Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin Kütüphanelerle Bütünleştirilmesi

Küyük, Ayşen and Kaplan, Aslan and Yılmaz, Ali Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin Kütüphanelerle Bütünleştirilmesi. Bilgi Dünyası, 2005, vol. 6, n. 1, pp. 3-14. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
3-14.pdf

Download (83kB) | Preview

English abstract

The increase of volume and variety of information, which in turn has an important role in health services, reached to an explosive bulk, that can hardly be managable for the users. In order to meet users’ needs under these conditions, electronic health record systems were developed. Electronic health record systems integrated with electronic libraries allow clinicians, along with the patient information, also to access medical literature they would need for treatment. By comparing patient information with current information sources concerning relevant medical advances and thus performing evaluations being based on such comparisons help clinicians to save time and make fast and accurate decisions. On the other hand, the use of electronic health record systems require more active roles from medical libraries and their librarians within the framework of their parent organisation.

Turkish abstract

Sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri olan bilginin miktarındaki ve çeşitliliğindeki artış, kullanıcıların başa çıkamayacağı boyutlara ulaşmıştır. Artan bilgi miktarı karşısında değişen kullanıcı gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla, “elektronik sağlık kayıt sistemleri” geliştirilmeye başlanmıştır. Elektronik kütüphanelerle bütünleşen “elektronik sağlık kayıt sistemleri” hasta bilgilerinin yanısıra, sağlık çalışanlarının tanı ve tedavi için gereksinim duydukları tıbbi literatüre de ulaşabilmelerine olanak sağlamaktadır. Hasta bilgilerini, aynı sistem üzerinden erişilen bilgi kaynakları ile karşılaştırıp değerlendirmek sağlık çalışanlarına zaman kazandırmakta ve hastanın tedavisinde hızlı ve doğru karar almalarına yardımcı olmaktadır. “Elektronik sağlık kayıt sistemleri” kütüphanelere ve kütüphanecilere bağlı bulundukları sağlık kurumu içerisinde daha aktif roller yüklemektedir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Elektronik sağlık kayıtları, elektronik kütüphaneler, tıp kütüphaneleri, tıp bilgi merkezleri, electronic health records, electronic libraries, medical libraries, medical information centers
Subjects: B. Information use and sociology of information > BH. Information needs and information requirements analysis.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
L. Information technology and library technology > LJ. Software.
D. Libraries as physical collections. > DK. Health libraries, Medical libraries.
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 28 Mar 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7377

References

Alkan, N. (2002). Günümüzde tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliği. F. Rukancı ve diğerleri [Yay. Haz.]. “Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri” Sempozyumu bildirileri: 24-26 Ekim 2002-Bolu içinde (ss. 17-33). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Alkan, N. (2003). Tıp ve sağlık kuruluşlarında bilgi yönetimi. Bilgi Dünyası, 4 (2), 122-145.

Amatayakul, M. (1998) The state of the computer based patient record. Journal of American Health Information Management Assocation, 69 (9), 34-40, guiz, 43-44.

Anderson, J.G. (1997). Health care information system. Communication of the ACM, 40 (8), 83-89.

ANKOS. (2003). 22 Şubat 2004 tarihinde ANKOS Web sitesinden erişildi: http://wwww.lib.metu.edu.tr/ankos/

Betsy, L. (2000). Electronic health record meets digital library a new environment for achieving an old goal. JAMIA, 7 (5), 44-452.

Bozkurt, V. (1997). Enformasyon toplumu ve Türkiye. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Cimino, J.J. (1996). Linking patient information systems to bibliographic resources. Methods of Information in Medicine, 35 (2), 122-126.

Devlet Planlama Teşkilatı, Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu. (2001). Sağlık hizmetlerinde etkinlik özel ihtisas komisyon raporu (Rapor No: DPT/2561/ÖİK/ 577). Ankara: DPT.

Dick, S.R., Steen, E.B. ve Detmer, D.D. (1997). The computer based patient record an essential technology for health care. Washington, DC: National Academy Press.

Dienemann, J. ve Van De Castle, B. (2002). The impact of health care informatics on the organization. S.P. Englebardt ve R. Nelson (Eds.). Health Care Informatics: An Interdisiplinary Approach içinde. (ss. 303-320). St. Louis: Mosby.

