Άνοιγμα της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία ή προετοιμασία ενόψει της Κοινωνίας των Πληροφοριών; Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τσιμπόγλου, Φίλιππος Άνοιγμα της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία ή προετοιμασία ενόψει της Κοινωνίας των Πληροφοριών; Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου., 2002 . In 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισσα (GR), 2002. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
tsimpoglou_11_psab.pdf

Download (497kB) | Preview

English abstract

As it is referred, amongst other, in the “Regulations of Operation of the Library of the University of Cyprus”, the mission of the Library includes “The servicing of the wider scientific community of Cyprus, within the Library’s capabilities and to the extend that its tasks to the Academic Community are not hurt”. During the last three years, the Library of the University of Cyprus has not been restricted to simply attracting of new external users as library members. Exploiting its accumulated know how and the potentiality of the information technologies, the Library of the University of Cyprus, expands systematically its planning and consciously and symmetrically incorporates to its activities per se, the development of a local information content infrastructure. In this paper the completed, on going and/or planned projects to this direction are referred, as well as the constraints and difficulties that are met. Namely it is described the contribution of the Library of the University of Cyprus to the staff and users training, the computerization, the organization of retrospective cataloguing and retrospective conversion, the expansion of the existing libraries Consortium, the creation of OPACs and Union Catalog of the Cypriot Libraries, as well the cooperation with research institutes of the Island for the creation of the first islets of digital libraries within an environment where the development of the Libraries has notably been delayed. Thus the Library of the University of Cyprus contributes "to the measure of its capabilities" in the preparation the wider local environment to confront the challenges and opportunities of the emerging Information Society.

Greek abstract

Στην αποστολή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως αυτή αναφέρεται στους «Κανονισμούς Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης», προβλέπεται μεταξύ άλλων: «Να εξυπηρετεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της, και σε βαθμό που να μην παραβλάπτεται το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα μέλη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου». Τα τρία τελευταία χρόνια η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν περιορίζεται απλά στην προσέλκυση και εγγραφή νέων εξωτερικών μελών στη Βιβλιοθήκη. Αξιοποιώντας την συσσωρευμένη τεχνογνωσία της και τις δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφόρησης, επεκτείνει συστηματικά τον προγραμματισμό της και εντάσσει συνειδητά και ισόρροπα στις καθ’ αυτές δραστηριότητες ανάπτυξης, την δημιουργία πληροφοριακής υποδομής στην τοπική κοινωνία. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί, διεξάγονται ή/και προγραμματίζονται προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και τα εμπόδια ή οι δυσκολίες που εμφανίζονται. Συγκεκριμένα περιγράφεται η συμβολή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου στις προσπάθειες εκπαίδευσης προσωπικού και χρηστών, αυτοματοποίησης (ηλεκτρονικοποίησης), οργάνωσης αναδρομικής καταλογογράφησης, διεύρυνσης της Κοινοπραξίας, δημιουργίας δημόσια προσβάσιμων καταλόγων και συλλογικού καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών, καθώς και συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας της Μεγαλονήσου για τη δημιουργία των πρώτων νησίδων ψηφιακών βιβλιοθηκών σε ένα περιβάλλον, όπου η ανάπτυξη των βιβλιοθηκών έχει καθυστερήσει σημαντικά. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ετοιμάζει, «στο μέτρο των δυνατοτήτων της», το ευρύτερο τοπικό περιβάλλον για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επερχόμενης Κοινωνίας των Πληροφοριών.

Item type: Conference paper
Keywords: Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Τοπική Κοινωνία, Νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Κοινωνία της Πληροφορίας, Αναδρομική Καταλογογράφηση, Εκπαίδευση Προσωπικού, Εκπαίδευση Χρηστών, Συνεργασίες Βιβλιοθηκών, Academic libraries, Local Society, New Information Technologies, Digital Libraries, Information Society, Retrospective Cataloguing, Staff Training, User Training, Library cooperation
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
B. Information use and sociology of information > BC. Information in society.
B. Information use and sociology of information > BD. Information society.
B. Information use and sociology of information > BF. Information policy
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
Depositing user: Dr. Filippos Tsimpoglou
Date deposited: 19 Jan 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7100

References

- Φίλιππος Τσιμπόγλου, "Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Άξονες ανάπτυξης και προοπτικές συμβολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών". Ανακοίνωση στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών "Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ο Αιώνα", 2/11/2001, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Λευκωσία, Κύπρος, http://library.ucy.ac.cy/conference_gr/conference_cyplib_tsi_gr.htm


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item