Χρηστικότητα δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Τσάκωνας, Γιάννης and Παπαθεοδώρου, Χρήστος Χρηστικότητα δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών., 2003 . In 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες (GR), 12-14 Νοεμβρίου 2003. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
12thCon_Usability.pdf

Download (337kB) | Preview

English abstract

The wide acceptance of Internet technologies, the activation of electronic publishing mechanisms and the users’ needs differentiation are some of the main motivations for the libraries to offer, partially or totally, their services on the Internet. Academic libraries serve a manifold public with leveled and diverse needs, while their material is in various and different formats. Libraries’ websites work also as communication channels between library users (local and remote) and information producers/providers. However, the libraries usually create unusable websites that cannot be used in an effective, efficient and satisfactory way. This is due to an erroneous methodological approach for the design of these websites. The detection and analysis of such mistakes is of fundamental importance for the functionality and acceptance of libraries’ websites. In this paper we present the main usability problems, that are observed in the libraries’ environment through case studies, we propose solutions, present the benefits from the monitoring and examination the usability of the library websites and finally we give a case study of usability testing.

Greek abstract

Η ευρεία αποδοχή των τεχνολογιών διαδικτύου, η ενεργοποίηση των μηχανισμών της ηλεκτρονικής εκδοτικής και η διαφοροποίηση των αναγκών των χρηστών είναι κάποιοι από τους κύριους παράγοντες ώθησης των βιβλιοθηκών στην μεταφορά τμημάτων ή του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρουν στο διαδίκτυο. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να εξυπηρετήσουν ένα πολυδιάστατο κοινό, το οποίο διαθέτει πολύ-επίπεδες και ετερόκλιτες ανάγκες. Για το λόγο αυτό διαθέτουν στην συλλογή τους πολύμορφο και ποικίλο πληροφοριακό υλικό το οποίο το παρέχουν μέσω των δικτυακών τόπων τους. Συχνά οι δικτυακοί τόποι των βιβλιοθηκών λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στους χρήστες (τοπικούς και απομακρυσμένους) και τους παραγωγούς/διαθέτες της πληροφόρησης. Ωστόσο αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η δημοσίευση μη χρηστικών δικτυακών τόπων, οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικό, αποδοτικό και ικανοποιητικό τρόπο. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεθοδολογικά λάθη σχεδιασμού, ο εντοπισμός και η ανάλυση των οποίων είναι πρωταρχικής σημασίας για τη βελτίωση και τη μέγιστη δυνατή αποδοχή των δικτυακών τόπων των βιβλιοθηκών. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα κυριότερα προβλήματα χρηστικότητας που παρατηρούνται στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών μέσα από σχετικές μελέτες περιπτώσεων, να προτείνει λύσεις, να παρουσιάσει τα οφέλη που προκύπτουν από την εξέταση της χρηστικότητας των δικτυακών τόπων, να παρουσιάσει τις κυριότερες μεθόδους για την αξιολόγηση της χρηστικότητας και να δώσει ένα σύντομο παράδειγμα περίπτωσης.

Item type: Conference paper
Keywords: διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, δικτυακοί τόποι, εξέταση χρηστικότητας, χρήστες, Internet, libraries, web sites, usability evaluation, users.
Subjects: L. Information technology and library technology
B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability.
Depositing user: Giannis Tsakonas
Date deposited: 26 Jan 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7135

References

1. ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, Ε., ΣΙΑΤΡΗ, Ρ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Γ., 2002. Απλότητα: η “τέχνη” της δημιουργίας εύχρηστων και προσβάσιμων ιστοσελίδων βιβλιοθηκών. Στο Σύνδεση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία: πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Αθήνα: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. σσ. 159-169.

2. ALLEN, M., 2002. A case study of the usability testing of the University of South Florida’s virtual library interface design. Online Information Review. 26 (1) σσ. 40-53.

3. AUGUSTINE, S., GREENE, C., 2002. Discovering how students search a library web site: a usability case study. College & Research Libraries. 63 (4) σσ. 354-365.

