Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία : Αντικειμενικοί παράγοντες, υποκειμενικές προϋποθέσεις και πεδία εφαρμογής.

Τσιμπόγλου, Φίλιππος and Παπαθεοδώρου, Χρήστος Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία : Αντικειμενικοί παράγοντες, υποκειμενικές προϋποθέσεις και πεδία εφαρμογής., 2000 . In 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 2000. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
tsimpoglou_9_psab_papatheodorou.pdf

Download (294kB) | Preview

English abstract

An examination is attempted concerning the objective factors enforcing liaison between library services and educational process, as well as subjective prerequisites ensuring successful incorporation. Factors under consideration are related to issues on learning and teaching, the educational model followed at tertiary education, and the methodology that learning processing is taking place. Four characteristic educational models are examined: a) Lecture centred teaching based on a unique textbook, b) teaching based on multiple bibliography, c) System of mandatory and free courses selection, d) Student centred learning. The role of library services is described for every model. Finally, the necessary stages to be preceded the incorporation are traced and implementation fields are proposed concerning cooperation between faculty and librarians as well as between Academic Libraries.

Greek abstract

Στην εργασία αυτή επιχειρείται μία διερεύνηση των αντικειμενικών παραγόντων, οι οποίοι επιβάλλουν την σύνδεση των υπηρεσιών βιβλιοθήκης με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και των υποκειμενικών προϋποθέσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν την επιτυχή διαδικασία της ενσωμάτωσης. Οι παράγοντες που διερευνούνται συσχετίζονται με τις απόψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία, το εκπαιδευτικό υπόδειγμα το οποίο ακολουθείται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη μεθοδολογία με την οποία επιχειρείται η μαθησιακή διαδικασία. Εξετάζονται τέσσερα χαρακτηριστικά υποδείγματα διδασκαλίας: α) Η διδασκαλία με βάση τη διάλεξη και ένα μοναδικό σύγγραμμα, β) η διδασκαλία με βάση πολλαπλή βιβλιογραφία, γ) Σύστημα υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής μαθημάτων, δ) Η μαθητοκεντρική μάθηση. Παράλληλα περιγράφεται ο ρόλος των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης σε κάθε ένα από τα προηγούμενα υποδείγματα. Τέλος ανιχνεύονται τα αναγκαία στάδια που πρέπει να προηγηθούν της ενσωμάτωσης και προτείνονται πεδία εφαρμογής που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και βιβλιοθηκονόμων καθώς και μεταξύ των ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Item type: Conference paper
Keywords: Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Εκπαιδευτική Διαδικασία, Θεωρίες Μάθησης, Εκπαιδευτικά υποδείματα, Ελλάδα, Academic Libraries, Educational Process, Learning Theories, Educational models, Hellas
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
G. Industry, profession and education. > GG. Curricula aspects.
G. Industry, profession and education. > GH. Education.
Depositing user: Dr. Filippos Tsimpoglou
Date deposited: 24 Jan 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7133

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Φλουρής Γ.Σ. «Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης» Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα 1992, ISBN 960-333-022-1.

Thorndike E. L. “Human Learning”, Appleton-Century, New York 1931.

Branch Katherine and Gilchrist Debra, “Library instruction and information literacy in community and technical colleges”, RQ, Summer 1996 v35 n4 p476

Hannelore B. Rader, «Information literacy and the undergraduate curriculum.(The Library and Undergraduate Education)», Library Trends, Fall 1995 v44 n2 p270(9).

Van Vuren, A.J. & Dr. Henning J.C.“User education in a flexible learning environment - an opportunity to stay relevant in the 21st century”, In "The Challenge to be Relevant in the 21st Century" IATUL conference, University of Pretoria, South Africa, 1st June - 5th June, 1998.

Dilevko Juris, “Bibliographic instruction and Mass Media news literacy: A theoretical Background” Library Quarterly, Oct 1998 p431(1).

Hubbard Taylor E: “Bibliographic instruction and postmodern pedagogy”, Library Trends, Fall 1995 v44 n2 p439(14).

Kohl David K, ”As time goes by...: revisiting fundamentals”, Library Trends, Fall 1995 v44 n2 p423(7).

ABBOTT, Wendy & PEACH, Deborah. "Building info skills by degrees: embedding information literacy in university studies", In IATUL conference, "Virtual Libraries: Virtual Communities",Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland, Australia, 3rd - 7th July, 2000. http://educate.lib.chalmers.se/IATUL/proceedcontents/qutpap/Abbott_full.html

University of California Santa Barbara Course-Related Pages by UCSB Library http://www.library.ucsb.edu/classes/index.html

Osorio Nestor, L. “An analysis of science-engineering Academic library position in the last three decades”, Issues in Science and technology librarianship, Fall 1999, http://www.library.ucsb.edu/istl/99-fall/article2.html


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item