Ανάπτυξη θεματικών πυλών σε αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης του διαδικτύου στη Βιβλιοθηκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Βαλής, Χρήστος and Γεωργίου, Παναγιώτης and Διονυσοπούλου, Ελένη and Παπαδάτου, Φιερούλα Ανάπτυξη θεματικών πυλών σε αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης του διαδικτύου στη Βιβλιοθηκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών., 2002 . In 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισσα (GR), 6-8 November 2002. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
11psab022.pdf

Download (896kB) | Preview

English abstract

Although the World Wide Web gives researchers unprecedented opportunities to find and distribute research results, the increasing amount of on-line information is causing problems to the users and providers of information services. Users are finding it progressively harder to retrieve the information that is of specific interest to them amongst a huge volume of irrelevant data. Even when they discover a resource that seems relevant, they cannot easily find out whether the information is reliable and recent. Library & Information Service of the University of Patras trying to fulfill the new role of academic libraries in organizing and accessing the information and also contributing to the development of new electronic services for supporting the educational activities proceeded with the development of three online subject gateways to evaluated, quality Internet resources in the subject fields of Biology, Geology and Education sciences. Basic guide of the design of this project was to utilize the expertise of our own staff in technological and bibliographical matters. This approach was also the most cost-efficient solution. During the initial requirement analysis of the project we had to set standards for: - the retrieval and the evaluation of the electronic resources with the setting of quality criteria, - the cataloguing, classification and subject indexing of the electronic resources and - the design and the development of open architecture software, fully configurable and modular.

Greek abstract

Παρά το γεγονός ότι το Διαδίκτυο προσφέρει στους ερευνητές πρωτόγνωρες και απεριόριστες ευκαιρίες ανεύρεσης και διάδοσης πληροφοριών, η συνεχόμενη αύξηση του όγκου της πληροφορίας καθώς και η μεγάλη διασπορά των πηγών παραγωγής της δημιουργεί προβλήματα τόσο στους χρήστες όσο και στους παροχείς. Οι χρήστες βρίσκουν ολοένα και πιο δύσκολη την αναζήτηση συγκεκριμένης πληροφορίας μέσα σε αυτόν τον τεράστιο όγκο δεδομένων. Ακόμα και αν ανακαλύψουν κάποια πηγή η οποία παρουσιάζεται ως σχετική, δεν είναι εύκολο να διευκρινιστεί κατά πόσο η πληροφορία που ανακτάται είναι έγκυρη και επίκαιρη. Η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, ανταποκρινόμενη στον καινούργιο ρόλο που καλούνται να παίξουν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην οργάνωση της πληροφορίας και την διευκόλυνση στην πρόσβασή της καθώς και στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβοήθησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών, ξεκίνησε μια προσπάθεια δημιουργίας τριών Online θεματικων πυλών σε αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης του Διαδικτύου στα θεματικά πεδία της Βιολογίας, της Γεωλογίας και της Εκπαίδευσης. Βασικός άξονας του σχεδιασμού αυτής της προσπάθειας ήταν η αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και του εξειδικευμένου σε θέματα βιβλιοθηκονομίας προσωπικού της ΒΥΠ, προσέγγιση η οποία παράλληλα αποτελούσε και τη βέλτιστη οικονομικά λύση. Κατά την εκπόνηση της αρχικής μελέτης προδιαγραφών για την ανάπτυξη των Online θεματικών πυλών έπρεπε να τεθούν κριτήρια που αφορούσαν: - στον τρόπο εύρεσης του περιεχομένου τους, καθώς και της αξιολόγησης του με θεσπισμένα κριτήρια ποιότητας − σε ζητήματα καταλογογράφησης, ταξινόμησης και θεματικής ευρετηρίασης των πηγών καθώς και − την επιλογή και την ανάπτυξη ενός λογισμικού ανοιχτής αρχιτεκτονικής, παραμετροποιήσιμου και δομημένου ως προς τις εκάστοτε λειτουργίες.

Item type: Conference paper
Keywords: Θεματικές πύλες, Αξιολόγηση πηγών, Ποιότητα πληροφορίας, Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία πηγών, Μεταδεδομένα, Subject gateways, source evaluation, Information quality, Bibliographic description for electronic resources, metadata.
Subjects: I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
H. Information sources, supports, channels. > HR. Portals.
Depositing user: Fieroula Papadatou
Date deposited: 02 Nov 2005
Last modified: 02 Oct 2014 12:01
URI: http://hdl.handle.net/10760/6810

References

- The Internet Goes to College: How Students are Living in the Future with Today's Technology September 15, 2002. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: http://www.pewinternet.org/reports/pdfs/PIP_College_Report.pdf Τελευταία επίσκεψη 14 Οκτωβρίου 2002.

- The Free On-line Dictionary of Computing. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/contents.html Τελευταία επίσκεψη 23 Σεπτεμβρίου 2002

- Platform for Internet Content Selection (PICS) Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: http://www.w3.org/PICS/ Τελευταία επίσκεψη 27 Αυγούστου 2002.

- Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/ Τελευταία επίσκεψη 27 Αυγούστου 2002.

- DESIRE - Development of a European Service for Information on Research and Education.Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/overview/ Τελευταία επίσκεψη 15 Οκτωβρίου 2002

- John D. Byrum ISO 639-1 and ISO 639-2: International Standards for Language Codes. ISO 15924: International Standard for names of scripts. 65th IFLA Council and General Conference Bangkok, Thailand, August 20 - August 28, 1999. http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/099-155e.htm Τελευταία επίσκεψη 15 Οκτωβρίου 2002.

- Jean Aitchison – Alan Gilchrist, Thesaurus Construction. Reprinted 1990. Aslib Editions Cyberguide Ratings for Content Evaluation. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: http://www.cyberbee.com/content.pdf Τελευταία επίσκεψη 8 Αυγούστου 2002

- Weibel, S., Miller, J., and Daniel, R. OCLC/NCSA metadata workshop report. OCLC, March, 1995. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: http://www.oclc.org:5046/conferences/metadata/dublin_core_report.html Τελευταία επίσκεψη 15 Οκτωβρίου 2002

- Dublin Core metadata editor. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: http://www.ukoln.ac.uk/cgi-bin/dcdot.pl Τελευταία επίσκεψη 18 Οτωβρίου 2002

- ROADS Resource Organisation and Discovery in Subject-based Services. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: http://www.ilrt.bris.ac.uk/roads/ Τελευταία επίσκεψη 15 Οκτωβρίου 2002

- Social Science Information Gateway. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: www.sosig.ac.uk Τελευταία επίσκεψη 17 Οκτωβρίου 2002


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item