4. BATTLESON, Β., BOOTH, A. WEINTROP, J., 2001. Usability testing of an academic library website: a case study. The Journal of Academic Librarianship. 27 (3), σσ. 188-198.

5. COCKRELL, B.J., ANDERSON JAYNE, E., 2002. How do I find an article? Insights from a web usability study. The Journal of Academic Librarianship. 28 (3) σσ. 122-132.

6. CROWLEY, G.H. κ.α. 2002. User perceptions of the library’s web pages: a focus group study at Texas A&M University. The Journal of Academic Librarianship. 28 (4) σσ. 205-210.

7. D.H. Hill Library Usability Research Laboratory. http://www.lib.ncsu.edu/dli/usability/ [πρόσβαση στις 30/07/03].

8. DICKS, R.S., 2002. Mis-usability: on the uses and misuses of usability testing”. Στο Proceedings of the 20th annual international conference on Computer documentation. New York: ACM Press. σσ. 26-30.

9. DICKSTEIN, R., MILLS, V., 2000. Usability testing at the University of Arizona Library: how to let the users in on the design. Information Technology And Libraries. 19 (3) http://archive.lita.org/ital/1903_mills.html, [πρόσβαση στις 20/10/03].

10. DILLON, A., 2001. Technologies of information: HCI and the digital library, http://variations2.indiana.edu/pdf/dillon-hcidl.pdf, [πρόσβαση στις 20/10/03]. Επίσης σε έντυπη μορφή: Στο CARROLL, J. (ed.) Human-Computer Interaction in the New Millennium, Addison-Wesley.

11. DYER, H., MORRIS, A., 1990. Human aspects of library automation. Hampshire: Gower.

12. GAFFNEY, G., 2001. Introduction to web usability (PDF έκδοση) http://www.infodesign.com.au/training/webusability.asp [πρόσβαση στις 20/10/03].

13. GOULD, J.D., 1995. How to design usable systems. Στο: RONALD M. BAECKER κ.α. Readings in human-computer interaction: toward the year 2000. San Fransisco: Morgan Kaufmann. σσ. 93-121.

14. GULLIKSON, S. κ. α., 1999. The impact of information architecture on academic web site usability. The Electronic Library. 17 (5) σσ. 293-304.

15. ISO 9241-11. Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDT). Part 11: guidance in usability – Final Draft, 1997. International Standards Organization.

16. McGILLIS, L., TOMS, E.G., 2001. Usability of the academic library web site: implications for design. College & Research Libraries. 62 (4) σσ. 355-367.

17. McMULLEN, S., 2001. Usability testing and library site redesign at Roger Williams University. Reference Services Review, 29 (1), σσ. 7-22.

18. MURPHY, B., 1997. OCLC Usability Lab helps staff learn more about the user. OCLC Newsletter, (229) http://digitalarchive.oclc.org/da/ViewObject.jsp?objid=0000001710&reqid=430 [πρόσβαση στις 20/10/03].

19. OULANOV, A., PAJARILLO, E.J.Y., 2002. CUNY+ Web; usability study of the web based GUI version of the bibliographic database of the City University of New York (CUNY). The Electronic Library. 20 (6) σσ. 481-487.

20. SMITH, L.C., 1986. User friendly future: applications of new information technology. Στο F.W. LANCASTER (ed.) What is user friendly? [χ.τ.]: Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Campaign, σσ. 108-118.

21. TRAVIS, T.A., NORLIN, E., 2002. Testing the competition: usability of commercial information sites compared with academic library web sites. College & Research Libraries. 63 (5) σσ. 433-448.

22. TROLL COVEY, D. [2002]. Usage and usability assessment: library practices and concerns. Washington: Digital Library Federation.

23. VASSILIADIS, K., STIMATZ, L.R., 2002. The instruction librarian’s role in creating a usable web site. Reference Services Review. 30 (4) σσ. 338-342.

24. Usability Testing, testing 1,2,3. Library Connect Newsletter, 1 (2), 2003, σ. 5.

25. What’s the use of usability and marketing? Plenty: tools, tips and tricks to marketing the most out of your service. Library Connect Newsletter. 1 (1), 2003, σσ. 4-5.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item