Erdoğan, İ. (2000). Değişim hızlanıyor. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 4, 1.

Fuller, S.S. (1999). Integrating knowledge resources at the point of care: Opportunities for librarians. Bulletin of Medical Library Association, 87 (4), 393-403.

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri. (2003). Elektronik kaynaklar A’dan Z’ye. 12 Şubat 2004 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Web sitesinden erişildi: http://www.library.hacettepe.edu.tr/a-z.htm

Hunter, K.M. (2002). Electronic health records. S.P. Englebardt ve R. Nelson (Eds.) Health Care Informatics içinde (ss. 210-230). St. Louis: Mosby.

Metzger, J.B. (1995). The potential contributions of patient care information system. Erica L. Drazen ... [et al.] with contributions by John p. Glaser ... [et al.]. Patient Care Information Systems: Successful Design and Implementation içinde (ss. 14-16). New York: Springer-Verlag.

Office of Technology Assessment, Congress of the United States. (1995). Bringing health care online: The role of information technologies. Washington, DC: U.S. Congress, Office of Technology Assessment.

Sağlık Bakanlığı. (2004). Türkiye sağlık bilgi sistemi eylem planı. 27 Nisan 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Web sitesinden erişildi: http://www.saglik.gov.tr/sb/tsbs/default.asp?t=belgeler

Shortliffe, E.H. ve Blois, M.S. (2001). The computer meets medicine and biology: Emergence of a discipline. E.H. Shortliffe ve L.E. Perreault (Eds.). Medical Informatics Computer: Computer Applications in Health Care and Biomedicine içinde (s. 11). New York: Springer.

Sloane, R.M. ve Sloane, B.L. (1992). A guide to health care facilities (3rd ed.). Michigan: Health Administration Press.

Smith, S.E. (1998). Patient record key to medical searching. Information Today, 15 (4), 12-15.

Subaşıoğlu, F. (2001). Dijital kütüphaneler: Tanımlama sorunu. Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 45-54.

Sujansky, V.W. (1998). The benefits and challenges of an electronic medical record: Much more than a word-processed patient chart. Western Journal of Medicine, 169 (3), 176-183.

ÜNAK. (2004). 24 Şubat 2004 tarihinde ÜNAK Web sitesinden erişildi: http://www.unak.org.tr/unakoclc/

Wigertz, O. (1995). Clinical decision support-how when and for whom. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 48 (1-2), 15-20.

Yalvaç, M. (2001). Web’te enformasyon okur yazarlığı. Bilgi Dünyası, 2 (1), 48-60.

Yıldızeli, A. ve Tabanlıoğlu, S. (2002). Türk Tıp Dizini’nin Türk enformasyon sistemine katkıları. Bilgi Dünyası, 3 (1), 45-60.

Yardımcı Kaynakça

Detmer, D.E. ve Steen, E.B (1993). Patient record in the information age. Issues in Science and Technology, 9 (3), 24-27.

Johnson, G.K. (1994). Functional requirement of a computer based patient record system. Healthcare Financial Management, 48 (6), 54-58.

Mendonça, E.A. (2001). Building a knowledge base to support a digital library. V.L. Patel, R. Rogers ve R. Haux (Eds.). MEDINFO 2001 içinde (ss. 221-225). Amsterdam: IOS.

Morton, L.T. ve Godbolt, S. (1992). Information sources in the medical sciences (4th ed.). London: Bowker-Saur.

Murphy, G.F. (2001). Electronic health records: A unifying principle. M. Abdelhak, S. Grostick, M.A. Hanken, ve E. Jacobs. Health Information: Management of a Strategic Resource (2nd ed.) içinde (ss. 688-712). Philadelphia: W.B. Saunders Company.

Smith, R. (1996). What clinical information do doctors need? BMJ, 313 (7064), 1062-1068.

Waegemann, C.P. (1998). Where are we on the road towards EPR system? Tutorial, Toward an Electronic Patient Record, 98.

Wyatt, C.J. (1995). Hospital information management: The need for clinical leadeership. BMJ, 311 (6998), 175-176.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item