Η Τεκμηριωμένη Πρακτική σαν μέθοδος διαχείρισης της γνώσης

Γκουνταβά, Ευφροσύνη and Λάππα, Ευαγγελία Η Τεκμηριωμένη Πρακτική σαν μέθοδος διαχείρισης της γνώσης., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου 2005. (In Press) [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Goudava_Lappa.pdf

Download (364kB) | Preview

English abstract

EVIDENCE-BASED PRACTICE is the process of evaluating research of a subject, aiming at making good use of it in the daily labour practice of a library, thus the best management of the increasing quantity of information it develops. It stems from the medical science from which evidence-based librarianship borrows the theoretical frame of decision making, the main process and many of the research methods that it uses as a means of improving the operations of the library. Medical Librarianship is the field that it has been most applied to so far, still it concerns all the specialties of the profession. The process of Evidence-Based Practice develops in five stages: 1) Format of questions 2) Translate the questions in the six librarian fields 3) Bibliographic research 4) Evaluating of the retrieved bibliography 5) Adjusting it in our case. The third stage of the procedure which concerns the bibliographic research is very important, it takes place in the library setting every day and could be exists on its own. This means that even if we don’t follow the whole procedure of Evidence-Based Practice, searching even the simplest scientific bibliography requires the development of this specific strategy. Therefore, information scientists should acquire the required skills so that they can face the complex requirements of the current reality. Adopting the principles of Evidence-Based Practice will provide librarianship with the scientific and methodological environment, which is essential in the complex field of scientific information.

Greek abstract

Τεκμηριωμένη πρακτική (Evidence Based Practice) είναι η διαδικασία αξιολόγησης των ερευνών, με σκοπό την χρησιμοποίηση τους στην καθημερινή εργασιακή πρακτική των βιβλιοθηκών και των κέντρων πληροφόρησης και της ως εκ τούτου καλύτερη διαχείριση της ολοένα αυξανόμενης ποσότητας της πληροφορίας που επεξεργάζονται. Προέρχεται από τον χώρο της βασιζόμενης σε αποδεικτικά στοιχεία ιατρικής (Evidence Based Medicine), από την οποία η τεκμηριωμένη βιβλιοθηκονομία (Evidence Based Librarianship) έχει δανειστεί το θεωρητικό πλαίσιο της λήψης αποφάσεων, τη βασική διαδικασία και πολλές από τις ερευνητικές μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιεί σαν μέσο βελτίωσης των λειτουργιών της βιβλιοθήκης. Η ιατρική βιβλιοθηκονομία είναι το πεδίο που ως επί το πλείστον έχει εφαρμοστεί απευθύνεται όμως στο σύνολο των ειδικοτήτων του επαγγέλματος. Η διαδικασία της Τεκμηριωμένης Πρακτικής εξελίσσεται σε πέντε στάδια: α) την μορφοποίηση των βιβλιογραφικών ερωτημάτων, 2) την απόδοση τους στα έξι βιβλιοθηκονομικά πεδία 3) την αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 4) την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, 5) τη προσαρμογή στη δική μας περίπτωση. Το τρίτο στάδιο της αναζήτησης και εύρεσης της πληροφορίας απασχολεί όλους τους βιβλιοθηκονόμους ανεξαρτήτως αν εφαρμόζουν ή όχι τεκμηριωμένη πρακτική. Η ιατρική πληροφορία ειδικότερα είναι ένας τομέας που απαιτεί αναζήτηση υψηλής και αυστηρής μεθοδολογίας που μόνο η τεκμηρίωση προσφέρει. Η απάντηση κλινικών ερωτημάτων σχετικά με την θεραπεία, πρόληψη, διάγνωση, πρόγνωση και τα αίτια ενός κλινικού προβλήματος, απαιτεί επιπρόσθετες μεθοδολογίες αναζήτησης. Οι πηγές τεκμηρίωσης (Cochrane Library) δομούνται σύμφωνα με εξειδικευμένη διαδικασία που αξιολογεί την έρευνα με διάφορες μεθόδους όπως οι Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Δοκιμασίες (RCTs), οι μετα-αναλύσεις (meta -analysis) και οι Ομαδικές έρευνες (cohort studies). Η εύρεση και η επιλογή κλινικών πληροφοριών είναι η πρόκληση στο χώρο των ιατρικών βιβλιοθηκών. Θα πρέπει οι επιστήμονες πληροφόρησης να αποκτήσουν δεξιότητες και να ανταπεξέλθουν στα σύνθετα αιτήματα της σημερινής πραγματικότητας.

