.shtml, 11 Ağustos 2004.

“Medical Libarary Association: History of MLA”, (Çevrimiçi),http://www.mlanet.org/about/history/w_draper.html, 8. Aralık. 2004.

“Milestones in NLM History”, (Çevrimiçi)http://www.nlm.org/about/nlmhistory.html, 20 Eylül 2004.

“MLA Milestones”,Çevrimiçi),http://www.mlanet.org/about/history/milestones.html, 9.Aralık,2004.

“National Defence Mecial Center Library”, (Çevrimiçi),http://210.60.119.10/html_eng/intr-eng.htm, 18. Aralık, 2004.

ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science, (Çevrimiçi)

http://www.wcsu.ctstateu.edu/library/odlis.html#medicallib, 1 Eylül 2004.

Olcay, Erol: “Elektronik Bilgi Kaynakları ve Derme Geliştirme Politikaları” III. Türkiye’de İnternet Konferansı, (Çevrimiçi)http://inettr.org.tr/inetconf3/bildiriler/kutuphan.htm, 12 Ağustos 2004.

“OUP Journals”, (Çevrimiçi), http://www3.oup.co.uk/jnls/, 10 Şubat 2005.

“Ovid”, (Çevrimiçi), www.ovid.com, 10 Şubat 2005.

Pelin Şahinoğlu, Serap: “Tıpta Görsel Estetik ve Dermatoloji”, Turkish Journal of Dermatopathology, C.8, No. 1-2, 1998, (Çevrimiçi)http://www.ato.org.tr/konuk/tdp/tjod/1998-01/9874.html, 17 Temmuz 2004.

“Pennsylvania Hospital History, Historical Timeline”, (Çevrimiçi),

http://www.uphs.upenn.edu/paharc/timeline/1751/tline4.html, 7. Aralık. 2004.

Peterson, Alan: “Art History”, (Çevrimiçi)http://www.coconino.edu/apetersen/ART202/romanticism.htm, 1 Eylül 2004.

Pirie, Wendy: “500 Years of Medicine in the Libraries of the University of Abdegeen”, (Çevrimiçi),http://www.abdn.ac.uk/diss/docu/facts/sgc/fssgc01.pdf , 12. Aralık.2004.

“ProQuest Health and Medical Complete”, (Çevrimiçi),

http://www.proquest.com/products/pd-product-health-medical.shtml , 10 Şubat 2005.

“ProQuest Medical and Health Package”, (Çevrimiçi), http://library.cu.edu.tr/veritabani2.asp?id=32, 10 Şubat 2004.

“ProQuest Medical Library”, (Çevrimiçi), http://www.proquest.co.uk/products/medical_lib.html, 10 Şubat 2004.

Prytherch, Ray: Harrold’s Librarians’ Glossary, 8. bs., Ashgate Pub. Co., ABD, 1995.

“Ptolemies”, Online Classic Encyclopedia, (Çevrimiçi) http://8.1911encyclopedia.org/P/PT/PTOLEMIES.htm, 9 Ağustos 2004.

Raton, Boca: “New stats on how doctors are using the Web”, Medical Marketing and Media, C. 37, No: 4, 2002, s.12-14.

Sarı, Nil, Dinç, Gülten, Altıntaş, Ayten: “1910-1928 Yılları Arasında Yayınlanan Eski Harfli Reklâmlarda Türk Müstahzarâtçılığı”, II. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999, s. 85-106.

Sarıhan, Tan Deniz Herkes İçin Internet, gen. 2. bs. İstanbul, Sistem Yayıncılık, 1995.

“Science Direct”, (Çevrimiçi), www.sciencedirect.com, 10 Şubat 2005.

Sincan, Murat: “Kanıta Dayalı Tıp ve Tıp Kütüphaneciliği”, Bilgi Dünyası, C. 4, No: 1, 2003, s. 64-72.

“Springer Link”, (Çevrimiçi), www.springerlink.com, 10 Şubat 2005.

“Springer Science+Business Media: Home”, http://www.springersbm.de/index.php?id=10474&backPID=121&L=0&tx_tnc_news=1610,

Çevrimiçi), 10 Şubat 2005.

Subaşıoğlu, Fatoş: “Dijital Kütüphaneler: Tanımlama Sorunu”, Türk Kütüphaneciliği, C. 15, No: 1, 2001, s.45-54.

