Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme

Kozak, Nazmi Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme. Bilgi Dünyası, 2003, vol. 4, n. 2, pp. 146-174. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
146-174.pdf

Download (113kB) | Preview

English abstract

The present study was carried out by using data obtained out of the resulting databases of two data collection attempts concerning academic periodicals published in Turkey being namely those of 1997-1998 and 2002. The aim of this study was to investigate changes going on last five years in general knowledge, scientific article evaluation and academic writing applications of academic periodicals related to medical sciences, social sciences and physical sciences. It was concluded that academic Turkish periodicals showed improvements according to the criteria of academic promotion (raising) in last five years and that the criteria of academic raising had an positive effect on improving the quantity of scientific studies.

Turkish abstract

Bu çalışma, birincisi 1997/1998’de, ikincisi 2002 yılında gerçekleştirilen Türkiye Akademik Dergiler Araştırması’ndan elde edilen verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Sağlık, sosyal ve teknik bilimler alanlarında yayımlanan akademik dergilerin başta genel bilgileri olmak üzere, makale değerlendirme ve bazı yayın uygulamalarında son beş yılda gözlenen değişimleri izlemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. İncelemeden sonuç olarak, Türkiye’de yayımlanan akademik dergilerin son beş yılda uygulamaya konulan akademik yükseltme ölçütlerine koşut bir şekilde gelişim gösterdiği ve uygulanan akademik yükseltme ölçütlerinin Türkiye’de bilimsel çalışmalarının niceliğinin artırılmasında olumlu yönde rol oynadığı ortaya çıkmıştır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bibliyometri, akademik dergiler, dergi kalitesi, makale inceleme, bibliometrics, academic journals, article review
Subjects: B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
H. Information sources, supports, channels. > HA. Periodicals, Newspapers.
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 23 Mar 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7358

References

Akçiçek, E. ve Kayar, R. (1992). İzmir’de yayınlanan tıp dergilerinin tarihçesi. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 2(1): 81-84.

Alvarez, P. ve Pulgarin, A. (1997). Application of the Rasch Model to measuring the impact of scientific journals. Publishing Research Quarterly, 12 (4) : 57-65.

Bennett, J.T., Johnson, M.H. ve Germains, P. (1980). An abstract to the relative ranking of economics journals. Nebraska Journal of Economics and Business, 19: 52-64.

Bernard, R. (1980). Report from the Editor. Human Organization, 39(4): 366-371.

Billings, B.B. ve Viksnins, G.J. (1972). The relative quality of economics journals: An alternative rating systems. Westerns Economics Journal, 10: 467-469.

Brackbill, Y. ve Korten, F. (1970). Journal reviewing practices authors’ and APA Members’ suggestions for revision. American Psychologist, 25: 937-940.

Del Rio, J.A., Kostoff, R.N., Garcia, E.O., Ramirez, A.M., Humenk, J.A. (2002). Phenomenological approach to profile impact of scientific research: Citation mining. Advances in Complex Systems, 5(1): 19-42.

Dener, H.I. ve Kozak, N. (2001). Information on some international journals of tourism, leisure and recreation: The results of a survey. Anatolia: An Innternational Journal of Tourism and Hospitality Research, 12 (1): 181-196.

Dinç, G.Ö. (1989). Arap harfleri ile Türkçe basılmış tıbbi süreli yayınların ince-lenmesi ve İstanbul Kütüphaneleri Tıbbi Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu (1849-1928). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Üni-versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji Anabilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim Dalı.

Güzelant, A.F. (1998). Türk Tıp dergilerinin ve bu dergilerde yer alan araştır-maların özellikleri, araştırma özetlerinin sunum niteliği: Türk Tıp dergileri-nin 1996 yılında yayınlanan son sayılarından bir kesit. Yayımlanmamış uzmanlık tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

Hawkins R.G., Ritter, L.S. ve Walter, J. (1973). What economics think of their journals. Journal of Political Economy, 81: 1017-1032.

Hoffman, D.L. ve Holbbrook, M.B. (1993). The intellectual structure of consumer research: A bibliometric study of author cocitations in the first 15 years of the Journal of Consumer Research. Journal of Consumer Research, 19 (4): 505-517.

Kayar, R. (1994). Cumhuriyet dönemi (1928-1994) Tıp dergilerimizin kısaltıl-mış isim indeksi ve analizi. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 4 (1-2-3): 67-77.

Kazancıgil, A. ve Solok, V. (1981). Türk tıp dergileri ve süreli yayınları üzerine analitik bir inceleme (1949-1981). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 12: 373-382.

Kozak, N. (1999a). Türkiye Akademik Dergiler Rehberi. Ankara: Özcan Ofset..

Kozak, N. (1999b). Türkiye’de yayınlanan akademik dergiler üzerinde bir araş-tırma. Bilginin Serüveni, Dünü, Bugünü Sempozyumu 17-21 Kasım 1999 içinde Ankara:Türk Kütüphaneciliği Derneği.

