Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου : Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα.

Τσιμπόγλου, Φίλιππος Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου : Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα., 2002 . In 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη (GR), 2001. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
tsimpoglou_10_psab.pdf

Download (402kB) | Preview

English abstract

Up to date the University of Cyprus consists the youngest University in the Greek-speaking world. Since its foundation, it operates mainly based on European and North American standards and methods. From the point of view of the structure of its services and the followed education and learning model, it is unique in the Greek academic reality. The institutionalised position of the Library Director reflects this uniqueness. The Library Director refers directly to the Rector, is an ex officio member of the University Senate; his/her salary is comparable with those of the Senior Professors in the University; the institutional frame of the position, his/her job description and the capabilities for management are governed by the state Law of the Cyprus Republic. Presenting the institutional frame of the position of the Library Director in the University of Cyprus, in this paper, a different situation from the one dominating in the Hellenic Academic Libraries is attempted to be shown. Furthermore a direct comparison with the existing situation in Greece is expected to be invoked. In parallel, issues are developed concerning the role that academic libraries are challenged to play in the visible future. For better understanding the situation, a short description of the “history” of the University of Cyprus is presented, followed by the organisation chart of the administrative services, the organisational structure of the Library within the frame of the University. The institutional frame and the administrative and academic bodies that the Library Director participates, the budget and the revenues he manages, the procedures followed and the possibilities offered for the development of the Library. Statistics for estimating the size and operation of the library are also presented. The followed learning model, the library services that have been developed in order to serve this model, as well as the axes that the Library tries to develop for its evolution into a "Learning Resources Centre" are also discussed.

Greek abstract

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί σήμερα το νεαρότερο Πανεπιστήμιο στον Ελληνόφωνο κόσμο. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του λειτουργεί κυρίως με βάση ευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά πρότυπα και μεθόδους. Από άποψη δομής υπηρεσιών και ακολουθούμενου εκπαιδευτικού και μαθησιακού μοντέλο αποτελεί μια μοναδικότητα στην Ελληνική πανεπιστημιακή πραγματικότητα. Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης αντικατοπτρίζει αυτή τη διαφορετικότητα. Ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης αναφέρεται απ’ ευθείας στον Πρύτανη, είναι ex officio μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, οι βασικές αποδοχές του συγκρίνονται με αυτές των τακτικών Καθηγητών του Πανεπιστημίου, το θεσμικό πλαίσιο της θέσης του, οι αρμοδιότητές του και οι δυνατότητες άσκησης διοίκησης (management) είναι κατοχυρωμένα θεσμικά με νόμο του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ανακοίνωση αυτή, με την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου της θέσης του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιδιώκεται αφενός η ανάδειξη μιας διαφορετικής κατάστασης από αυτή που επικρατεί στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και αφετέρου η άμεση σύγκριση με τις ισχύουσες συνθήκες στην Ελλάδα του 2001. Παράλληλα αναπτύσσονται προβληματισμοί για τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο ορατό μέλλον. Για την κατανόηση της κατάστασης παρατίθεται ένα σύντομο ιστορικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οργανόγραμμα των υπηρεσιών του και η θέση της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο των διοικητικών υπηρεσιών. Αναφέρονται το θεσμικό πλαίσιο, οι αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης, στα οποία συμμετέχει ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης, οι προϋπολογισμοί και τα κονδύλια εσόδων, τα οποία χειρίζεται, οι διαδικασίες που ακολουθούνται και οι δυνατότητες που προσφέρονται για την εκπλήρωση της αποστολής της Βιβλιοθήκης. Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία για την εκτίμηση του μεγέθους και της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Περιγράφεται το ακολουθούμενο μαθησιακό υπόδειγμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τη Βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση του μοντέλου αυτού καθώς και οι άξονες στους οποίους η Βιβλιοθήκη επιχειρεί την περαιτέρω ανάπτυξή της για την μετεξέλιξή της σε «Κέντρο Μαθησιακών Πόρων».

Item type: Conference paper
Keywords: Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, status Βιβλιοθηκονόμων, Ελλάδα, Κύπρος, Academic Library, Library Director, Orgamogram, Librarian status, Hellas, Cyprus
Subjects: F. Management. > FH. Reorganization.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management. > FA. Co-operation.
F. Management.
Depositing user: Dr. Filippos Tsimpoglou
Date deposited: 19 Jan 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7101

References

- Φίλιππος Τσιμπόγλου, Χρήστος Παπαθεοδώρου, "Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντικειμενικοί παράγοντες, υποκειμενικές προϋποθέσεις και πεδία εφαρμογής". Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, "Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την Εκπαιδευτική Διαδικασία", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 18-20/12/2000. ISBN 960-87345-0-9, σελ. 15-23.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item