Belge Yönetimi ve Türkiye’de Belge Yönetimi Gereksinimi

Odabaş, Hüseyin Belge Yönetimi ve Türkiye’de Belge Yönetimi Gereksinimi. Bilgi Dünyası, 2005, vol. 6, n. 1, pp. 36-57. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
36-57.pdf

Download (130kB) | Preview

English abstract

Institutions and organizations produce many kinds of documents as a result of their processes and services. An effective understanding and method of written communication can be provided by controlling the record stock and flow in these organizations. Such control will also ensure timely producing, using and communicating documents in addition to regulate the process of reproduction and proliferation of them as a vital tool for written communication. Therefore, there is an urgent need for a records management program to control documents for the sake of enabling current and retrospective access to documents. This is also inevitable for Turkey, by which no definite national records management program seems to prevail.

Turkish abstract

Kurum ve kuruluşlar, yaptıkları işlemler ve hizmetlerin sonucu olarak birçok türde belge üretirler. Etkin bir yazılı iletişim anlayışı ve yöntemi, kurum ve kuruluşlarda belgelerin denetim altına alınması ile sağlanabilir. Söz konusu denetim, yazılı iletişimin en önemli araçlarından biri olan belgelerin üretilmesi ve çoğaltılması işlemlerini düzenlemesinin yanısıra, bu belgelerin zamanında üretilmesi, kullanılması ve iletilmesini de sağlayacaktır. Bu nedenle belgelerin gerek güncel gerekse güncel olmadıkları dönemlerde kontrol altına alınabilmesi için bir belge yönetimi programına gereksinim vardır. Bu gereksinim, henüz ulusal bir belge yönetimi programı bulunmayan Türkiye için de geçerlidir

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Belge yönetimi, belge yönetimi sistemi, bilgi yönetimi, records management, records management system, information management
Subjects: I. Information treatment for information services
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JE. Record keeping.
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 28 Mar 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7379

References

2000 hedefleri doğrultusunda 21. Yüzyıl’a girerken Türkiye’de kamu yönetiminin geliştirilmesi ve bazı ülkelerdeki uygulamalar: Araştırma raporları II. (1994). Ankara: Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı.

Arşivcilik terimleri sözlüğü = Dictionary of archival terminology (1995). (B.K. Ataman, Çev. ve Yay. Haz.). İstanbul: AREM.

Ayvalı, A. (Ed.). (2002). E-Türkiye girişimi I: Ara raporu. Ankara: T.C. Başbakanlık.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. (2003, 9 Ekim). T.C. Resmi Gazete, 25269.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. (2004, 27 Nisan). T.C. Resmi Gazete, 25445.

Cook, M. (1993). Information management and archival data. London: Library Association Publishing.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Başbakanlık Genelgesi. (1998). 2 Ocak 2003 tarihinde http://195.140.196.81/genelge_pdf/1998/1998-0320-18975.pdf#page=1 adresinden erişildi.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2001, 8 Temmuz). T.C. Resmi Gazete, 24487.

Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Hakkında Başbakanlık Genelgesi. (2004, 24 Ocak). T.C. Resmi Gazete, 25356.

Dosyalama İşlemlerinde Standartlaşma Hakkında Başbakanlık Genelgesi. (2005, 24 Mart). T.C. Resmi Gazete, 25766.

Dünden yarına doküman ve iş akış yönetimi. (1999). BT-Haber Gazetesi: Doküman Yönetimi ve İş Akış Sistemleri, (29 Mart-11 Nisan ), 8-9.

Elektronik İmza Kanunu. (2004, 23 Ocak). T.C. Resmi Gazete, 25355.

Emre, C. (1991). Türkiye’de bürokratik işlemlerin basitleştirilmesi ya da yazçizciliğin azaltılması. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 46 (3-4), 209-276.

Evans, F.B. (1994). Fundamental principles for a global approach to archives and records management. Archivum, 39, 47-51.

Güzel, M. (2000, 7 Temmuz). Kağıt tüketimi internet’le artıyor. Star Gazetesi: Startek – Haftalık Bilgisayar ve Teknoloji Dergisi, 35, 6-7.

Hare, C. ve McLeod, J. (1997). Developing a records management programme. London: Aslib.

Higgs, E. (1998). The role of tomorrow’s electronic archives. History and Electronic Artefacts içinde (ss. 184-194). Oxford: Oxford University.

Kim, S. (2002). The roles of knowledge professionals for knowledge management. T.V. Ershova ve Y.E. Hahlov (Yay. Haz.). Libraries in the Information Society içinde (ss. 50-55). München: K.G. Saw.

Özdemirci, F. (1996). Kurum ve kuruluşlarda belge üretiminin denetlenmesi ve belge yönetimi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Paul, K.D. (1991). Archivists and record management. Managing Archives and Archival Institutions içinde (ss. 34-52). Chicago: The University of Chicago.

Penn, I.A., Pennix, G.B. ve Gow, K.F. (1994). Records management handbook. Hampshire: Gower.

Posner, E. (1977). Archives in the ancient world. Cambridge: Harvard University Pres.

Public Record Office. (1999). Management, appraisal and preservation of electronic records. (c. 2). 15 Ekim 2003 tarihinde http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement adresinden erişildi.

Public Record Office. (2001). Managing web resources: Management of electronic records on websites and intranets: An ERM toolkit. 12 Temmuz 2003 tarihinde http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/standards/default.htm adresinden erişildi.

Public Record Office. (2004). Good practice in nanaging electronic documents using office 97 on a local area network. 5 Mart 2004 tarihinde http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/standards/default.htm adresinden erişildi.

Resmi Yazışma Kuralları Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2004, 3 Aralık). T.C. Resmi Gazete, 25659.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. (2004, 2 Aralık). T.C. Resmi Gazete, 25658.

Robek, M.F., Brown, G.F. ve Maedke, W.O. (1987). Information and records management (3rd. ed.). Encino: Glencoe Publishing Co.

Rukancı, F. (2000). Avrupa’da arşivcilik çalışmaları. Türk Kütüphaneciliği, 14 (4), 412-420.

Sarısoy, D. (2004). Bilgi Edinme Yasası neler getiriyor? 13 Mayıs 2004 tarihinde http://www.ntvmsnbc.com/news/267562.asp adresinden erişildi.

Smith, J.R. ve Norman F.K. (1997). Records management. Cincinnati: South-Western Educational Publishing.

Tortop, N., İşbir, E.G. ve Aykaç, B. (1993). Yönetim bilimi. Ankara: Yargı Yayınları.

Wallace, P.E., Lee, J.A. ve Schubirt, D.R. (1992). Records management integrated information systems. New Jersey: Prentice Hall.

Yusof, Z.M. ve Chell, R.W. (1999). The eluding definitions of records and records management: Is a universally acceptable definition possible? Record Management Journal, 9 (1), 9-20.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item