Sümbüloğlu, Kadir, Vildan Sümbüloğlu: Tıbbi Sekreterlik Eğitimi için Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, Songür Yayınları, 1999.

Sweeney, Linden: “The future of academis journals: considering the current situation in academis libraries”, New Library World, C. 98, no:1132, 1997, s.4-15.

“Tam Metin Veri Tabanları”, (Çevrimiçi), http://www.library.hacettepe.edu.tr/tam-metin.htm, 10 Şubat 2005.

Tan, Deniz Sarıhan: Herkes İçin Internet, 2. bs., İstanbul, Sistem Yayıncılık, 1995.

Tekeli, İlhan ,Selim İlkin: Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993.

Terzioğlu, Arslan: “Kuruluşunun 550. Yılında İstanbul Üniversitesi ve Avrupa Üniversiteleri Simpozyumu”, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, C. 66, no:2, 2003.

“The Integrated Medical Curriculum”, (Çevrimiçi) http://www.imc.gsm.com/, 20 Eylül 2004.

“Thomson Micromedex”, (Çevrimiçi), www.micromedex.com, 10 Şubat 2005.

“Tıp Dünyası”, (Çevrimiçi) http://www.ttb.org.tr/TD92/4.php3, 15 Ekim 2002.

Tonta, Yaşar: “Elektronik Yayıncılıkta Son Gelişmeler”, (Çevrimiçi) http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/eyayin99.doc, 6 Eylül 2004.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, C. 2, İstanbul, Milliyet, 1992.

“UCT Libraries History”, (Çevrimiçi), http://www.lib.uct.ac.za/lib-history.htm, 17 Aralık 2004.

Uçmaz, Ramazan: Tıbbi Dokümantasyon 1, Bursa, Uludağ Üniversitesi, 2004.

“Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi”, (Çevrimiçi) http://kutuphane.uludag.edu.tr/tanitim.htm, 20 Eylül 2004.

Uşen, Sevinç: “21. Yüzyıl Tıp Kütüphanecilerinin Değişen Rolleri”, Bilgi Dünyası, C.3, No: 1, 2002, s.93-99.

Ünver, A. Süheyl: Atatürk Konferansları II 1964-1968, 2. bs., Ankara, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Yayınları, 1991.

Ünver, A. Süheyl: “Fatih’in Tıbba Merakı ve Hususi Kütüphanesi”, Türk Tıp Arkivi, C. 5, No: 19-20, 1942, s. 3-8.

Ünver, A. Süheyl: “Osmanlı Hekimlerinin Hususi Kütüphaneleri”, Dirim, C. 50, No: 6, 1975, s. 399-401.

Ünver, A. Süheyl: “Türk Tababeti Tarihi; Tıp Fakültesi Kütüphanesi Tarihine Dair”, Tedavi Seririyatı ve Laboratuarı, C. 4, 1934, s. 49-50.

Weller, Ann C.: “Qualitative and Quantitative Measures of Indexed Health Sciences Electronic Journals”, JAMA, C. 287, No: 21, 2002, s.2865-2866.

Welt, Isaac D. “Symbolic Shorthand System (SSS) for Physiology and Medicine”, Bulletin of Medical Library Association, C.50, No: 3, 1962, 629-630.

“Wiley InterScience, (Çevrimiçi), www.interscience.wiley.com, 10 Şubat 2005.

Yalvaç, Mesut: 2004-2005 İstanbul Üniversitesi Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümü, Bilgi Hizmetleri Dersi ders notları.

Yalvaç, Mesut: “Elektronik Yayıncılıkta Güvenlik”, Aysel Yontar Armağanı, Yay. Haz.: Bekir Kemal Ataman, Mesut Yalvaç, Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul Şubesi Yay., İstanbul, 2004, s. 73-85.

Yar, Mehmet Ali: “Türkiye’deki E-Dergileri”, ÜNAK’03 – Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 25-27 Eylül 2003.

Yıldız, Nuray: Kalıntılar ve Edebi Kaynaklar Işığında Antikçağ Kütüphaneleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003.

Yücel, Ayhan: “Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk ve Adına Kurulan Kütüphanesindeki Tıbbi Yazma Eserlerin Listesi”, II. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999, s. 173-185.

Zinn, Nancy Whitten “Frank Bradway Rogers”, (Çevrimiçi), http://www.mlanet.org/about/history/f_rogers.html, 5. Ocak. 2005.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item