Item type: Conference paper
Keywords: Τεκμηριωμένη Πρακτική, Τεκμηριωμένη Βιβλιοθηκονομία, Ανάκτηση Πληροφορίας, Βιβλιογραφική Έρευνα, Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Δοκιμασίες, Ομαδικές Έρευνες, Τεκμηριωμένη Ιατρική, Evidence-Based Practice, Evidence-Based Librarianship, Information Retrieval, Bibliographic Research, Scientific Bibliography Research, RCTs, Cohort studies, Evidence Based Medicine.
Subjects: I. Information treatment for information services > IZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Euphrosyne Goudava
Date deposited: 02 Feb 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7155

References

- Beverley Catherine, “Searching the library and information science literature”, Evidence-based practice for information professionals/ Booth and Brice (eds), London: Facet Publishing [2004], 89-103.

- Booth Andrew, Haines M, “Room for a review?, Library Association Record, 100 no8 (1998) 411-12.

- Booth Andrew, Anne Brice, “Appraising the evidence”, Evidence-based practice for information professionals/Booth and Brice (eds), London: Facet Publishing [2004], 104-118.

- Booth Andrew, (2000), “Exceeding Expectations: achieving professional excellence by getting research into practice” [τεκμήριο www, URL:http://conference.co.nz.lianza2000/papers/AndrewBooth/pdf,ημερομηνία πρόσβασης: 18/11/2004].

- Boughanem C., C. Chrisment, L. Tamine (2002). On using genetic algorithms for multimodal relevance optimization in Information Retrieval. J. Amer. Soc. Information Technol. 53(11), 934-942.

- Cochrane Archibald L., “Effectiveness and efficiency: random reflections on health services”, London: Nuffield Provincial Hospitals Trust [1972]

- Crumley Ellen and Koufogiannakis Denise, “Developing Evidence-based librarianship: Practical steps of implementation”, Health Information and Libraries Journal, 19 no6 (2002) 61-70.

- Crumley Ellen and Koufogiannakis Denise, “Developing Evidence-Based librarianship: six aspects for consideration” (2002a)[τεκμήριο www, URL:http://www.eblib.net , ημερομηνία πρόσβασης: 15/11/2004].

- Eldredge Jonathan, “Evidence-Based Librarianship”, Hypothesis, 11 no3 (1997) 4-7

- Eldredge Jonathan, “Evidence-Based Librarianship: an overview”, Bulletin of Medical Library Association, 88 no4 (2000) 289-302.

- Eldredge Jonathan, “Evidence-Based Librarianship: levels of evidence”, Hypothesis, 16 no3 (2002) 10-14.

- Eldredge Jonathan, “Evidence-Based Librarianship: what might we expect in the years ahead”, Health Information and Libraries Journal, 19 no2 (2003) 71-80.

- Haynes RB, Wilczynski N, McKibbon KA, Walker CJ, Sinclair JC (1994). Developing optimal search strategies clinically sound studies in MEDLINE. J Am Med Inform Assoc Nov-Dec;1 no 6 (1994) 447-58.

- Hurtley James, “Current findings from research on structured abstracts” Journal of Medical Library Association, 92 no3 (2003) 368-371

- O’ Rourke A, Booth Andrew, “Critical appraisal and using the literature” Research training program literature review and critical appraisal module. Sheffield: School of Health and Related Research, University of Sheffield.[τεκμήριο www, URL:http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/units/,ημερομηνία πρόσβασης :10/11/2004].

- Powell Ronald, Lynda Baker, Joseph Mika, “Library and information science practitioners and research”, Library & Information Library Research, 24 (2002) 49-72.

- Turner Kathlyn J., “Do Information Professionals use research published in LIS journals?” 68th IFLA Council and General Conference, August 18-24, 2002 [τεκμήριο www, URL: http://ifla.org/IV/ifla68/papers/009-118e.pdf , ημερομηνία πρόσβασης: 15/1/2005]

- White, M. D., “Questions in Reference Interview”, Journal of Documentation, 54 no 4 (1998) 443-65

- Wildridge V. and Bell L., “Brief communication. How CLIP became ECLIPSE :a mnemonic to assist in searching for health policy/management information” Health Information and Libraries Journal, 19 no2 (2002) 113-15.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item