Kozak, N. (1999c). Sağlık, sosyal ve teknik bilimleri alanlarında yayınlanmakta olan akademik dergiler üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Türk Kütüp-haneciliği Dergisi, 15(3): 296-310.

Kozak, N. (1999d). Dünya genelinde 'turizm', 'rekreasyon' ve 'boş zamanlar ve değerlendirilmesi' alanlarında yayımlanmakta olan akademik dergiler ü-zerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 13(1): 5-27.

Kozak, N. (2002). Türk Kütüphaneciliği dergisinin Türkiye'de yayınlanan aka-demik dergiler içerisindeki yeri üzerine bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 16(3): 217-247.

Kozak, N. (2003a). Sağlık bilimleri alanında Türkiye'de yayınlanmakta olan dergilerde hakem denetimi ile ilgili uygulamalar üzerine bir değerlendir-me. O. Yılmaz (ed.). Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempoz-yumu içinde (s. 181-201). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.

Kozak, N. (2003b). Türkiye'de akademik dergiler: 'Türkiye Akademik Dergiler Araştırması'nın 1997/1998 ve 2002 dönemlerindeki uygulamalarından el-de edilen veriler üzerine bir inceleme. O. Yılmaz (ed.). Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu içinde (s. 71-94). Ankara: TÜBİ-TAK-ULAKBİM.

Kozak, N. (2003c). Türkiye Akademik Dergiler Rehberi-2002. Ankara: Detay Yayıncılık.

Köksoy, M. (1997). Yükseköğretimde kalite ve Türk yükseköğretimi için öneri-ler. C. Saraç (ed.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Vakfı yayınları.

Köksoy, M. (2000). Yabancı dille eğitim. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı Bilig Yayınları.

Kutluk, T. ve Yarış, Y. (1996). Türkiye Tıp Dergileri Kataloğu. Ankara: Türkiye Tabipler Birliği yayını.

Küyük, A. (1996). Türk tıp literatüründe bilgiye erişim. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Lebisowitz, S.J. ve Palmer, J.P. (1975): Assesing the relative impacts of economics journals. Journal of Economics and Business, 15 :91-97.

McCracken, M.J. ve Coffey, B.S. (1996). An empirical assesment of health care management journals: A business perspective. Medical Care Research and Review, 53 (1) : 48-70.

Miller, A.C. ve Punsalan, J.V. (1988). Refereed and non-refereed economic journals: A guide to publishing opportunities. New York: Greenwood Press.

Miller, A.C. ve Serzan, S.L. (1984). Criteria for identifying a refeered journal. Journal of Higher Education, 55 : 673-699.

Mitchunsson, K.H. Ve Steinbart, P.J. (1993). Journal of Information Systems: An examination of the first five years. Journal of Information Systems, 7(1): 35-47.

Mohan, R.P. ve Kowalski, G.S. (1979). Refereed journals and professional respectability. International Journal of Contemporary Sociology, 16 : 154-167.

Morgan, V. ve Janca, A. (2000). Revisiting the impact factor. Australasian Psychiatry, 8(3): 230-235.

Neimi, A. W. (1976). Journal publication performance during 1970-1974: The relative output of Southern Economics Departments. Southern Economics Journal, 42 :97-106.

Özen, A. ve Özgür, A. (1999). Türkiye’de veteriner hekimliği alanındaki eski harfli süreli yayınlar üzerine tarihsel bir inceleme. V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri içinde (s. 501-512). Ankara: Ankara Üniversitesi Ba-sımevi.

Raymond, R., Ferreira, A. DeFranco, R.L. (1994). Rating the hospitality management. International Journal of Hospitality Management, 13 (3): 209-218.

Rousseau, R. (2002). Journal evaluation: Technical and practical issues. Library Trends, 50(3): 419-439.

Samdalh, D.M. ve Kelly, J.J. (1999). Commentary-Speaking only to ourselves? Citation analysis of Journal of Leisure Research and Leisure Sciences. Journal of Leisure Research, 31(2): 171-180.

Strathman, J. G. (1992). Analysis of theoretical, methodological and empirical research in the Journal of Regional Science. Journal of Regional Science, 32(4): 501-509.

Topuzlu, C. (1994). Türkiye’de cerrahi bilimler alanındaki yayınların değerlen-dirilmesi. Tıpta Bilimsel Yazım, Editörlük ve Denetleme Sempozyumu i-çinde (s. 35-38). Ankara: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu,.

Zivney, T.L. ve Reichenstein, W. (1994). Pecking order in finance journals. Financial Practice and Education, 4 (2): 77-85.

Zwemer, R.L. (1970). Identification of journal characteristics useful in improving input and of a retrieval system. Federation Proceedings, 29: 1595-1604.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item